18/2009 - onsdag 20. mai 2009.
En nyhetstjeneste fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

Quiz

EU-quiz - vinn premie

I forrige ukes EU-quiz spurte vi hvor mange representanter Europaparlamentet vil ha etter valget i juni. Det riktige svaret er 736. Vi gratulerer Ingvild Næss Stub som svarte riktig og får tilsendt en premie i posten.

 

Denne uken spør vi: Hvilket afrikanske land søkte om medlemskap i EU i 1987? Send svaret og adressen din til delegation-norway-info@ec.europa.eu innen 27. mai.

Blogg

"Vil Island måtte vente 30 år på euroen?"

Det islandske finansdepartementet la i forrige uke frem den økonomiske prognosen for 2009-2014. Det var urovekkende lesning for mange, særlig ettersom det ble hevdet at det kan komme til å ta 30 år før Island møter Maastricht-kriteriene. Les hele innlegget...

Ungdom

Gratis skoledagbok fra EU

EUs skoledagbok 2009/2010 har alle de typiske ting en skoledagbok bør inneholde: God plass til å skrive ned lekser, et verdenskart, det periodiske system, oversikt over planetene og mye mer. I tillegg inneholder den masse spennende informasjon om EU og generelle spørsmål som unge er opptatt av.


Skoledagbok og lærerguide på engelsk kan bestilles her

(kan også bestilles som klassesett)

Utdanning

Kurs i EU-prosjektledelse

Høgskolen i Buskerud starter opp et nytt studietilbud i EU-prosjektledelse. Studiet vil fokusere på Norges forhold til EU, og spesielt på norsk deltakelse i EU-programmer. Studiet blir gitt i samarbeid med Osloregionens europakontor og Papirbredden Innovasjon. Les mer...

Miljø

Europas amfibier og reptiler i fare

En femtedel av Europas reptiler og nesten en fjerdedel av amfibiene er i fare, i følge en ny studie utført for Europakommisjonen. Amfibier og reptiler er enda mer utsatt en pattedyr og fugler. Trusselen kommer blant annet fra menneskelig aktivitet, global oppvarming, forurensing og nye arter. Les mer...

 

Foto©Roberto Sindaco

Felles front mot klimaendringene

Energikommissær Andris Pielbags møtte i dag representanter fra Australias regjering for å diskutere felles tiltak mot klimaendringene, for renere energi samt forsyningssikkerhet. - For å komme frem til en global avtale under klimatoppmøtet i København, er det viktig at EU og Australia opptrer samlet, sa Pielbags. Les mer...

Forbruker

Flyselskaper får ros for internettsider

Flyselskaper over hele Europa har fått skryt for at de har blitt mye bedre til å følge forbrukerreglene på hjemmesidene sine. I løpet av de siste 18 månedene har EU slått hardt ned på misbruk og misvisende reklame - spesielt det som gjelder misvisende priser. En hemmelig undersøkelse i mars i år viser at flyselskapene har gjort store fremskritt. Les mer...

Forskning

Samarbeid for medisinsk innovasjon

Kommisjonen gir støtte til 15 forskningsprosjekter som skal få nye medisiner raskt ut på markedet. I samarbeid med europeisk farmasøytisk industri bevilges det 246 millioner euro til prosjektene. - Dette er et unikt offentlig-privat samarbeid, og jeg er glad for å se at det bærer frukter, sier forskningskommissær Janez Potočnik. Les mer...

Konkurranse

Rekordbot til Intel

Kommisjonen har gitt selskapet Intel en bot på over en milliard euro, for å ha brutt EUs konkurranseregler. Intel, som er ledende innen PC-komponenter, ga blant annet rabatter til PC-produsenter under forutsetning av at disse ikke benyttet seg av andre konkurrerende merker. Les mer...

Bistand

Nordøst-Afrika: EU gir 54 millioner euro til fem land

Kommisjonen skal gi 54 millioner euro til bistandsprosjekter i Somalia, Etiopia, Eritrea, Kenya og Uganda. Støtten skal gå via Europakommisjonens bistandsavdeling til tiltak som skal iverksettes av ikke-statlige hjelpeorganisasjoner, spesialiserte FN-organer og Røde Kors. Les mer her...

En milliard euro til bistand

Gjennom sitt matvareprogram inngikk Kommisjonen i dag bistandsavtaler med flere FN-assosierte organisasjoner. En milliard euro ble gjort tilgjengelig med formål å sikre matressursene i verden. - Ved å stimulere til økt produksjon og støtte sosiale prosjekter vil matvareprogrammet få reell innflytelse i de mest sårbare områdene i verden, sier utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner. Les mer...

Utlysninger

Konkurranse for unge forskere
EU har siden 1989 holdt en konkurranse for unge forskere der de kan sende inn arbeidet sitt og konkurrere om topppremiene. Les mer...

Konkurranse om EU-logo for økomat
Kommisjonen inviterer alle kunst- og designstudenter i EU til å kjempe om å lage unionens nye logo for økologisk mat. Vinnerlogoen vil bli den offisielle logoen for all økologisk mat innen EU fra 2010. Les mer...

EUs helseprogram

Det er publisert nye utlysninger under EUs helseprogram. Aktuelle forslag må rette seg mot problemer i den europeiske helsesektoren, og må være i samsvar med Kommisjonens prioriteringer i arbeidsprogrammet. Mer informasjon finner du på denne siden.

EU trenger flere eksperter fra Norge

Forvaltningsorganet for utdanning, audiovisuell sektor og kultur (EACEA), søker etter eksperter til å vurdere søknader til EUs kulturprogram. Sakkyndige innen litteratur, visuell kunst, scenekunst, musikk eller kulturarv kan være aktuelle søkere. Les mer hos Kulturrådet.

Aktiv Ungdom

Kan du tenke deg å jobbe frivillig i Europa? Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Neste søknadsfrist er 1. april. Les mer...

Gratismateriell

The EU contest for young scientists- NY FOLDER

 

Folder som informerer om EUs konkurranse for unge forskere

39 sider på engelsk.

Panorama - Den europeiske union 2009 - årets utgave

Årets engelske utgave av Panorama-brosjyren er her - les om hva EU jobber med og hvilke hovedområder det satses på.

Engelsk versjon.
 

Europe for Women - NY BROSJYRE

Denne brosjyren setter fokus på hva EU gjør for kvinnene. Av temaene kan nevnes likestilling, forbrukerrettigheter og finanskrise.

 

Engelsk.
 

Velkommen til Europarlamentet- NY BROSJYRE

Hva er Europaparlamentet? Hvorfor og hvordan er det blitt til? Hva gjør det? Hvilke fullmakter og politisk vekt har det? Hvilken rolle spiller det i forhold til de øvrige EU-institusjonene? Og hva betyr det for folks dagligliv? Her får du svar på spørsmålene.

Finnes på engelsk og dansk

Klikk her for pdf-versjonAlt du trenger å vite om EU

Vår publikasjon "Slik virker EU" beskriver EU-systemet, EUs historie og EUs institusjoner. 28 sider på norsk. Klikk her for pdf-versjon (711 kb).

Bestill og se fullstendig liste over publikasjoner her

www.europakommisjonen.no