The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
Fiskeri   EU i verden Landbruk Helse og forbruker Indre Marked
   

 

    Gratismateriell


Dersom du ikke kan lese eposten finner du nyhetsbrevet her: http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/eunytt/2006/eunytt2906.htm

EU i verden
 

Barroso besøkte Nord-Darfur (2/10)
Europakommisjonens president José Manuel Barroso besøkte nylig provinsen Darfur i Sudan. Han uttalte at krisen i Darfur er en av de største humanitære katastrofene i verden i dag og at EU arbeider hardt både for å legge til rette for en politisk løsning på konflikten i provinsen og med å bidra til å bedre den humanitære situasjonen. Barroso kunngjorde også at Europakommisjonen bevilger 40 millioner Euro ekstra i nødhjelp til Darfur. Les mer her


4 millioner euro til flyktninger i Nord-Uganda (29/9)
Europakommisjonen har bevilget 4 millioner euro for å forbedre den humanitære situasjonen for mer enn en million internt fordrevne flyktninger i Nord-Uganda. Hjelpen skal støtte både flyktninger som ønsker å vende tilbake til trygge områder og til å bedre forholdene i flyktningleirene. Les mer her


Strategi for å styrke EUs utenrikshandel (4/10)
Handelspolitikken skal bli en del av EUs arbeid for å bli mer konkurransedyktig. - En global økonomi i stadig forandring krever en ny handelspolitikk, sier EUs handelskommissær Peter Mandelson i forbindelse med lanseringen av strategien. Den legger vekt på å avskaffe proteksjonisme i EU og å åpne nye markeder ute. Kommisjonen vil fremover komme med flere tiltak for å styrke EU som global handelspartner. Les mer her
 

Rapport om visum-avtaler med tredjeland (3/10)
Europakommisjonen har lansert sin andre rapport om arbeidet med å gjensidig avskaffe visumplikten med visse tredjeland. Rapporten viser fremskritt. Det er særlig de nye medlemslandene som arbeider med dette. De har opphevet visumplikten for en del land, men ikke alle tredjeland har gjort dette tilbake.
Les mer her
 
 

Fiskeri

Avtale om bekjempelse av ulovlig fiske (4/10)
EU og Norge undertegner 4. oktober en avtale om bedre overvåkning og kontroll av fiske. Avtalen gir klare retningslinjer for hvordan Norge og EUs medlemsland skal samarbeide om felles fiskeriressurser, og avtalen vil forsterke begge parters kamp mot ulovlig, urapportert og uregistrert fiske. Les mer her
 

Bedre beskyttelse av dypvannsfisk (28/9)
Europakommisjonen har lagt frem et forslag om å redusere samlet tillatt fangst av visse bestander av dypvannsfisk. Forslaget gjelder sårbare arter som haier, sort kårdefisk og brosme. De foreslåtte reduksjonene skal hindre langsiktig skade på økosystemene og bidra til et bærekraftig fiske. Les mer her

 

Indre Marked

EU undersøker danske planer om CO2-avgiftfritak (28/9)
Europakommisjonen gransker danske myndigheters planer om å frita virksomheter som omfattes av EUs handel med utslippskvoter for CO2-avgift. Kommisjonen skal undersøke om planene er forenelige med EUs statsstøtteregler. Kommisjonen mener avgiftfritaket vil kunne virke konkurransevridende fordi det øker avgiftsforskjellene på et område hvor EU har harmonisert avgiftene. Les mer her


Mot mer privat kontroll av internett (2/10)
Europakommisjonen har i flere år jobbet for at privat sektor skal styre den daglige aktiviteten på internett, uten statlig innblanding. Kommisjonen er derfor fornøyde med at USA har tatt et skritt i denne retningen ved å gi mer selvstyre til The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), som har ansvaret for den globale koordineringen av unike identiteter på nettet. Les mer her


Landbruk

Konferanse om forenkling av landbrukspolitikken (2/10)
Europakommisjonen fortsetter sitt arbeid med å forenkle lovgivningen innenfor den felles landbrukspolitikken, og å redusere byrden på bønder og nasjonale myndigheter. 3. og 4. oktober var eksperter fra hele Europa samlet i Brussel på en konferanse. Landbrukskommissær Mariann Fischer Boel og industrikommissær Günter Verheugen var hovedtalere.
Les mer her


Helse og forbruker

Undersøkelse om forebygging av HIV/AIDS (2/10)
Den siste undersøkelsen om HIV/AIDS fra Eurobarometer viser at kunnskapen omkring hvordan HIV/AIDS smitter er generelt høy blant innbyggerne i EU, selv om kunnskapen er noe lavere i de nye medlemslandene. Noen misforståelser er imidlertid utbredt, for eksempel visste bare 40 % av respondentene at man ikke kan få HIV/AIDS ved å kysse på munnen. Les mer her

 

Gratismateriell
 

Slik virker EU - NY BROSJYRE

Europakommisjonen kommer i disse dager med en ny brosjyre i Kort om-serien om hva EU er, EUs historie og om EUs institusjoner.

27 sider på NORSK

 

 

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:
 

"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.


 

 
"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.
 

 


"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.
 

 

 

 

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE

CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16