The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr 3, 20. februar 2002

Toppmøtet i Barcelona

Hvor langt er vi kommet med EUs sosialpolitiske agenda? 
EUs sosialpolitikk er EUs handlingsplan for å  modernisere og forbedre den europeiske sosiale modellen ved å investere i menneskelige ressurser og bygge en aktiv velferdsstat. Dette er viktig for å nå Lisboa-strategiens mål om å gjøre Europa til den mest konkurransedyktige økonomien i verden.  Dette er en god oversikt over EUs mål og de direktiver og ordninger de har vedtatt og holder på å vedta på det sosialpolitiske området. Les mer her

Toppmøtet i Barcelona
Toppmøtet i Barcelona 22. - 23. mars vil samle alle EUs regjeringssjefer. Temaene for toppmøtet vil i første rekke dreie seg om EUs sosialpolitiske agenda. Hvordan gjøre Europa mer konkurransedyktig, hvordan få flere i arbeid og hvordan forenkle reglene for SMB. På denne siden finner du informasjon om alle sakene som skal tas opp på møtet. Les mer her

EU i verden

Resultater fra Rådet for generelle saker 18.-19. februar 
Utenriksministrene diskuterte blant annet situasjonen i Zimbabwe, virkningen av en felles europeisk utenrikspolitikk og forberedelser til Det europeiske råd i Barcelona i mars. Les konklusjonene her

EUs utenriks og sikkerhetspolitikk 
Nye og oppdaterte sider med oversikt over EUs utenriks og sikkerhetspolitikk finner du her

Valgobservasjon i Kongo 
EU vil sende valgobservatører til presidentvalget i Kongo i mars - mai. Les mer her

Landbruk og fiskeri

Alarmert over fortsatt fiske av blå hvitting i arktiske områder
Et år etter at Kommisjonen advarte mot mangelen på en avtale om fisking av blå hvitting i det nordøstlige Atlanterhavet har partene fremdeles ikke kommet til enighet om kvoter. Kyststatene som er involvert har isteden  tredoblet sine kvoter fra 1998-2001. Les mer her (pdf) og her (html)

Resultater fra Rådet for landbrukssaker 19. februar 
Landbrukskommissær Franz Fischler presenterte kommisjonens forslag om landbruk i forhold til utvidelsen. Les mer her

Hormonfritt kjøtt fra USA, ekstra testprosedyrer opphørt 
Hormonfritt kjøtt fra USA har vært underlagt strengere testing med tanke på hormoner enn andre produkter siden 1999. Kommisjonen foreslår nå at disse ekstrakravene opphører fordi det den siste tiden ikke har vært spor etter hormoner i det testede kjøttet. Les mer her

Institusjoner og beslutningsprosesser

Informasjon om EUs institusjoner og beslutningsprosesser 
Nye og oppdaterte internettsider om EUs institusjoner finner du her. Informasjon om EUs beslutningsprosesser finner du her

Oppdatering om EUs beslutningsprosedyrer for journalister i Brussel 
Journalister i Brussel, nye eller de som ønsker å friske opp hukommelsen, er invitert til et seminar om EUs beslutningsprosesser. Her vil Juergen Grunwald, fra Kommisjonens juridiske tjeneste, gå igjennom institusjonens rolle, hva forhandlingsprosessen er og hva talspersonene mener når de snakker om komitologi. Miniseminaret finner sted tirsdag 26. februar ca klokken 14, etter den vanlige briefingen. Spørsmål kan allerede nå sendes til: ilse.gordts@cec.eu.int

EUs ombudsmann klager over diskriminering i Kommisjonens rekrutteringsarbeid 
Mer en 30 millioner mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn lever i EU, allikevel er det veldig få med minoritets bakgrunn som arbeider i EUs institusjoner. EUs ombudsmann mener dette skyldes en for passiv holdning fra Kommisjonens side i rekrutteringsarbeidet. Les mer her

