The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr 1, 10. januar 2002

Printer Friendly Page

Euro

Konkurranse

Økonomi

Næringsliv 

Miljø og forbrukerspørsmål

Seminarer

Diverse

Utlysninger

Euro

Nesten 3/4 av alle betalinger utføres nå i euro 
Andel av kontantbetalinger i euro overstiger nå 60% i alle deltakerlandene. Selv om salget har startet i en del butikker, er ikke køene noe lenger enn vanlig. Les mer her  

Første handle-lørdag - en suksess for euroen 
Overgangen til euro har vært en suksess den første uken. Antall uttak og transaksjoner er nå tilbake på normalnivå, og køene i butikker og banker begynner å normalisere seg. Les mer her

Euroen og EUs fremtidige utfordringer 
Uttalelse av Romano Prodi 7. januar. Prodi uttalte at innføringen av euroen har vært en suksess, og at de som var negative til prosjektet tok feil. Les uttalelsen her

Oppdatering på status for overgangen til euro 
Den europeiske sentralbanken har lagt ut en oppdatering om status på overgangen til euro (fra 4. januar). Les mer her

Euro tilgjengelig i mange land 
Rapporter fra over 40 land viser at euro nå er tilgjengelig i banker og vekslingsbyråer. Den nye valutaen får mye oppmerksomhet. I Nederland og Irland er overgangen til euro så godt som ferdig. Den hurtige overgangen skaper logistikkproblemer, og flere steder finnes det ikke lagringsplass for den gamle valutaen. Les mer her

Konkurranse

Konkurransepolitikk - Kommisjonen åpner debatt om lisensieringsavtaler 
Kommisjonen åpner for debatt om virkningen av konkurransereglene for teknologioverføring. Etter høringsrunder med interesserte aktører vil Kommisjonen vurdere nytten av nytt regelverk på området. Les mer her 

Konkurransepolitikk: Nye regler for avtaler av mindre viktighet (de minimis Notice) 
Kommisjonen har lagt fram nye regler for avtaler av mindre viktighet og som ikke kommer i konflikt med konkurransereglene, disse erstatter reglene fra 1997. Ved å definere de avtalene som ikke kommer i konflikt med traktaten vil det bli mindre arbeid for næringslivet og Kommisjonen. Les mer her

Kommisjonen publiserer andre resultat-tavle for statsstøtte 
Publiseringen av den andre resultat-tavlen for statsstøtte er en del av arbeidet med å forbedre gjennomsiktigheten på statsstøtteområdet. Les mer her

Økonomi

Den årlige inflasjonen i eurosonen i desember forventes å synke til 2,0% fra 2,1% i november
Inflasjonen i eurosonen er målt av Det monetære unions konsumprisindeks. Les mer her 

Arbeidsledigheten i eurosonen uendret på 8,5% 
Arbeidsledigheten i eurosonen lå i november 2001 på 8,5%, uendret fra oktober måned. I EU15 var arbeidsledigheten på 7,8%, også uendret fra oktober. Les mer her

Industrielle produsentpriser sank med 0,4% i eurosonen i november 
Tallene for EU 15 viser at produsentprisene falt med 0,3% i november i forhold til oktober. Les mer her

Arbeidskostnadene opp med 3,3% i eurosonen 
Arbeidskostnadene i eurosonen steg med 3,3% i tredje kvartal i 2001 sammenlignet med tredje kvartal 2000. I EU15 steg arbeidskostnadene med 3,5% i samme periode. Les mer her

Detaljhandelen i eurosonen ned 0,5%
Tall fra Eurostat viser at detaljhandelen i eurosonen sank med 0,5% i oktober 2001 i forhold til oktober 2000. I EU15 steg detaljhandelen med 0,6% i samme periode. Les mer her

Næringsliv

Konsultasjoner og høringer online 
Generaldirektoratet for næringsliv har konsultasjoner og høringer av nye forslag på Internett. Se her

