3/2009 - onsdag 21. januar 2009.
En nyhetstjeneste fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

EU-quiz - vinn premie

I forrige EU-quiz ble det spurt om hvor EUs nye fiskerikontrollbyrå ligger, og det riktige svaret er Vigo i Spania. Mer informasjon om fiskerikontrollbyrået finnes på denne siden.
Vinner er Stein Ove Gjelberg fra Harstad. Vi gratulerer!

Denne uken spør vi: Hvem bistår Kommisjonens president med den europeiske naboskapspolitikk?
Send svaret og adressen din til delegation-norway-info@ec.europa.eu

Transport

Vind i seilene for sjøtransport

Kommisjonen har lagt frem en strategi for europeiske sjøtransport fram til 2018, der det legges vekt på økt konkurransedyktighet og tilpasning til århundrets utfordringer (strategien finner du her). I den sammenheng har Kommisjonen også vedtatt en plan for å danne en grensefri sjøtransportsone i EU. Planen vil i hovedsak fokusere på å forenkle tollbehandling og andre administrative aspekter knyttet til sjøtransport. Dermed håper man å redusere bruk av lastebiltransport og skape et bedre og mer miljøvennlig transportssystem i Europa, som også forbrukerne vil tjene på. Les mer...

Sikrere å fly

Kommisjonen har forbedret kontrollen av europeisk flytrafikk ved å innføre nye regler for bruk av datalinjeteknologi. Teknologien fokuserer på skriftlige beskjeder mellom flygeledere og piloter, og øker sikkerheten i luftrommet ved å redusere risikoen for misforståelser. Les mer...

Urban Atlas - nytt kartsystem i EU

Fra 2009 vil 200 byer i EU bli kartlagt gjennom "Urban Atlas", et digitalt kartsystem utviklet gjennom europeisk romfartsteknologi. Urban Atlas tilbyr byplanleggere et praktisk og kostnadseffektivt redskap som vil hjelpe dem med fremtidige utfordringer. Les mer...

Fiskeri

Fiskerikommissærens tale i Tromsø

Fiskerikommissær Joe Borg holdt tidligere i dag en tale på Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø. Kommissæren understreket hvor viktig god forskning er for å forstå Arktis, og trakk fram Universitetet i Tromsø som et godt eksempel. Les mer...

Landbruk

Fokus på etikk i landbrukspolitikken

Den europeiske etikkgruppen har lagt frem flere anbefalinger for å møte med de etiske konsekvensene av den moderne utviklingen innen jordbruksteknologi. Gruppen legger vekt på betydningen av innovasjon i jordbruket, som er nødvendig for å produsere mat til den stadig voksende befolkningen. Les mer...

Utdanning

Studere økonomi i Europa?

Kommisjonen har utarbeidet en database for økonomiutdanning i Europa. Databasen gir oversikt over de ulike studieprogrammer innenfor økonomi, som private og offentlige institusjoner tilbyr i EU. Formålet med er å øke forbrukeres kunnskap om økonomi. Databasen vil bli oppdatert jevnlig, og kan besøkes på denne lenken.

Les mer...

Utenriks

Ny krisehjelp til Georgia

Georgia mottok nesten 120 millioner euro i krisehjelp fra EU i løpet av 2008. Dette er kun den første delen av de 500 millioner euro som til sammen har blitt lovet i støtte. I forbindelse med hennes besøk til Tbilisi, vil utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner meddele at nye 61,5 millioner euro nå skal gå til humanitær hjelp til indre flyktninger og til å sørge for å få økonomien i gang igjen. Les mer...

Toppmøte mellom EU og Sør-Afrika

Utviklingskommissær Louis Michel besøker Sør-Afrika denne uken. Den internasjonale finanskrisen, klimaforandringer og transport er temaer som skal diskuteres. Les mer...

Økonomi

Økonomisk bedring i 2010

Kommisjonens prognoser viser at EU vil gå gjennom en nedgangsperiode i 2009 som følge av den økonomiske krisen, da veksten i BNP vil falle fra 3 til 1 %. Ifølge økonomikommissær Joaquín Almunia, har man gjennom tiltak innen offentlig forbruk og investeringer likevel sørget for å hindre at krisen forverres ytterligere. Takket være disse, forventes det at økonomien vil vokse igjen fra 2010. Les mer...

