The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 1, 7. januar 2003

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Irsk formannskap

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Forskning

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irsk formannskap

Kommisjonens president møtte det irske formannskapet
Europakommisjonens president Romano Prodi og den irske statsministeren Bertie Ahern hadde sitt første arbeidsmøte den 6. januar på Dublin Castle. Der lovet irske myndigheter å fortsette arbeidet for å bringe 25 land til enighet om en ny traktat. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU kjemper for grunnleggende arbeidsrettigheter: Sri Lanka og Hviterussland
Kommisjonen besluttet 7. januar å gi Sri Lanka fordelaktig tariffregime med EU og lanserer samtidig en undersøkelse om påståtte brudd på organisasjonsretten i Hviterussland som et første skritt mot eventuelt tilbaketrekking av de samme rettighetene til Hviterussland. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Stabil businessklimaindikator for eurosonen i desember
Næringslivsklimaindikatoren for desember viser stabilitet i eurosonen fra november til desember i 2003. Les mer her

 

Forventningene til økonomien litt ned på slutten av 2003
Det økonomiske holdningsbarometeret viser svak tilbakegang i desember 2003, sammenlignet med måneden før. Les mer her

 

Kommisjonen varsler tiltak mot misbruk av markedet
Kommisjonen vedtok 7. januar tre tiltak relatert til direktivet om innsidehandel og markedsmanipulasjon. Nå blir blant annet detaljerte kriterier for hva som definerer innsidehandel gjort gjeldende. Les mer her

Telenor og Canal + får grønt lys for samarbeid om betalings-tv
5. januar ga Kommisjonen sin godkjennelse av samarbeidet mellom Telenor og Canal + om satelittdistribusjon av betalingsfjernsyn i de nordiske landene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Europeiske bedrifter må gi av sitt overskudd  til utviklingsland når eksotiske planter benyttes til vareproduksjon og salg foreslår Kommisjonen
Kommisjonen oppfordrer europeiske bedrifter til å vise internasjonale solidaritet når de bruker eksotiske planter i egen produksjon som for eksempel Aloe Vera, Ginseng, Grønn te osv. Meldingen fra Kommisjonen 7. januar ber europeiske bedrifter sørge for at opprinnelseslandene får sin rettmessige andel av både overskudd og forskningsresultater. Les mer her

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Kommisjonen ber Tyskland stanse diskriminering for boligstøtte og skattefradrag
I en grunngitt uttalelse ber Kommisjonen 7. januar tyske myndigheter om å stanse praksisen med å nekte boligkjøpstøtte til tyske statsborgere som er bosatt i andre EU-land, og ikke gi skattefradrag for skolepenger til tyske skattebetalere bosatt i utlandet. Les mer her

Europass - et nytt verktøy for anerkjenning av kvalifikasjoner i et utvidet EU
Kommisjonen la 7. januar frem et forslag om et felles rammeverk for anerkjenning av yrkesfaglige kvalifikasjoner (Europass) som slår sammen fem eksisterende dokumenter som blant annet europeisk CV og europeisk språkmappe. Les mer her

Kommisjonen lanserer høring om arbeidstidsbestemmelser
5. januar lanserte Kommisjonen en høring om arbeidstidsbestemmelser, i etterkant av en rapport om hvordan EUs eksisterende regelverk fungerer i medlemslandene. Hensikten er blant annet å finne å skape en tydeligere definisjon av arbeidstidsbestemmelsene for å sikre arbeidstakeres rettigheter. Les mer her Les spørsmål og svar om arbeidstidsbestemmelser her

Til topp Link to top of page

Forskning

Mot et nytt forskningsprogram for sikkerhet
På et møte i Brussel 17. desember presenterte næringskommissær Erkki Liikanen en oversikt over fremdriften i etableringen av et europeisk forskningsprogram på sikkerhet. 15 millioner euro gjøres tilgjengelig til forberedende aksjoner i 2004. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

 

 

Sokrates
Innkalling av forslag 2004 om Generelle observasjons-, analyse- og innovasjonsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) — EAC/74/03 Les mer her

 

Phare

Innkalling av forslag Phare-programmet for mindre prosjekter iverksatt av Det Europeiske Fellesskap representert ved Europakommisionen Les mer her

 

Intelligent energi
Innkalling av forslag til aksjoner vedrørende programmet "Intelligent Energi — Europa" — Innkalling av forslag: TREN/DIR D/SUB/04-2003 Les mer her

Media Plus - for den audiovisuelle industri
Media Plus (2001-2005) — Iverksetting av programmet til fremme av utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle produksjoner — Innkalling av forslag 95/2003 — Støtte til tv-spredning av europeiske audiovisuelle produksjoner Les mer her

 

Media Plus (2001-2005) — Iverksetting av programmet til fremme av utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle produksjoner — Innkalling av forslag 92/03 — Støtte til grenseoverskridende distribusjon av europeiske film og til etablering av nettverk av europeiske distributører — "Selektivt støttesystem" Les mer her

 

Media Plus (2001-2005) — Iverksetting av programmet til fremme av utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle produksjoner — Innkalling av forslag 93/03 — Støtte til grenseoverskridende distribusjon av europeiske film — Støtte til agenter, som selger europeiske biograffilm på det internasjonale marked Les mer her

 

Tacis
Meddelelse om innkalling av forslag — Tacis-partnerskapsprogram for institusjonsbygging — EuropeAid/117824/C/G/Multi Les mer her

 

Tacis-programmet for grenseoverskridende samarbejde — faciliteten for små prosjekter og faciliteten for mikroprosjekter — EuropeAid/117768/C/G/Multi Les mer her

 

Meddelelse om innkalling av forslag — Asia-Link-programmet — EuropeAid/117867/C/G Les mer her

 

EuropeAid
Bekendtgørelse om innkalling av forslag — EuropeAid/117862/D/G/ACP Les mer her

 

Integrering av kjønnsaspektet i utviklingssamarbeid
Forslag til prosjekter EuropeAid/117830/C/G — Integrering av Kønsaspektet i udviklingssamarbejdet Les mer her

 

EUs 6. rammeprogram for forskning
På Forskningsrådets nettsider for EU-forskningen finner du omtale av rammeprogrammets forskjellige satsingsområder, lenker til utlysninger og arbeidsprogrammer, og ikke minst; siste nytt om informasjonstiltak og arrangementer i forbindelse med 6. rammeprogram. Les mer her

 

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse