The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 1, 5. januar 2005


Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

Flodbølgen i Asia

Nytt formannskap

Landbruk

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

Flodbølgen i Asia


EUs bistandskommissær Louis Michel gir en hjelpende hånd ved et Røde Kors-organisert hjelpearbeid i Galle, Sri Lanka. Galle var ett av områdene som ble hardest rammet av flodbølgen.

EUs bistandskommissær i Sri Lanka med løfter om europeiske bidrag
EUs bistandskommissær Louis Michel var 3. januar på Sri Lanka i forbindelse med flodbølgen som har rammet landet. - Dere kan stole på europeisk solidaritet for denne enorme oppgaven, sa Michel, men understreket samtidig at det er viktig at FN har et overordnet koordineringsansvar for arbeidet . Les mer her

Hva har EU gjort etter flodbølgekatastrofen i Asia?
EUs humanitære bistandskontor ECHO var tidlig ute med ressurser da jordskjelv og flodbølger rammet Asia. Sammen med EUs medlemsland har Kommisjonen forpliktet seg til å bevilge store summer til redningsarbeidet og den langsiktige gjenoppbyggingen i de rammede områdene. Se en oversikt over hva EU har bidratt med hittil her

Alleuropeisk beredskapsmekanisme i fullt virke
Norge er blant de 30 europeiske landene som deltar i Kommisjonens mekanisme for sivilberedskap. Denne mekanismen for koordinering av europeisk innsats i krisesituasjoner ble utnyttet til fulle da flodbølgen slo innover land i Asia 26. desember. De norske Hercules-flyene til Indonesia og legeteam fra Italia, Frankrike, Ungarn og Portugal inngikk blant mye annet i den alleuropeiske beredskapen. Les mer her

Til toppLink to top of page

Nytt formannskap

Luxembourg har overtatt formannskapet i EU: vil ferdigforhandle med Bulgaria i løpet av våren
Luxembourg overtok stafettpinnen etter Nederland for å lede arbeidet i Rådet første halvår av 2005. Ett av målene for perioden er å komme i havn med forhandlingene med Bulgaria om EU-medlemskap. Les mer her

Til toppLink to top of page

Landbruk

En ny landbrukspolitikk skal gi mer miljøvennlig produksjon
Fra 1. januar 2005 har en ny felles landbrukspolitikk blitt gjort gjeldende for EUs bønder. Målet med omleggingen av landbrukspolitikken er blant annet mer miljøvennlig drift, og det betyr mindre penger til store gårdsbruk. Bindeleddet mellom subsidier og produksjon skal brytes for å gjøre europeisk landbruk mer bærekraftig og mer rettet mot forbrukernes behov. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Hva skjer i EU? Hva heter hovedstaden i Slovenia? Hvordan kan norsk ungdom ta del i EUs utvekslingsprogrammer?

Annen utgave av Opplev Europa er nå tilgengelig. Det fargerikt illustrerte heftet på 64 sider egner seg til undervisning og prosjektarbeid om EU og Europa. Opplev Europa har også en egen webressurs: www.eung.no med spill og oppgaver. Les mer her

Annual Report 2004 on the European Community's development policy and external assistance
Den fjerde årsrapporten om EUs utviklings- og bistandsarbeid er nettopp publisert. Bistand fra EU når mer enn 160 land og territorier i verden, og samlet utgjør dette 55% av verdens bistand. En femtedel av dette håndteres av Europakommisjonen. Rapporten viser hva pengene er brukt til og resultatene fra året 2003. Les mer her

ISSN 1504-1609