18/2007 - Onsdag 9. mai. En nyhetstjeneste fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
 

Traineeship ved Delegasjonen

Oppstart høst 2007. Varighet: 3-4 måneder. Vi søker også islandskspråklige trainee'er.

Søknadsfrist 18. mai 2007.  Les mer...

Arrangementer og seminarer

Velkommen til EUs bursdagsfest den 12. mai! (9/5)

EU fyller 50 år i 2007. Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island, Europabevegelsen, den tyske ambassaden og de andre EU-landenes ambassader feirer denne begivenheten med en gatefest lørdag 12. mai, kl. 12-15, på Rådhusplassen i Oslo. Alle er hjertelig velkommen! Les mer...

Økonomi

Venter fortsatt vekst (7/5)

Europakommisjonen har nå lagt frem en prognose for perioden 2006-2008. Blant annet forventes EUs økonomi å vokse med 2,9 % i 2007 og 2,7 % i 2008. Veksten ventes å bidra til redusere arbeidsløshet og offentlig underskudd. Les mer...

 

Euro i Slovenia - en klar suksess (4/5)

Slovenias overgang til euro var en rask og knirkefri affære, som viser viktigheten av tidlige og nøye forberedelser. Selv med prisoppgang på noen varer har inflasjonen forholdt seg forholdsvis stabil. Dette kommer frem i en rapport fra Europakommisjonen fire måneder etter at Slovenia ble det 13. medlem av eurosonen. Les mer...

 

Smi mens jernet er varmt (3/5)

Økonomien i euroområdet er betraktelig styrket det siste året. Den økonomiske veksten har vært større en antatt og arbeidsledigheten lavere enn forventet. Kommisjonen oppfordrer derfor alle ØMU-stater til å smi mens jernet er varmt, og å bidra til at den positive trenden holder seg. Dette skal gjøres ved blant annet å stabilisere offentlige finanser og implementere reformer som skal øke ØMUs vekstpotensiale. Les mer...

 

Landbruk

Bedre forhold for burhøns (8/5)

EUs ministerråd har blitt enige om et nytt direktiv for bedre dyrevelferd for kylling som ales opp for kjøttproduksjon. Direktivet skal blant annet redusere trengsel i burene ved å sette en øvre grense på 33 kilo dyr per kvadratmeter. Les mer...

Energi

StatoilHydro-fusjon godkjent (3/5)

Europakommisjonen har godkjent den planlagte fusjonen mellom Hydro og Statoil. Etter nøye gjennomgang av fusjonsavtalen og de eventuelle konkurransemessige virkningene denne vil ha, har Kommisjonen kommet til at fusjonen ikke går i mot prinsippet om fri konkurranse. Les mer...

Transport

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) kan redusere bilulykker med 20% (8/5)

EU lanserer en kampanje for den nyutviklede elektroniske stabilitetskontrollen ESC. ESC er et viktig sikkerhetsverktøy og kan bidra til at EU kan nå målet fra 2001 om en halvering av dødsfall i trafikken innen 2010. EU ønsker også å innføre obligatorisk bruk av ESC i alle nye personbiler. Les mer...

Miljø

Oppfordrer til store utslippskutt (4/5)

EUs kommissær for miljø, Stavros Dimas, oppfordrer alle utviklings- og industriland til å forplikte seg til vesentlige kutt av drivhusgassutslipp. Oppfordringene kommer på bakgrunn av det mellomstatlige panelet for klimaendringer (IPCC) sin rapport om reduksjon av global oppvarming. Rapporten spår at med mindre drastiske tiltak blir igangsatt, vil de globale utslippene i 2030 være 25-90% høyere enn de er i dag. Les mer...

EU på riktig miljøspor (3/5)

Europakommisjonen har lagt frem midtveis-evaluering av EUs 6. handlingsprogram for miljø for perioden 2002-2012 (6EAP). Evalueringen viser EU står foran store utfordringer når det kommer til miljø, men at de er på riktig spor i henhold til målene satt frem i programmet. Ifølge Kommisjonens årlige rapport om miljøpolitikk har klimaendringer aldri stått så høyt på den politiske agendaen i EU som nå. Les mer...

