The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 3, 21. januar 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriellEUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Landbruk

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Forskning

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Stilling ledig på Delegasjonen

Stilling ledig: Rådgiver – informasjon (engasjement)
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island søker rådgiver til informasjonsseksjonen. Seksjonen utarbeider artikler, nyhetsbrev, brosjyrer, holder foredrag, arrangerer seminarer og besvarer forespørsler. Les mer
her


EUs fremtid

Youth Solidarity Day: Unge europeere møtes for å diskutere utfordringer for EUs humanitære bistand
Tirsdag 20. januar møttes over 500 europeere for å debattere rundt ulike spørsmål knyttet til EUs humanitære bistand. Blant temaene var flyktninger, landminer og barnesoldater. Les mer her

Parlamentet utålmodige for ny grunnlov
Da den irske utenriksministeren Brian Cowen møtte Europaparlamentets konstitusjonskomité 20. januar, ga flere parlamentarikere uttrykk for at de ønsket å beholde Konventets forslag om dobbel majoritet: det vil si at kvalifisert flertall i Rådet vil være 50 % av landene som representerer 60% av EUs befolkning. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU tilbyr Vietnam hjelp i bekjempelse av fugleinfluensaen
Under et besøk i Vietnam 16. januar, kom EUs kommissær for helse, David Byrne, med et svar på WHOs forespørsel om hjelp til land rammet av fugleinfluensaen. Etter et møte med landets statsminister uttalte han at europeiske eksperter står klare til å komme til Vietnam for å bistå i bekjempelsen av at virussykdommen spres fra dyr til mennesker. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv


Nye lover om produktsikkerhet trer i kraft
Fra 15. januar er produsenter i EU juridisk forpliktet til å informere myndighetene hvis produktene deres ikke er sikre. Kommisjonen får også større anledning til å trekke tilbake produkter fra markedet i et hvilket som helst EU-land om den ser en alvorlig trussel som krever rask handling. Les mer her

November 2003: eksternt handelsoverskudd på 5 milliarder euro for eurolandene
Overskuddet på 5 milliarder euro for eurolandene er en nedgang fra samme periode i fjor, da det var på 9,1 milliarder euro. Se oversikt over  EU sine handelsbalanser med ulike land her

Kommisjonen klargjør reglene for parallellimport av medisiner
For å sikre fri flyt av varer har Kommisjonen gitt ut en kommunikasjon der den klargjør reglene for parallellimport av medisiner. Innen EU er det lov å importere medisiner fra ett land til et annet, og å gi dem det navnet de vanligvis er kjent under i importlandet. Varemerkebeskyttelsen kan ikke bidra til en kunstig oppdeling av det indre marked i følge Kommisjonen. Les mer her

EU vedtar nye regler for konsentrasjoner
Fra 1. mai trår en ny konsentrasjonforordning i kraft. Det enhetlige dokumentet for godkjennelse av konsentrasjoner som allerede fantes i reglene beholdes. Nå får imidlertid Kommisjonen mer fleksible tidsrammer for å kunne undersøke alle mulige konsekvenser av en fusjon eller et oppkjøp. Målet er å kunne forsvare de europeiske konsumentenes interesser enda bedre. Les mer her Les også spørsmål og svar rundt den nye konsentrasjonsforordningen her

Kommisjonen oppfordrer til bruk av "Eurokoder" for bedre sikkerhet i bygningsbransjen
"Eurokoder" er et sett av 56 standarder som en kan kalkulere en bygnings styrke ut fra, og dermed hvor sikker den er. Kommisjonen oppfordrer i en anbefaling fra 11. desember 2003 til bruk av dette frivillige systemet, spesielt for å hindre katastrofer ved jordskjelv eller brann. Les mer her

Rapport om gjennomføring av strategien for det indre marked
De europeiske stats- og regjeringssjefer fikk 21. januar presentert en rapport om gjennomføringen av strategien for det indre marked som skal danne grunnlag for vurderinger om oppfølging av Lisboa-strategien ved Det europeiske råd i mars. Rapporten tyder på at ikke alle målsettinger vil nås i tide. Les mer her