Oversikt over EUs budsjetter 
Internettside der EUs budsjetter og pengebruk er lagt ut. Innholder opplysninger fra 1999 og fram til januar 2002. Se her

Forbruker, helse og miljø

Innkalling av forslag på området miljøbeskyttelse for 2002 
Generaldirektorat for miljø har ute en innkalling av forslag på området miljø beskyttelse. Les mer her

EUs tiltak mot tobakksrøyking  
Tale av helse- og forbrukerkommissær David Byrne på Verdens helseorganisasjons ministerkonferanse i Warszawa 19. februar. Les talen her. Les pressemelding her 

Grønn uke 
For å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål arrangere Kommisjonen en grønn uke med konferanser og utstilling 15.-19. april. Les mer her

Forslag om forbud mot salg av 43 av de farligste kjemikaliene 
Kommisjonen la 20 februar frem forslag om å forby salg til vanlige forbrukere av de 43 farligste kjemikaliene. Les mer her. Mer informasjon her

Informasjonssamfunnet

Patent på datamaskinimplementerte oppfinnelser  
Kommisjonen har lagt fram forslag om at bare oppfinnelser som tilfører noe nytt på det tekniske området, som ikke er innlysende for folk med vanlige kunnskaper på feltet. Les spørsmål og svar her

EUs telekom-politikk i rammen av eEuropa 
Tale av kommissær ansvarlig for informasjonssamfunnet Erkki Liikanen på den 13. årlige telekommunikasjonskonferansen. Les talen her 

Telekom-pakke vedtatt av Rådet 
Rådet vedtok 14. februar telekom-pakken. Medlemslandene har nå 15 måneder på å gjennomføre regelverket i nasjonal lovgivning. Lovgivningen vil forbedre tilbudet til forbrukerne. Les mer her

 

Økonomi, finans og næringsliv

Industriell produksjon i eurosonen steg med 0,8% i eurosonen i desember  
Industriell produksjon i eurosonen steg med 0,8% i eurosonen i desember sammenlignet med måneden før. Les mer her

Direktiver gir økt sikkerhet for forsikringstakere  
Rådet vedtok 14. februar Kommisjonens forslag om å styrke forsikringstakernes rettigheter ved å pålegge selskapene å ha høyere verdier i selskapet. Les mer her. Les spørsmål og svar her

Grønnbok om gjennomgang av regulering 4064/89 
Grønnboken om gjennomgang av reguleringen om kontroll av fusjoner og oppkjøp ligger ute til høring nå. Kommentarer til grønnboken må sendes før 31. mars. Se grønnboken her

Forslag om forenkling av momsregler for reisebyråer 
Kommisjonen la 18. februar fram et forslag om å forenkle de spesielle momsreglene for reisebyråer som selger pakketurer. Forslaget vil også jevne ut konkurransefortrinn som følge av forskjellige momsregler i medlemsstatene. Les mer her. Les spørsmål og svar her

Diverse

Samarbeid i nordregionene i Norge, Sverige og Finland godkjent 
EU har vedtatt å støtte et tverrnasjonalt prosjekt, Nord, mellom nordregionene i Sverige, Norge og Finland. Budsjettet som er på hele 128 millioner euro, finansieres med 47 millioner euro fra EU, mens nasjonale midler beløper seg til 81 millioner euro. Programmet vil finansiere samarbeid i næringslivet, utvikling av kunnskap på IT området og styrke identiteten og sosiale betingelser for samebefolkningen. Berørte russiske regioner vil delta med midler fra EU-programmet Tacis. Les mer her

Stopp tausheten - stopp volden mot kvinner 
Tale av sosialkommissær Anna Diamantopoulou på Ministerkonferansen om vold mot kvinner arrangert av Det spanske formannskapet. Les talen her

Hvordan få riktig fremtidig lovverk for farmasøytiske produkter i Europa? 
Innlegg av Erkki Liikanen, kommissær ansvarlig for næringslivet, på den 8. årlige farmasøytiske konferansen. Les talen her

Utlysninger fra EU

 

 ------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.