The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
Miljø Energi EU i verden Kultur, forskning og utdanning Helse og forbruker Indre Marked
Seminar Fiskeri

EUs fremtid

    Gratismateriell


Dersom du ikke kan lese eposten finner du nyhetsbrevet her: http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/eunytt/2006/eunytt2806.htm

Seminar

Nærings- og handelsdepartementet inviterer til foredrag 5. oktober kl 0900:
"EUs nærings- og industripolitikk - en politikk for vekst og arbeidsplasser"
med Gert-Jan Koopman, Ekspedisjonssjef i Europakommisjonens generaldirektorat for næringsliv og industri. Les mer her

EU i verden

EU-støtte til 40.000 palestinske familier (25/9)
40.000 palestinske familier mottok ved begynnelsen av Ramadan støtte fra EU gjennom hjelpeprogrammet TIM. TIM ble opprettet av Europakommisjonen i juni og har bidratt til å bedre helsestell, sanitære forhold og tilgang til vann på Gaza-stripen. I tilegg støtter programmet offentlige ansatte, pensjonister og trygdemottakere som siden februar ikke har mottatt lønn eller ytelser. Les mer her

 

EUs fremtid

Bulgaria og Romania klare for EU-medlemskap (26/9)
Europakommisjonen har lagt frem sin rapport om Bulgarias og Romanias arbeid med å tilpasse seg medlemskap i EU, og konkluderer med at landene vil bli medlemmer fra 1. januar 2007. Det gjenstår konkrete tilpasninger i begge land, men disse vil løses i nærmeste fremtid. - Jeg gratulerer lederne og folket i Bulgaria og Romania med denne historiske begivenheten, sa Europakommisjonens president, José Manuel Barroso.
Les mer her
Les Europakommisjonens rapport her
 

Energi

Kartlegging av europeisk energipolitikk (22/9)
Europakommisjonen var nylig vertskap for en konferanse der 600 deltakere møttes for å diskutere europeisk energipolitikk, i forbindelse med den kommende handlingsplanen for energi. Energikommissær Andris Piebalgs uttalte at Europas nåværende energisituasjon ikke lenger er holdbar og at det er nødvendig for EU å utvikle en helhetlig energipolitikk. Les mer her

 

Indre Marked

Forenkling av EU-lovgivning (22/9)
Ministerrådsmøtet for konkurranseevne har kommet til enighet om å forenkle regelverket som gjelder innpakning  av matvarer. De nye bestemmelsene, hvis de godkjennes av Europaparlamentet, vil innebære at det ikke vil være noen begrensninger på størrelsen til forhåndspakkede detaljprodukter som emballeres av produsent. Les mer her
 


Fiskeri

Kvinner i fiskerinæringen (25/9)
En konferanse arrangert av Europakommisjonen om innovasjon i fiskerinæringen ble nylig avsluttet i Finland. Konferansens fokus var styrking av kvinners rolle i næringen og resultater fra EU-finansierte kvinnerettede prosjekter ble presentert.
Les mer her

 

Kultur, forskning og utdanning

Prisutdeling til unge forskere i Stockholm (27/9)
Vinnerne av EUs konkurranse for unge forskere er kåret. Førsteplassen ble delt mellom tre prosjekter; "Utvikling av nytt avisingssystem for fly", "Bordtennisballers kurve i luften" og "Syntese av nye potensielle beta-blokker". Norske Narges Kaynia fikk en pris fra The European Fusion Development Agreement for sitt prosjekt om effekten av undervannsbarrierer på tsunami-bølger. Les mer her

 

Helse og forbruker

Bedre forbrukervern (26/9)
Ministerrådet for konkurranseevne har kommet til politisk enighet om en plan for bedret forbrukervern for perioden 2007-2013. Planen inneholder blant annet tiltak for å forsikre at regler for å beskytte forbrukere fungerer effektivt i alle EUs medlemsland.
Les mer her

 

Offentlig høring om helsetjenester (26/9)
Europakommisjonen har lansert en offentlig høring om hvordan man skal sikre rettighetene til pasienter som trenger helsetjenester i flere land, samt fremme samarbeid mellom medlemsstatene. Innspill bør sendes inn før 31. januar 2007. Høringen kommer etter Europakommisjonens diskusjoner 5. september i år.
Les mer her


Miljø

Luftkvalitetsdirektiv endret i Europaparlamentet (26/9)
Europakommisjonen har foreslått et rammedirektiv for bedre luftkvalitet. Direktivet er et ledd i EUs strategi for å bekjempe luftforurensing, som bidrar til for tidlig død for rundt 350 000 europeere hvert år Europakommisjonen frykter Europaparlamentets forslag til endringer, blant annet lengre implementeringstid, vil være med på å svekke direktivets intensjon. Les mer her
 

Strategi for jordsmonnsbeskyttelse (22/9)
Europakommisjonen har nylig foreslått en strategi for å beskytte jordsmonnet i Europa. Strategien inneholder blant annet tiltak for å stanse jorderosjon, jordskred, utarming av jordbruksmarker og forgifting av industritomter. Jordsmonnstrategien er ett av syv miljørelaterte tematiske strategier som Europakommisjonen presenterer under EUs sjette handlingsprogram for miljø.
Les mer her

 

Gratismateriell
 

Slik virker EU - NY BROSJYRE

Europakommisjonen kommer i disse dager med en ny brosjyre i Kort om-serien om hva EU er, EUs historie og om EUs institusjoner.

27 sider på NORSK

 

 

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:
 

"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.


 

 
"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.
 

 


"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.
 

 

 

 

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE

CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16