EUs finansministere diskuterte Parmalat
På møtet mellom EUs finansministere 20. januar ble blant annet Parmalat diskutert. Kommissær for det indre marked, Frits Bolkestein, la vekt på utvikling av regnskapslovgivning på europeisk nivå er viktig for å hindre slike skandaler i fremtiden. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Miljø

Bærekraftig utvikling - fremskritt i EU siden Johannesburg
I august/september 2002 deltok EU på konferansen om bærekraftig utvikling i Johannesburg. Et drøyt år etter har Kommisjonen laget en rapport over fremskrittet EU har gjort på området, spesielt tre temaer er prioritert: Sammenhengende EU-politikk, bærekraftig forvaltning av naturressurser og promotering av bærekraftig forbruk og produksjon. Les mer her

Nytt europeisk partnerskap for hydrogenteknologi
Onsdag 21.01.04 lanserte Europakommisjonens president, Romano Prodi, en plattform for "Europeisk hydrogen- og brenselscelleteknologi".  Plattformens rådgivningsgruppe består av tunge aktører innen den europeiske hydrogensektoren, blant annet fra Norsk Hydro. Plattformens oppgave er å komme med en utredning som kan lette EUs overgang fra fossilt brensel til hydrogen som base for økonomien. Les mer her Se Prodis åpningstale her

Kommisjonen deler ut prisene til de beste prosjektene innen fornybar energi i 2003
I anledning den europeiske konferansen for fornybar energi i Berlin 21.01.04, belønnet Kommisjonen for fjerde år på rad prisvinnere som har promotert fornybare energikilder i hele Europa i programmet "Renewable Energy Campaign for Take-Off". Les mer om programmet og vinnerne her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Perspektiver på internasjonal handel med landbruksvarer etter EUs utvidelse
EU-kommissær for landbruk, Franz Fischler, holdt den 17. januar en tale  på East-West Agriculture Forum Berlin der han blant annet kom inn på EUs forhold til WTO og til de nye nabolandene i øst når det gjelder handel med landbruksvarer. Les mer her


Sosiale rettigheter og sysselsetting

Kommisjonen fastsetter prioriteter for å fremskynde Lisboa-strategien
Kommisjonen vil utnytte den økonomiske oppsvingen som følger med utvidelsen til å igangsette Lisboa-strategien. Tre prioriteter pekes ut: investeringer i informasjons- og kunnskapsteknologi, styrking av industriens og servicenæringens konkurranseevne og forlenging av de eldres deltakelse i arbeidsmarkedet. Les mer her

Prostitusjon: legalisering eller kriminalisering?
Europaparlamentets komité for kvinners rettigheter holdt 19. januar en offentlig høring om sex-industrien i EU. Sveriges regler som kriminaliserer av prostitusjon ble av mange holdt opp som en god modell for resten av Europa for å hindre prostitusjon som ses som uløselig knyttet til handel med mennesker. Les mer her

Felles sysselsettingsrapport lagt frem
Kommisjonen la 21. januar frem en rapport som viser tilstanden for sysselsetting i medlemslandene. Rapporten skal brukes som grunnlag for Vår-toppmøtet som nærmer seg og resultatene viser at mange land ikke når delmålene om økt sysselsettingsandel blant kvinner og eldre i Lisboa-strategien. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Sveits fornyer forskningssamarbeidet med EU
Sveits har vedtatt å betale omkring 530 millioner euro for å delta i EUs sjette rammeprogram for forskning fra 2003 til 2006. Med dette kan sveitsiske forskere delta i over 300 EU-prosjekter, blant annet for å for å forske på klimaendringer og resistens mot antibiotika. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

Forskning og teknologisk utvikling: Strukturering av det europeiske forskningsrom
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration "Strukturering af det europæiske forskningsrum" — Videnskab og samfund: René Descartes-prisen (Indkaldelsens reference: FP6-2003-Science-and-Society-8) Les mer
her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse