05/07 - Onsdag 31. januar. En nyhetstjeneste fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

 

EU i verden

Europakommisjonen foreslår økt bistand til Pakistan (31/1)

Nylig presenterte kommissær Benita Ferrero-Waldner en ny bistandspakke for Pakistans statsminister der Europakommisjonen foreslår å øke bistanden til Pakistan. Kommisjonen vil bevilge €200 millioner de neste fire årene. Pengene skal blant annet gå til å styrke forvaltningen av naturressurser, infrastruktur, sysselsetting og utdannelse. Les mer...

Energi

Europakommisjonen arrangerer "bærekraftig energiuke" (25/1)

I forbindelse med den nye energiplanen som nylig ble lagt frem, arrangerer EU Sustainable Energy Week for første gang. I løpet av uken vil mennesker som jobber med fornybar energi og energieffektivisering delta på en rekke arrangementer og utveksle ideer for å utvikle energisektoren. Målet er å legge grunnlaget for gjennomføring av to hovedpilarer i den nye energiplanen: reduksjon av CO2-utslipp og energieffektivisering. Les mer...

Sluttrapport om strømstansen i november 2006 (30/1)

Sluttrapporten om strømstansen i store deler av Europa i november 2006 er nå klar. 4. november 2006 mistet flere millioner europeere strømforsyningen som følge av en alvorlig feil på strømnettet. Energikommissær Andris Piebalgs ba den gang om en gjennomgang av hendelsen. Rapporten viser at felles handling på europeisk nivå er nødvendig for å sikre strømforsyningene. Les mer...

Fiskeri

Innskrenking av dypvannsfiske (29/1)

Europakommisjonen varsler at reduksjon i dypvannsfiske er nødvendig for å bevare fiskebestanden. Noen arter er spesielt utsatte, og hvis innskrenkinger ikke blir innført, kan det føre til utarming av bestanden. Europakommisjonen mener tiltakene for å regulere dypvannsfiske er mangelfulle. Grunner til dette er mangel på informasjon og medlemslandenes unnfallenhet. Les mer...

Landbruk

Sukker trekkes fra markedet (29/1)

Europakommisjonen har bestemt at en stor mengde sukker skal trekkes fra markedet for å unngå et betydelig overskudd mot slutten av sesongen. Produsentene må derfor redusere sukkerproduksjonen. En del av sukkeret som blir produsert i 2007/2008 vil bli solgt til industrielt bruk, som bioetanol og kjemisk industri. Les mer...

Transport

Forbedring av sikkerhet til sjøs i Europa (26/1)

Europakommisjonen har lagt frem forslag for å bedre sikkerheten til sjøs. Målet er å hindre ulykker og bedre beredskapen når ulykker først har inntruffet. Bakgrunnen er to store ulykker langs kystene i England og Italia. Europakommisjonen ønsker å samarbeide med det tyske formannskapet for å få fortgang i en havsikkerhetspakke. Les mer...

Grønnbok om transport (31/1)

I forbindelse med EUs uke om bærekraftig energi, lanserte Europakommisjonen debatten om Europas fremtidige politikk innen bytransport. Grønnboken er ute på høring og Europakommisjonen ønsker innspill fra alle interesserte parter. Blant temaene er offentlig transport, ulike måter å finansiere transport på og bymiljø. I juni avsluttes diskusjonsrunden med en konferanse om transport. Les mer...

Styrket transportsamarbeid med naboland (31/1)

Europakommisjonen har i en ny rapport kommet med forslag til fremtidig transportpolitikk i Europa og naboregionene. Med dette ønsker Kommisjonen å skape et effektivt transportmarked bestående av EU og dets naboer, samt innføre det indre markeds prinsipper i transportsektoren. Rapporten viser hvilke transportforbindelser innenfor handel mellom EU og nabolandene som er prioritert. I Norden ønsker man forbindelser mellom den nordlige delen av EU og Norge i nord og Hviterussland og Russland i øst. Les mer...

Miljø

Strengere krav til drivstoff (31/1)

Europakommisjonen foreslår nye standarder for drivstoff. Forslaget innebærer økt bruk av rent drivstoff og bruk av mindre forurensende maskiner og transportmidler. Kommissær Stavros Dimas sier at initiativet er en del av Kommisjonens ønske om å gjøre noe konkret med klimaendringene. Les mer...

Forbruker

Undersøkelse om informasjonssamfunnet (25/1)

Europakommisjonen presenterte nylig en undersøkelse som viser at den kreative online-industrien kommer til å vokse med 400 % de neste fem årene. Det vil si at salg av musikk og videoer på nett kommer til å øke betraktelig i årene som kommer. Undersøkelsen skal danne grunnlag for Europakommisjonens forslag til innhold på internett i det indre marked i Europa. Les mer...

Grønnbok om røykfritt miljø (30/1)

Europakommisjonen har godkjent grønnboken "Mot et Europa fri for tobakk: politisk forslag på EU-nivå". Grønnboken lanserer en bred offentlig debatt for å støtte røykfrie miljøer i EU. Grønnboken ser på helseskader og økonomiske konsekvenser ved å røyke. Videre legger den frem forslag til mulige røykeforbud på offentlige steder. Høringsfristen er 1. mai 2007. Les mer...

Kultur, forskning og utdanning

Mies van der Rohe-prisen for samtidsarkitektur (26/1)

Syv finalister er plukket ut i kampen om den prestisjetunge arkitekturprisen for europeisk arkitektur, oppkalt etter arkitekten Mies van der Rohe. Vinneren blir kåret i midten av april. 273 prosjekter fra 32 land (hvor også Norge var med) ble evaluert før juryen kokte det ned til syv finalister fra Frankrike, Tyskland, Portugal og Spania. 33 verk blir utstilt i Mies van der Rohe-paviljongen i Barcelona, hvor også prisutdelingen finner sted i mai. Les mer...

Utlysninger

Oversikt over utlysninger i det 7. rammeprogrammet

Utlysninger i alle kategorier. Les mer...

Første utlysning til ICT-programmet i det 7. rammeprogrammet

Søknadsfrist 8. mai 2007. Les mer...

EUs kulturprogram for 2007-13

Søknadsfrist 28. februar 2007. Les mer...

Media 2007

Utlysning av midler under EUs nye program for audiovisuelle medier (2007-13). Les mer hos mediadesk.no

Gratismateriell

Better regulation - simply explained

Lover og regler er grunnleggende for å sikre en rettferdig og konkurransedyktig markedstilpasning, velferd for borgerne og et effektivt vern av folkehelse og miljø. "Better regulation" er med andre ord et felles ansvar for å legge til rette for maksimale fordeler og minimale kostnader bl.a. innen sysselsetting og produktivitet, samt en størst mulig reduksjon av byråkrati og papirmølle. 16 sider på engelsk.

The European Fisheries Fund 2007-13

Ny folder som kort og greit beskriver hovedpilarene i Det europeiske fiskerifondet: flåtetilpasning, akvakultur, innenlandsfiske, prosessindustri og markedsføring, felles tiltak, bærekraftig utvikling i fiskerisonene og teknisk bistand.

"SOLVIT hjelper deg når du møter problemer i EØS' indre marked"

Kortfattet brosjyre om SOLVIT som er en felles database for Det indre market, innen blant annet etablering av bedrift/ selvstendig næringsdrivende, offentlige innkjøp, oppholdstillatelse/ arbeidsrettigheter, godkjenning av utdannelse mm. Klikk her for pdf-versjon.

 

Se fullstendig liste over publikasjoner her

ISSN 1504-16

 

www.europakommisjonen.no