,

23/2008 - onsdag 11. juni 2008. En nyhetstjeneste fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

Dersom du ikke kan lese e-posten finner du nyhetsbrevet her: http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/eunytt/2208/eunytt2308.htm

EU-quiz - vinn premie

Forrige uke stilte vi et ja eller nei-spørsmål i quizen vår. Vi lurte på om Kypros bruker euro, og de aller fleste hadde falt ned på riktig svar - som altså var ja. Alt om euroen kan du lese på denne siden.


Vi gratulerer Eivind Vad Petersson, som har vunnet en fyllepenn.

 

Denne ukas spørsmål handler om utvidelsesprosessen. Hvilke tre land har nå formell status som kandidatland?

 

Send svaret og adressen din til delegation-norway-info@ec.europa.eu

Det indre marked

EU enighet om arbeidstid og vikarforhold (10/6)

Etter flere års diskusjon har EUs arbeidsministere blitt enige om en avtale om felles regler for arbeidstid og rettigheter til vikarer. Avtalen begrenser standard arbeidstid til maksimum 48 timer, og gir vikarer like lønns- og ferierettigheter som fast ansatte. Det åpnes imidlertid for at partene i hvert lands arbeidsmarked kan forhandle seg fram til individuelle avtaler. Avtalen må nå godkjennes av EU-parlamentet. Les mer...

Ungdom og utdanning

Skolen avgjørende for dialog i et flerkulturelt Europa (9/6)

EUs utdanningsministere møttes i Oslo 5. - 6. juni for uformell konferanse om flerspråklighet og interkulturell dialog i skolen. Blant talerne var kommissær for utdanning Ján Figel' og kommissær for språklig mangfold, Leonard Orban. Rapporten som ble vedtatt vektlegger viktigheten av utdanning for å forme en felles europeisk identitet som inkluderer minoriteter og tar avstand fra rasisme og intoleranse.

Les mer...

Lenke til talen holdt av kommissær Leonard Orban (pdf)

                           Lenke til talen holdt av kommissær Ján Figel' (pdf)

                           Les om konferansen på Kunnskapsdepartementets sider

Erasmus Mundus-stipend (5/6)

2000 studenter og 450 lærere er tildelt Erasmus Mundus-stipender for skoleåret 2008/2009.  Stipendet gis til studenter fra land utenfor Europa som ønsker å ta en mastergrad ved europeiske universitet. Programmet er spesielt ved at studentene studerer i minst to EU-land og får en kombinert mastergrad fra ulike universiteter ved endt studie. Les mer...

Forskning

EU dobler bevilging til robotforskning (10/6)

Denne uken arrangeres Robotmessen Automatica 2008 i München. Europakommisjonen har benyttet anledningen til å kunngjøre en dobling av årlig investering i robotrelatert forskning og utvikling. Målet er å bringe akademisk og industriell forskning sammen i en strategisk satsning. Les mer...

Utenriks

EU/USA-toppmøte i Slovenia (9/6)

Årets toppmøte mellom EU og USA ble arrangert i Brdo, Slovenia, tirsdag 10.juni. Tema for møtet var globale og regionale samarbeidsområder. Kosovo, Midtøsten og Myanmar (Burma) ble diskutert sammen med planer for tettere samarbeid om energispørsmål og muligheter for en ny global klimaavtale fra 2012. Les mer...

Felles satsing i Middelhavsregionen (9/6)

EUs fiskerikommissær Joe Borg deltok tirsdag på en internasjonal konferanse i Slovenia om fiske og maritim ledelse i Middelhavsregionen. Konferansen fokuserte på behovet for sterkere styring av den maritime virksomheten i området, og muligheter for tettere samarbeid mellom EU og ikke-EU land om miljøspørsmål, skipstransport, overvåking og forskning. Les mer...

EU-Kina (6/6)

Kommissær for utenrikspolitikk, Benita Ferrero-Waldner, deltok på troikamøtet for utenriksministere fra EU og Kina 9 juni. Møtet ble holdt i Ljubljana og fokuserte på utviklingen i forholdet mellom EU og Kina. Forskjellige bilaterale avtaler, klimaendringer, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter ble drøftet. Les mer...

Energi

Felles politikk mot økte oljepriser (11/6)

Kommisjonen har nå diskutert politiske tiltak for å dempe negative effekter av de økte oljeprisene. Kommisjonspresident José Manuel Barroso vil siden presentere en rapport med forslag til behandling på EUs rådsmøte 19-20 juni. Rapporten vil inneholde tiltak for mer effektiv energibruk, forpliktende samarbeid for åpenhet rundt oljeaksjer på markedet, og planer for et globalt toppmøte om drivstoff hvor både produsent - og forbrukerland deltar. Les mer...

Nytt multilateralt energisamarbeid (8/6)

Sammen med energiministere fra G8-landene, Kina, India og Sør-Korea har EUs energikommissær, Andris Piebalgs, lansert et nytt multilateralt energisamarbeid; "International Partnership for Energy Efficiency Cooperation" (IPEEC). Avtalen ble undertegnet under helgens G8-energimøte i Japan, og legger til rette for utveksling av informasjon og erfaring mellom G8-landene og andre store energiforbrukere. Les mer...

 

Helse og forbruker

EU med 50 tiltak for økt produktsikkerhet (5/6)

En ny uavhengig rapport om produktsikkerhet i det indre markedet viser at det fortsatt er for mange farlige leker på markedet. Til tross for en vellykket etablering av varslingssystemet RAPEX og gjennomførte tiltak, er det mange mindre produsenter som ikke følger lovverket. Rapporten lister over 50 anbefalinger over hva man kan gjøre for å styrke produktsikkerheten. Les mer...