Næringslivs- og forbrukerundersøkelser tilgjengelige
Generaldirektorat for økonomi og finans utfører regelmessige næringslivs- og forbrukerundersøkelser i EU og søkerlandene. Undersøkelsene er på sektornivå og er et godt verktøy for å følge med i den økonomiske utviklingen. Les mer her

Miljø- og forbrukerspørsmål

Flypassasjerers rettigheter: forslag om forbedrede rettigheter 
Kommisjonen la 7. januar fram forslag om forbedrede rettigheter for flypassasjerer som blir avvist ved boarding på grunn av overbooking, utsatt for kanselleringer og lange forsinkelser. Forslaget dekker også chartertrafikk. Les mer her

Forslag på miljøområdet 
Miljøside med oversikt over alle lovforslag, meldinger og rapporter på miljøområdet som enda ikke er vedtatt. Les mer her

Diverse

Kampen mot terrorisme 
Oversikt over tiltak mot terrorisme vedtatt av Rådet. Les mer her

Nytt tariffsystem tar mer hensyn til utviklingslandene 
Fra 1. januar 2002 vil EUs nye tariffsystem for utviklingsland ta mer hensyn til utviklingslandenes behov. Les mer her

Status i utvidelsesforhandlingene 
Oversikt over hvor langt søkerlandene er kommet i sine forhandlinger med EU. Les mer her

Kultur 2000 - prosjekter i 2001   
Denne siden gir en oversikt over de kulturprosjektene som ble støttet med penger fra " Kultur 2000" i år 2001. Programmet støttet prosjekter innen kulturarv, kulturhistorie, litteratur og kultursamarbeid. Les mer her

 

Seminarer

EUs anbudsmarked 7. mars 2002
EIC og Eksportrådet inviterer til seminar om EUs anbudsmarked. Les mer her

Merverdiavgift i EU 19. mars 2002
EIC og eksportrådet inviterer til seminar om momsregler i EU. Mer informasjon her

EUs tollbestemmelser 23. mai 2002
EIC og Eksportrådet inviterer til seminar om EUs tollbestemmelser. Les mer her

 

Utlysninger

SAVE — Indkaldelse af forslag til fremme af energieffektiviteten i Det Europæiske Fællesskab 2002. Les utlysningen her

Altener — Indkaldelse af forslag til fremme af øget brug af vedvarende energikilder i Det Europæiske Fællesskab 2002. Les utlysningen her 

MEDIA Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Bekendtgørelse om indkaldelse af forslag 84/2001 — Støtte til udviklingen af produktionsprojekter. Les utlysning her

Berigtigelse til MEDIA PLUS (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Bekendtgørelse om indkaldelse af forslag DG EAC 31/01 — Støtte til udviklingen af produktionsprojekter — "Slate funding second stage" (EFT C 368 af 22. december 2001). Les utlysningen her

Berigtigelse til oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. oktober til 15. november 2001 (EFT C 336 af 30.11.2001). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag iværksat af Europa-Kommissionen til aktioner i udviklingslandene samfinansieret med udviklings-ngo'er i EU. Les utlysningen her

MEDIA Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag 80/2001 — Støtte til tv-spredning af europæiske audiovisuelle produktioner. Les utlysningen her

MEDIA Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Bekendtgørelse om indkaldelse af forslag DG EAC 31/01 — Støtte til udviklingen af produktionsprojekter — "Slate funding second stage" Les mer her

MEDIA Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag 89/2001 — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film — "Automatisk støttesystem" Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktiviteter vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for "Befæstelse af EF-forskningens internationale rolle" (1998-2002). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktiviteter vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for "Befæstelse af EF-forskningens internationale rolle" (1998-2002) — INCO-MED. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration vedrørende "Energi, miljø og bæredygtig udvikling — Del A: Miljø og bæredygtig udvikling" (1998-2002) til støtte for handlingsplanen for GMES (Global miljø- og sikkerhedsovervågning) (Indledende periode 2001-2003) — Indkaldelsens referencenummer: EESD-ENV-2002-GMES. Les utlysningen her

--------------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (info.eu@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet: info.eu@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.