The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 1, 8. januar 2003 

Hovedsaker

EU i verden

Miljø

Kultur og utdanning

Det indre marked og forbrukerrettigheter

Økonomi

Utlysninger fra EU 

Hovedsaker

EUs konkurransekommissær i Norge
EUs konkurransekommissær Mario Monti var invitert som hovedtaler til NHOs årskonferanse 7. januar. Der innledet han om EUs tiltak for å bli den mest konkurransedyktige økonomien i verden innen 2010. Les mer her


Mario Monti og Kjell Magne Bondevik
 på NHO's årskonferanse 7. januar

Det greske formannskap er i gang!
Greske myndigheter tok over stafettpinnen etter danskene 1. januar 2003. De neste seks månedene vil Hellas lede møtene i EUs Råd, og felles europeiske verdier vil stå sentralt for det greske formannskap. Les mer her

EU i verden

Europakommisjonen bevilger mer penger til ofre i Tsjetsjenia-konflikten
Europakommisjonen besluttet 8. januar å bevilge ytterligere 3 millioner euro i bistand til ofrene for konflikten i Tsjetsjenia. Støtten gjør at  253 000 personer vil motta mat gjennom Verdens matvareprogram hele vinteren. Les mer her

EU gir nødhjelp til mat for nord-koreanske barn
9,5 millioner euro vedtok Europakommisjonen å bevilge til hungersrammede nord-koreanske barn,  på sitt ukentlige møte 8. januar. Pengene skal gå til gravide og nybakte mødre samt barn gjennom hele denne vinteren. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Parlamentet og Rådet mot enighet om tilgang til miljøinformasjon
Europaparlamentet og Rådet møttes 6. november i meklingskomiteen for å komme til enighet om det foreslåtte regelverket for å gi bedre offentlig innsyn til miljøinformasjon.  Lett tilgjengelig og gratis miljøinformasjon for alle som ønsker innsyn er hovedmålet med det nye regelverket. Les mer her

EIB låner 395 millioner euro til transport og miljøprosjekter i Ungarn
Den europeiske investeringsbanken (EIB) lånte 7. januar 395 millioner euro til prosjekter i Ungarn som tar sikte på å bedre samferdsel og miljø. Les mer her

Kommisjonen forbyr farlige tekstilfarvestoffer for å beskytte maritimt miljø
Kommisjonen besluttet 7. januar å forby det farlige tekstilfarvestoffet "azo"-farve for å beskytte det maritime miljø. Undersøkelser viser at stoffet er farlig for fisk og andre organismer som lever i vannet. Forbudet trer i kraft fra og med 30. juni 2004. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur og utdanning

EU reviderer politikken for Fjernsyn uten grenser
7. januar la EUs kulturkommissær Viviane Reding frem arbeidsprogrammet for EUs arbeid med å revidere regelverket for den audivisuelle industri. En bred høringsrunde skal gå i forkant av et nytt Fjernsyn uten grenser-direktiv. Les mer her

 

Norske skoler deltar i debatten om Europas fremtid
Europeiske skoler er invitert til å gi sitt bidrag til Konventet for Europas fremtid. Vår i Europa er et prosjekt hvor lærere og elever utarbeider sine forslag og ideer for Europas fremtid. Norske skoler er invitert til å delta og allerede har ti norske skoler registrert seg. En felles europeisk debatt-dag skal finne sted 21. mars -vårjevndøgn- på skoler over hele Europa. Nasjonale og lokale politikere oppfordres til å gå inn i klasserommene og delta i diskusjonen med elevene denne dagen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Indre marked og forbrukerrettigheter

Et tiår uten grenser har endret Europa - med det er bare begynnelsen
Siden grensene i det indre marked ble åpnet 1. januar 1993 er 2,5 millioner arbeidsplasser skapt i EU i kraft av det indre marked. Europakommisjonen offentliggjorde 6. januar en rapport som markerer 10 år med det indre marked. Les mer her Les også Frits Bolkestein's tale om ti-årsjubileet her

Hvilke fordeler har det indre marked gitt forbrukerne?
Kommisjonens pressetjeneste offentliggjorde 7. januar et notat med de vanligste spørsmålene om det indre marked. Hvilke fordeler har det indre marked gitt forbrukerne? og andre spørsmål kan du få svar på her