Håndtering av animalske biprodukter (10/6)

Europeiske slakterier, meierier og gårder produserer hvert år mer enn 15 millioner tonn organisk avfall med animalsk opprinnelse. Kommisjonen ønsker klarere regler for sortering, innsamling, transport og bruk av disse biproduktene. Målet er mer effektiv håndtering,  samtidig som EUs krav med hensyn til både dyrehelse og folkehelse beholdes. Les mer...

Bedre merking av hester (9/6)

Kommisjonen ønsker å endre dagens identifikasjonssystem for hester, esler og andre dyr av hestefamilien, og foreslår individuelle pass til alle føll med tilhørende elektronisk merking i nakken. Dette vil gi enklere identifisering enn dagens system, og bedre dyrehelsen ved at klarere merking av dyr gjøre det lettere å bekjempe sykdommer. Les mer..

Bistand

Forbud mot humanitær hjelp i Zimbabwe (6/6)

EU-kommissær for utvikling, Louis Michel, oppfordrer myndighetene i Zimbabwe til å fjerne forbudet mot humanitær bistand i landet. Kommisjonen frykter at forbudet har store konsekvenser for de som trenger hjelpen mest. I 2007 ga Europakommisjonen 91 millioner euro i bistand til prosjekter i Zimbabwe og var med dette den viktigste giveren. Les mer...

Miljø

Beskyttelse av hval (6/6)

EUs miljøråd er enige om et felles EU-standpunkt for beskyttelse av hval. Dette gir EU større påvirkningskraft ved møtet i den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i Santiago de Chile 23.-27. juni. EU ønsker sterkere beskyttelse av hval både i EU og internasjonalt. Les mer...

Kultur

Globalt filmsamarbeid (10/6)

Kommisjonen ser på muligheten for å utvide EUs filmprogram MEDIA. Et MEDIA MUNDUS-filmprogram er foreslått for å styrke kulturelle og kommersielle relasjoner mellom europeisk filmbransje og filmskapere i tredjeland. Programmet vil legge til rette for felles prosjekter og samarbeid om utvikling av ideer, distribusjon og markedsføring. Les mer...

Utlysninger

Kulturprogrammet (2007–2013)

Utlysning for prosjekter som starter i 2009
Les mer hos Kulturrådet http://www.kulturrad.no/eus_kulturprogram/kulturprogrammet/soknadsfrister_/

Aktiv Ungdom

Kan du tenke deg å jobbe frivillig i Europa? Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Les mer...

Gratismateriell

White paper on sport (NY PUBLIKASJON)

Det er aller første gang Europakommisjonen kommer med en Hvitbok om sportens betydning i dagens samfunn; samtidig som det også er første gang at sports-relaterte emner blir så grundig diskutert på EU-nivå. Ved å belyse sportens rolle i utformingen av Europa-politikken, gjøres sportens behov og vilkår mer synlige. Les dessuten mer om hvordan EU-lovgivningen får ringvirkninger for sporten.

37 sider. Engelsk og dansk.

Humanitarian aid - annual review 2007 (ECHO)

Europakommisjonen er en av verdens største bistandsytere, noe som i 2007 beløp seg til 768 millioner euro fordelt på prosjekter i mer enn 70 land. Pengene går til mat, klær, husvære, medisiner, vann, hygiene, nødreparasjoner og minerydding. Kommisjonen finansierer også kriseberedskap og hjelp i regioner der det skjer naturkatastrofer.
 

25 sider på engelsk.
 

Promoting quality of work and life - NY BROSJYRE

Les om EUROFOUND (European Foundation of the Improvement of Living and Working Conditions) - EUs byrå for overvåking av leve- og arbeidsvilkårene i Europa med sete i Dublin - arbeider og hvordan de oppnår resultater.
14 sider på engelsk.

14 sider på engelsk.

Supporting the internationalisation of SME's (Good practice selection)

Denne publikasjonen beskriver 27 nasjonale programmer samlet i BEST-prosjektet - "Supporting the internationalisation of the SMEs" -som pågår i perioden november 2007 til oktober 2008. Programmene, som er valgt ut av ekspertgruppe fra EU, EØS og søkerlandene, retter søkelyset mot viktigheten av å øke kapasiteten og å medvirke til at internasjonaliseringen av små- og mellomstore bedrifter blir mer effektiv. Potensialet er langt fra nådd, og det jobbes mot løsninger og metoder for imøtekomme konkurranse og regelverk over landegrensene.

44 sider på engelsk.

Europa-skoledagboken 2008-2009 har ankommet!

Europa-skoledagboken er et europeisk prosjekt, der man gjennom en praktisk skoledagbok ønsker å bane vei for unge gjennom informasjonsveldet. Blant temaene som det skrives om i skoledagboken finner man forbrukerrettigheter, helse, miljø, Europa og verden, med både informasjon og historie og tips til hva en selv kan gjøre videre.

Skoledagboken oppfordrer unge til å tenke selv og gjøre kloke valg, og det finnes henvisninger til forskjellige nettsteder hvor en kan finne mer informasjon om de ulike temaene. Den kan nå bestilles gratis fra delegasjonen.
Les mer om skoledagboken her...

Kampen mot klimaendringer

NY  brosjyre i "kort om"-serien som tar for seg både EUs energi- og klimapolitikk og hvordan disse henger sammen.

24 sider på norsk.

Se fullstendig liste over publikasjoner her

www.europakommisjonen.no