The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 3, 19. januar 2005


Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

Flodbølgen i Asia

Europas fremtid

Justis og innenrikspolitikk

Informasjons-samfunnet

Det indre marked

Fiskeri

Miljø

Helse og forbrukerspørsmål

Energi

Ombudsmannen

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

Flodbølgen i Asia

Barroso lover rask levering av hjelp fra EU til flodbølgeofrene
Kommisjonens president Barroso sa på FNs bidragsyterkonferanse at EU vil utbetale det den har lovet (€450 millioner, og med mulighet for €1 milliard i lån) innen den fastlagte tidsrammen. Kommisjonen møttes i Strasbourg 11. januar for å vurdere EUs respons til flodbølgekatastrofen og for å se på hvor man bør gjøre mer. Les mer her

Barrosos tale til parlamentet om flodbølgekatastrofen
Kommisjonens president Barroso holdt en tale for Europaparlamentet 12. januar, hvor han orienterte om sitt besøk til de katastroferammede områdene, og hva Kommisjonen har gjort for å hjelpe ofrene. Les talen her

Til toppLink to top of page

Europas fremtid

Europaparlamentet med et klart "ja" til grunnlovstraktaten
Et overveldende flertall av Parlamentets medlemmer ga  sin støtte til den nye grunnlovstraktaten i en votering 12. januar. - Som helhet er Grunnlovstraktaten et godt kompromiss, og en betydelig forbedring fra de gjeldende traktater, sa Parlamentet i en resolusjon. Les mer her

Justis og innenrikspolitikk

Åpen høring om byrå for grunnleggende rettigheter
Kommisjonen vil holde en offentlig høring i Brussel 25. januar mellom 09.30 og 18.30 om rollen til det nye byrået for grunnleggende rettigheter. Skjema for registrering av deltakelse og mer informasjon finner du her

Et nytt skritt mot en felles visumpolitikk i Schengen
Et nytt informasjonssystem for utstedelse av visa skal hindre ulovlig innvandring og gjøre det enklere for turister å reise innen EU. Forslaget til forordning ble lagt frem av Kommisjonen 7. januar og er et ledd i utviklingen av en felles visumpolitikk i Schengen-området. L
es mer her

Debatt om økonomisk migrasjon
Kommisjonen ønsker en offentlig debatt om økonomisk migrasjon. 11. januar presenterte visepresident i Kommisjonen og  justiskommissær Franco Frattini en Grønnbok om EUs tilnærming til håndtering av økonomisk migrasjon. Grønnboken vil danne grunnlaget for diskusjon mellom EU-institusjonene og med det sivile samfunn. Les mer her

Til toppLink to top of page

Informasjonssamfunnet

Informasjonssamfunnet for alle: åpen høring for å gjøre IKT mer tilgjengelig
10. januar lanserte Kommisjonen en åpen høring om tilgjengelighet og IKT. Hensikten er å fjerne barrierer som funksjonshemmede og andre opplever i forbindelse med bruk av datamaskiner, internett, mobiltelefoner og andre IKT-verktøy. Les mer her

Det indre marked

Nytt støtteprogram for små og mellomstore bedrifter
Kommisjonen lanserte 10. januar et nytt finansieringsprogram som skal gjøre kapital lettere tilgjengelig for små bedrifter. Programmet retter seg i særlig grad mot bedrifter i de nye medlemslandene. Les mer her

Fiskeri

17 % reduksjon i EUs fiskeriproduksjon - Norges produksjon økte tilsvarende
EUs fiskeriproduksjon falt med 17 % mellom 1995 og 2002, mens den samlede produksjonen på verdensbasis og Norges produksjon begge økte med 17 % i det samme tidsrommet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

EUs nye system for handel med utslippskvoter er i gang
1. januar 2005 startet systemet for handel med utslippskvoter i EU. Rett før start, fikk fem medlemsland klarsignal for sine opplegg for fordeling av kvoter. Kvotehandelen skal være en kostnadseffektiv metode for å kutte EUs klimagassutslipp. Les mer her

Kommisjonen går til juridiske skritt mot Frankrike i miljøsaker
Kommisjonen mener Frankrike ikke har rettet seg etter EF-domstolens avgjørelser i seks separate saker som omhandler miljøspørsmål. Frankrike kan bli pålagt bøter for overtredelsene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse og forbrukerspørsmål

"Mentale lidelser er Europas usynlige trussel"
Markos Kyprianou, kommissær for helse og forbrukerspørsmål sa i forkant av WHOs ministerkonferanse om mentalhelse, som starter i Helsingfors denne uken, at EU ønsker å gjøre mer på dette området. Kommisjonen forbereder en strategi for mental helse, og har arbeidet tett med WHO over flere år. Les mer her

Til toppLink to top of page

Energi

Medlemslandene er trege med å åpne sine energimarkeder
En rapport som ble presentert 7. januar viser enorme forskjeller hos medlemslandene når det gjelder grad av åpning i energimarkedet. Fremdeles har mange medlemsland ikke gjennomført tiltakene som kreves etter EU-retten, til tross for at tidsfristen gikk ut i 2004. Les mer her

Til toppLink to top of page

Ombudsmannen

Ombudsmannen gjenvalgt
EUs ombudsmann, P. Nikiforos Diamandouros ble gjenvalgt av parlamentet med 564 av 643 stemmer. 11. januar presenterte han frem hva som vil være hovedprioriteter i tiden fremover. Les mer her

 

Utlysninger

Socrates-innovasjon
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/73/04 — Indkaldelse af forslag 2005 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell


Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 

EU competition policy and the consumer
Brosjyre fra generaldirektoratet for konkurranse om hvordan EUs konkurransepolitikk kan være fordel for forbrukerne. Brosjyren forteller om lovgivning og tiltak på konkurransefeltet. Se pdf-versjon her
Brosjyren kan også bestilles her
 

ISSN 1504-1609