Bedre miljø gjennom innovasjon (3/5)

Europakommisjonen har lagt frem en rapport om trender og utvikling innen øko-innovasjon i EU. Kommisjonen mener det er på tide å satse på dette i større grad. Øko-innovasjon er blant annet et sentralt element i kampen mot klimaendringene, og er viktig for å nå målet om lavere energiforbruk. Les mer...

Forbruker

EUs problemsløsningsnettverk trenger mer støtte nasjonalt (8/5)

I 2006 fortsatte EUs SOLVIT-nettverk å finne raske og effektive løsninger for innbyggere og bedrifter på konkrete problemer som oppstår når en nasjonal myndighet anvender EU-lovgivning feil. Men for å utnytte sitt potensial trenger nettverket mer PR og personale på nasjonalt plan. Det konkluderer Europakommisjonen i sin årlige SOLVIT-rapport.  Les mer...

12 nye prosjekter for integrasjon av innbyggere fra tredjeland (8/5)

INTI-programmet støtter prosjekter som fremmer integrasjon av innbyggere fra ikke-EU-Land. Målet er å utvikle integrasjonsmodeller og å utvikle nettverk på et europeisk nivå. AV INTI-prosjektene fra 2006, gikk et ut på å fremme arbeidet mot fattigdom blant immigranter. INTI-prosjektene mottar støtte for tilsammen 4 millioner euro.  Les mer...

"Europa for innbyggerne" (8/5)

Programmet "Europa for innbyggerne" blir innledet denne uken. Her skal over fem hundre deltagere fra hele Europa, diskutere hvordan man kan øke samfunnsdeltagelsen blant europeere og viktigheten av europeisk integrasjon. Målet er å få til et mer aktivt europeisk borgerskap, hvor innbyggerne er med på å skape sitt eget Europa.  Les mer...

Ombudsmannen: Mer fokus på EUs innbyggere (3/5)

Den europeiske ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros har kommet med flere kritiske bemerkninger ovenfor EU-institusjonene etter å ha mottatt et stort antall klager fra EUs borgere. Ombudsmannen mener dette er bekymringsverdig for forholdet mellom EU og EUs innbyggere. Klagene gjelder dårlig ledelse i EU-administrasjonen, blant annet mangel på åpenhet og informasjon. Europakommisjonen fikk 66 prosent av klagene. Les mer...

Kultur, forskning og utdanning

Vinner av Natalis journalistpris 2006 kåret(3/5)

På dagen for den internasjonale pressefrihet, ble vinneren av Lorenzo Natalis journalistpris offentliggjort. Hovedprisen gikk til den Hongkong-baserte journalisten Leu Siew Ying for artikkelen om korrupsjon og lokaldemokrati i Guangzhou, Kina. Journalistprisen er basert på kampen for demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet. I tillegg til hovedprisen, ble det kåret fjorten andre vinnere fra fem ulike verdensregioner. Les mer...

Utlysninger

Aktiv Ungdom

Kan du tenke deg å jobbe frivillig i Europa? Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Les mer...

Oversikt over utlysninger i det 7. rammeprogrammet

Utlysninger i alle kategorier. Les mer...

Gratismateriell

Slik virker EU - ny brosjyre

Europakommisjonen har nettopp oppdatert brosjyren "Slik virker EU", som beskriver EU-systemet, EUs historie og EUs institusjoner.
28 sider på norsk.

 

Klikk her for pdf-versjon

Europe in 12 lessons

Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?". På engelsk.

European Institute of Technology (EIT)

Ny folder som beskiver arbeidsoppgavene og målsettingene for det kommende europeiske teknologiske instituttet planlagt ferdigstilt i løpet av 2008. Folderen gir også en forklaring på behovet for et slikt institutt. På engelsk.

Industrial relations developments in Europe 2006

Europakommisjonens Generaldirektorat for sysselsetting, sosiale saker og likestilling har utarbeidet en felles rapport om utviklingen i arbeidslivet. Dette er den fjerde rapporten om arbeidslivet i Europa. 162 sider på engelsk.

The European Union confronts HIV/AIDS, malaria and tuberculosis

EUs innsats mot hiv, aids, malaria og tuberkulose i kompendium- og folderformat på engelsk og fransk.

Se fullstendig liste over publikasjoner her

ISSN 1504-16

 

www.europakommisjonen.no