The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 3, 19. januar 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

EU i verden

Samferdsel

Lisboastrategien

Det indre marked

Regionalpolitikk

EU etter utvidelsen

Informasjons-samfunnet

Fiskeri

Miljø

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Forholdet mellom EU og USA
Kommissæren for utenrikspolitikk og naboskapspolitikken, Benita Ferrero-Waldner, holdt en tale 13. januar ved Center for Strategic and International Studies i Washington. I talen snakket hun blant annet om hvor viktig det er å styrke  forholdet mellom EU og USA. Les talen her

Til toppLink to top of page

Samferdsel

Airbus A 380: en europeisk suksesshistorie
Kommisærene Günter Verheugen, Jacques Barrot og Peter Mandelson uttalte at Airbus A380, som ble lansert 18. januar, er en "europeisk suksesshistorie".  Airbus A380 er verdens største passasjerfly, og et bevis på hva Europa kan oppnå gjennom samarbeid og investering i kunnskap, forskning og teknologi. Les mer
her

Transeuropeiske nettverk: EU satser tungt på jernbanen
Kommisjonen besluttet 17. januar å bevilge €620 millioner til infrastrukturprosjekter (TEN-T). 65% av dette vil gå til utvikling av jernbanenettverket i Europa, og 20% til å utvikle innovative  transportløsninger, som samarbeid mellom ulike transportsystemer. Les mer her

Til toppLink to top of page

Lisboastrategien

Forskning på informasjonsteknologi viktig for EUs konkurranseevne
En rapport som et panel nedsatt av Kommisjonen la frem 17. januar konkluderer med at forskning på informasjonsteknologi er avgjørende for EUs konkurranseevne, men at det trengs større investeringer og mindre byråkrati. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Eurobarometer: Hvorfor er europeere mindre villige til å starte egen bedrift enn amerikanere?
Mens 45 % av europeere gjerne vil være sin egen sjef, sier 61 % av amerikanere det samme. Hva er de reelle eller innbilte hindringene for europeisk entreprenørskap, som gjør at 59 % av europeere aldri har vurdert å starte sin egen bedrift? Denne Eurobarometer undersøkelsen prøver å finne svar på noen av disse spørsmålene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Strukturfondene viktig for regionenes konkurranseevne i 2004
Kommissæren for regionalpolitikk, Danuta Hübner, la 18. januar frem resultatene for Strukturfondene og  instrumentene for regional utvikling for 2004. Budsjettet for fjorårets strukturfond var det største noensinne, og måtte også økes med €2.4 milliarder. Hübner sa at strukturfondene er en viktig investering i fremtiden for en mer konkurransedyktig Union. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU etter utvidelsen

Oversetting: Hvor står EU 8 måneder etter utvidelsen?
EU har gått inn i sitt første fulle kalenderår med 25 medlemmer og 20 offisielle språk. EUs språkregime er unikt i verden, og et resultat av at EU vedtar lover og regler som er direkte bindende for EUs innbyggere og bedrifter, og som derfor må oversettes slik at alle forstår dem. Med utvidelsen ble det ni nye offisielle språk i Unionen, og det er nå utført en undersøkelse om hvordan dette går. Les mer her

Til toppLink to top of page

Informasjonssamfunnet

Handlingsplan for å elektronisk basert offentlige innkjøpsprosedyrer
Kommisjonen presenterte 19. januar en handlingsplan for gjennomføring av lovverk om elektronisk basert offentlige innkjøpsprosedyrer. Regelverket skal gjøre det lettere for bedrifter å legge inn anbud på offentlige kontrakter elektronisk hvor som helst innen EU. Offentlige innkjøp utgjør 16 % av EUs samlede økonomi, og man håper at det nye systemet vil gjøre anbudsprosessene mer tilgjengelige og transparente. Målet er også at det skal øke konkurransen og minske utgiftene for det offentlige. Les mer her

Elektroniske tjenester gir reell gevinst for EUs innbyggere og bedrifter
En ny undersøkelse viser at EUs innbyggere bruker 7 millioner timer mindre i året  på utfylling av selvangivelser etter at offentlige tjenester er blitt lagt ut på nett, og firmaer i EU sparer betydelige beløp på momsoppgjør ved å gjøre dem elektronisk.  Men det er fremdeles stort potensial for å spare enda mer. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Fiskeri

"Mot en europeisk maritim politikk"
Fiskerikommissær Joe Borg sa i en tale 14. januar at han skal lede en arbeidsgruppe som vil vurdere hvordan man best kan utvikle en felles, integrert maritim politikk. Talen ble holdt på en konferanse om perifere maritime regioner i Europa i Santiago de Compostela. Les talen her

Til toppLink to top of page

Miljø

Svenske og finske skogsområder blir en del av Natura 2000
For å verne Europas viktigste villmarksområder har EU etablert Natura 2000, som er et nettverk av naturvernområder i hele EU. Boreal- regionen som er et område på 82,377 km2 i Sverige og Finland vil nå bli en del av dette nettverket. Les mer her

Kommisjonen klager på finsk ulvejakt
Kommisjonen besluttet 13. januar å innklage Finland for Domstolen pga ulvejakt. Sverige får en siste skriftlige advarsel blant annet for jakt på skarv, og Danmark får en siste skriftlige advarsel for ikke å ha gjort nok for å bekjempe forurensing fra store aktører innen svin- og fjærkrenæringen. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Socrates-innovasjon
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/73/04 — Indkaldelse af forslag 2005 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) Les mer her

Folkehelse
Indkaldelse af forslag 2005 — Program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

 
Laksen fra den røde kilden
Andre historie i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å vekke barns interesse for miljøspørsmål. Historien handler om gutten Tom og reven Lila, og om hvor viktig det er å holde elver fri for forurensning. Passer for barn i barneskolen mellom 6 og 10 år. Heftet er tilgjengelig på 13 språk i
pdf-format, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk her
 

Fly, vakre svaler!
Dette er den tredje historien i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å øke barns interesse for miljøspørsmål. Sammen med gutten Tom og reven Lila kan 6-10 åringer lære om trekkfugler og hvor viktig det er å ta vare på habitatet deres for at de skal komme tilbake. Heftet kan lastes ned fra internett på 20 språk
her, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk herKrigen om jordbærisen
Vi har fått inn nytt opplag av heftet Krigen om jordbærisen. Dette er en tegneserie om Christine, Max og Poul som reiser tilbake i tiden og opplever et helt annerledes Europa - med grenser overalt og land som ligger i endeløse kriger med hverandre. Kanskje kan den forklare noe om vår egen tid også - og om hvorfor europeiske land foretrekker samarbeid? Heftet kan bestilles her

 

Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 


Socrates-Grundtvig adult education

Ny og oppdatert brosjyre fra generaldirektoratet for utdanning og kultur om Sokrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne. Brosjyren gir en oversikt over programmet, hvem som kan søke og hvordan. Brosjyren kan bestilles her

 

EU competition policy and the consumer
Brosjyre fra generaldirektoratet for konkurranse om hvordan EUs konkurransepolitikk kan være fordel for forbrukerne. Brosjyren forteller om lovgivning og tiltak på konkurransefeltet. Se pdf-versjon her
Brosjyren kan også bestilles her


ISSN 1504-1609