The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
Miljø Energi EU i verden Landbruk Helse og forbruker Indre Marked
Justis- og politisamarbeid Fiskeri

 

    Gratismateriell


Dersom du ikke kan lese eposten finner du nyhetsbrevet her: http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/eunytt/2006/eunytt2706.htm

EU i verden

Styrket samarbeid med Kina (19/9)
Europakommisjonen og Kina har blitt enige om å styrke samarbeidet for å øke sikkerhet og handelslettelser i leveringskjeden. Et pilotprosjekt vil i første omgang involvere Europakommisjonen og tollmyndighetene i Kina, Storbritannia og Nederland, men samarbeidet kan etter hvert bli utvidet til hele EU. Les mer her
 

Energi

P-011945-00-12Tettere energisamarbeid mellom Norge og EU (15/9)
"På veien mot en enhetlig og koordinert energipolitikk ønsker EU å bedre utnytte det store potensialet i energisamarbeid mellom EU og Norge", sier EUs energikommissær Piebalgs. "Fullføringen av ett energimarked er et overordnet mål for EU, og Norge kan spille en viktig rolle i denne prosessen".
Les mer her

 

Indre Marked

Fremtidig regulering innen luftfart diskuteres (20/9)
Økende antall passasjerer og vellykket liberalisering av europeisk luftfart har endret betingelsene for nasjonal lovgivning på området. Europakommisjonen, representanter fra sivil nasjonal luftfart og flyindustri møttes i Brussel for å diskutere hvordan sikkerhet og effektivitet kan forbedres og kostnader kuttes.
Les mer her

 

Byrået for sjøfartssikkerhet innviet i Lisboa (14/9)
Det europeiske byrå for sjøfartssikkerhet har ansvar for å utføre selvstendige inspeksjoner og å overvåke medlemsstatenes gjennomføring av EUs regelverk på området. Byrået har vært virksomt siden 2002, og får nå Lisboa som permanent tilholdssted.
Les mer her

 

Høring om EUs metallindustri (18/9)
Europakommisjonen lanserer en høring for interessenter om fremdtidig politikk for EUs metallindustri. Prisen for alle typer metaller er rekordhøy som følge av globaliseringen. - EUs metallindustri er viktig i seg selv og for andre industrier. Vi må bedre industriens tilgang til råstoffer og til sikker og rimelig energi, sa Kommisjonens visepresident Günter Verheugen. Les mer her


Fiskeri

Nye retningslinjer for bærekraftig fiske i 2007 (15/9)
Kommisjonen har vedtatt en meddelelse som skisserer hvilke prinsipper man vil følge når man fastsetter de årlige fiskekvotene for 2007. Som vanlig vil forslagene være basert på forskningsdata som blir lagt frem i oktober. Målet er at alt EU-fiske skal være bærekraftig, i tråd med målene i den felles fiskeripolitikken.
Les mer her

 

Justis- og politisamarbeid

Helhetlig politikk mot ulovlig innvandring (20/9)
Kommissærer med ansvar for områder relatert til migrasjon har opprettet en arbeidsgruppe. Gruppen hadde nylig sitt første møte og skal komme med innspill til hvordan EU kan møte utfordringene med ulovig immigrasjon. - Illegal immigrasjon er en europeisk utfordring og krever et samordnt europeisk svar, sa kommisjonens president José Manuel Barroso. Les mer her

 

Nyttig database fremmer felles asylsystem (19/9)
En rapport som gir informasjon om asylsøkning og ulovlig innvandring til EU har nylig blitt publisert av Europakommisjonen. Rapporten baserer seg på informasjon fra fingeravtrykksdatabasen EURODAC. - Basen har blitt et viktig instrument for å etablere et effektiv felles europeisk asylsystem, uttaler visepresident Franco Frattini. Les mer her

 

Landbruk

Reform av landbrukspolitikken: ny bananordning (20/9)
Europakommisjonen foreslår å reformere støtteordningen for bananprodusenter. Ordningen skal innrettes etter reformene i andre landbrukssektorer samtidig som den skal sikre EUs bananprodusenter en rimelig levestandard. Det foreslås at støtten skal gis via POSEI-programmet, som støtter landbruksproduksjon i EUs fjernområder. Les mer her


Forskudd på utbetaling til landbruket (19/9)
Europakommisjonen tillater at medlemsstatene utbetaler deler av støtten til bøndene på forskudd i år. Forslaget kom etter en forespørsel fra enkelte medlemsstater på bakgrunn av vanskelige værforhold i sommer. Det er opp til medlemmene selv å bestemme om de vil benytte seg av muligheten. Les mer her

 

Helse og forbruker

Bedre opplæring for tryggere mat (20/9)
Europakommisjonen har vedtatt en meddelelse kalt "Bedre opplæring for tryggere mat". Meddelelsen gjelder opplæring av kontrollører i EU og tredjeland som har ansvaret for matvaresikkerheten og beskyttelse av forbrukerne i EU. EU har et stort regelverk for matvaresikkerhet, og Kommisjonen arbeider for å sikre at regelverket blir implementert. Les mer herMiljø

Piebalgs presenterte miljøvennlig bil (14/9)
Energikommissær Andris Piebalgs presenterte en bil som kan kjøre 2.885 km på én liter drivstoff. "Microjoule" er et etanol-drevet kjøretøy som er utviklet av franske studenter. Prototypen vant det europeiske Shells "øko-maraton" i mai, og ble presentert en uke før Europakommisjonens Handlingsplan for energieffektivitet vedtas. Les mer her

 


 

Gratismateriell
 

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:
 


"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.


 

 
"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.
 

 


"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.
 

 

 

 

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE

CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16