 

Rapport om integrasjonen i finanssektoren

Kommisjonen har offentliggjort sin årsrapport om integrasjon i finanssektoren i 2008, som analyserer integrasjonsnivået i sektoren. Ifølge kommissær for det indre marked Charlie McCreevy, viser rapporten at integrasjonen må gå hånd i hånd med økende stabilitet innen sektoren. Les mer...

Utlysninger

7. rammeprogram for forskning - delprogram 'Kapasitet'

Retningslinjer og søknadsskjema for delprogrammet 'Kapasitet' innenfor det 7. rammeprogram for forskning er nå publisert. Delprogrammet skal bidra til å utvikle kapasiteten, heve kvaliteten og gjøre forskningen mer konkurransedyktig. Søknadsfrist er 13. februar 2009. Les mer om utlysningen her og her

EU trenger flere eksperter fra Norge

Forvaltningsorganet for utdanning, audiovisuell sektor og kultur (EACEA), søker etter eksperter til å vurdere søknader til EUs kulturprogram. Sakkyndige innen litteratur, visuell kunst, scenekunst, musikk eller kulturarv kan være aktuelle søkere. Les mer hos Kulturrådet.

Media 2007: Støtte til markedsføring og markedsadgang: audiovisuelle festivaler

Nye retningslinjer og søknadsskjema for å søke utviklingsmidler fra MEDIA-programmet er nå publisert. Søknadsfrist er 30. april 2009 for prosjekter som starter mellom 1. november 2009 og 30. april 2010. Det kan maksimalt søkes om støtte på 75 000 euro. Les hele utlysningen her (pdf). 

Kulturprogrammet (2007–2013)

Utlysning for prosjekter som starter i 2009
Les mer hos Kulturrådet

Aktiv Ungdom

Kan du tenke deg å jobbe frivillig i Europa? Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Les mer...

Gratismateriell

Languages takes you further

Å forstå og snakke fremmede språk gjør livet lettere når vi reiser utenlands og møter folk med ulik bakgrunn. Språk er en døråpner for nye vennskap, nye kulturer og nye muligheter. EU består av 27 medlemsland med 23 offisielle språk. Her får du noen praktiske eksempler på hver og en av dem som kanskje kan få deg til å åpne døren på gløtt. Brett ganske enkelt ut omslaget på denne brosjyren som viser flere ord og uttrykk på et EU-språk og sammenlikn dem med oversettelsene på de andre sidene.
Modern rail - modern Europe (towards an integrated European Railway Area)
Jernbanetransporten utfordres idag av å tilfredsstille kravene til økt mobilitet blant folk flest og samtidig å skulle utgjøre et godt alternativ til andre transportmåter med stigende bensinpriser med økende innvirkning miljøet. Her kan du lese om hvordan EU sikrer en kvalitativ jernbaneinfrastruktur, oppfordrer til utvikling og bruk av ny teknologi, bygging av et moderne og konkurransedyktig jernbanenett og med dette medvirke til at jernbanetransport blir et viktig virkemiddel for europeisk integrasjon.
12 sider. Engelsk.
EUROSTAT: Regions of the European Union (a statistical portrait - 2009 edition)
EUROSTAT presenterer her en oversikt over de siste regionale mønstre og trender både i de 27 EU-medlemslandene og EFTA-landene med  5 utvalgte temaer: a) befolkning og levekår b) utdanning, forskning og teknologi c) arbeidsmarked og inntekt d) landbruk e) økonomi. 
53 sider. Engelsk.

Europe and you in 2008 - NY BROSJYRE

Her har du 10 konkrete eksempler på hva EU har oppnådd i 2008 for å øke sosial og økonomisk velferd.

Engelsk utgave.

The Market Observatory for Energy

For å få en bedre oversikt over energimarkedene både i og utenfor EU, har Kommisjonen opprettet et Markedsobservatorium for energi. Observatoriet analyserer utviklingen i energimarkedene og er med på å utforme energipolitikken. Her er folderen om det nyopprettede observatoriet

Her kan du bestille EU's plakat om menneskerettigheter

PLAKATEN ER TOSIDIG MED MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN TRYKKET BAKPÅ

Klikk her for pdf-versjonAlt du trenger å vite om EU

Vår publikasjon Kort om "Slik virker EU" er nå ute i ny utgave. Denne beskriver EU-systemet, EUs historie og EUs institusjoner. 28 sider på norsk. Klikk her for pdf-versjon (711 kb).

Bestill og se fullstendig liste over publikasjoner her

www.europakommisjonen.no

Om du ikke kan lese nyhetsbrevet kan du gå hit:
http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/eunytt/2009/eunytt0309.htm