Kommisjonen tar juridiske skritt for manglende gjennomføring av lovverk i det indre marked for 13 medlemsland
Kommisjonen besluttet 6. januar å forfølge 13 medlemsland juridisk for ikke å implementere regelverk for det indre marked. Sakene gjelder en rekke områder som for eksempel, bilforsikring og e-handel. Les mer her 

Kommisjonen vil sørge for EU-forbrukernes rettigheter
Kommisjonen sendte 6. januar skriftlige advarsler til 8 medlemsland for manglende gjennomføring av EU-regelverket som skal sikre forbrukere et minimum av rettigheter i EU. Les mer her

Tøffere regler for merking av kjøttvarer tro i kraft f.o.m 1. januar
EUs nye regleverk for merking av kjøttvarer ble gjeldende fra og med 1. januar 2003. Det nye regelverket betyr at forbrukerne enkelt kan se hva slags kjøtt det der og hva kjøttet inneholder. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi

Stabile arbeidsledighetstall i eurosonen
Tall fra Eurostat som viser antall arbeidsledige i EU i november 2002, viser at det er få endringer fra oktober. Eurosonen har en ledighet på 8.4%, mens EU 15 har 7,7%. Dette er likevel en økning i forhold til året før. Les mer her

Lovstifting for regnskap for offentlige selskaper mangelfull i mange medlemsland
Kommisjonen stevner flere medlemsland for EF-domstolen for mangelfull gjennomføring av blant annet det endrede Innsynsdirektivet. Direktivet skal sikre at offentlige selskaper fører adskilte regnskaper for offentlige oppgaver på den ene siden, og konkurranseutsatte tjenester som tilbys på den andre side. Både Finland og Sverige blir stevnet. Les mer her

EUs økonomikommissær Pedro Solbes om økonomiske utsikter i seks EU-land
På en pressekonferanse i Brussel 8. januar la økonomikommissær Pedro Solbes frem Kommisjonens anbefalinger til Rådet basert på en gjennomgang av de oppdaterte økonomiske stabilitetsprogrammene til seks medlemsland. Les sammendrag av Solbes' uttalelse om de seks landenes økonomiske utsikter her

Kommisjonen har vurdert Frankrikes nye stabilitetsprogram
Kommisjonen ga 8. januar en anbefaling til Rådet angående de oppdaterte stabilitetsprogrammet for Frankrike for perioden 2002-2006. Fortsatt konkluderer Kommisjonen med at programmet ikke er fullstendig på linje med kravene i Stabilitetspakten. Les mer her

Finsk økonomi i tråd med Stabilitetspakten
Kommisjonens anbefaling til Rådet angående Finlands stabilitetsprogram  som dekker perioden 2002-2006, er at programmet samasvarer med de økonomiske retningslinjene og Stabilitetspakten. Les mer her

Gresk økonomi vil tjene på raskere nedbetaling av offentlig gjeld, sier Kommisjonen
Den oppdaterte oversikten over gresk økonomi for perioden 2002-2006, viser i følge Kommisjonen at offentlig gjeld må betales i langt raskere tempo sett i lys av den voksende økonomien i Hellas. Les Kommisjonens anbefaling til Rådet om gresk økonomi her

Mangelfulle opplysninger i italiensk stabilitetsprogram, hevder Kommisjonen
Kommisjonens anbefalinger til Rådet angående italiensk økonomi for perioden 2002-2006. Les Kommisjonens konklusjon her

Kommisjonen har vurdert det tyske stabilitetsprogram
Kommisjonen vurderte 8. januar det tyske stabilitetsprogram for perioden 2002-2006. Les hva Kommisjonen konkluderer her Kommisjonen anser at det finnes for mye offentlig gjeld i Tyskland. Les mer her

Sveriges konvergensprogram på linje med ØMU-krav
8. januar vurderte Kommisjonen det svenske konvergensprogrammet som omfatter perioden 2002-2004. Kommisjonen konkluderer med at Sverige oppfyller vilkårene i stabilitets- og vekstpakken. Les mer her

Utlysninger fra EU

Ruteflyvning
Ruteflyvning — I medfør af artikel 4.1.d i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Ålands landskabsstyrelse ruteflyvning mellem Mariehamn på Åland og Stockholm/Arlanda i Sverige i udbud (1) Les mer her