The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
Kultur, forskning og utdanning EUs  fremtid EU i verden Transport Helse og forbruker Indre Marked
   

 

    Gratismateriell


Dersom du ikke kan lese eposten finner du nyhetsbrevet her: http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/eunytt/2006/eunytt2606.htm

EU i verden

Økt samarbeid mellom EU og Kina for å fremme innovasjon (12/9)
På et toppmøte om næringsliv mellom EU og Kina ble det enighet om å styrke samarbeidet om innovasjon. Det ble understreket at økt satsning innovasjon vil øke konkurransedyktigheten til både kinesiske og europeiske virksomheter i en mer globalisert verden.
Les mer her
 

Utvidet avtale med Ukraina (13/9)
Europakommisjonen har lagt frem forslag for en ny og utvidet avtale mellom EU og Ukraina. Avtalen skal erstatte den nåværende partnerskaps- og samarbeidsavtalen. Det foreslåtte direktivet må godkjennes i Rådet, og forhandlingene er forventet å starte tidlig i 2007. Les mer her
 

EUs fremtid

Kommisjonen: Økt innflytelse for medlemslandenes nasjonalforsamlinger (11/9)
Kommisjonen har besluttet å direkte informere nasjonalforsamlingen i medlemslandene om politikkutformingen i EU. Kommisjonens visepresident Margot Wallström kommenterte at økt innflytelse av nasjonalforsamlingen gir Europas innbyggere større innflytelse i utformingen av EUs politikk.
Les mer her                        
 

Statsstøtte: Planer for regionalstøtte godkjent (13/9)
Europakommisjonen har godkjent de første planene for regionalstøtte i medlemsland for perioden 2007-2013. Det gjelder planene til Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Polen, Slovakia og Slovenia. Dette er de første planene som er godkjent under de nye retningslinjene for regional støtte fra 2005. Les mer her

Ny innovasjonsstrategi
Europakommisjonen har lansert et tipunkts handlingsprogram for å øke innovasjonen på både europeisk og nasjonalt nivå. Programmet vil utgjøre grunnlaget for diskusjon på det kommende uformelle toppmøtet i Lathi 20. oktober 2006. Målet er å skape et politisk rammeverk som tilrettelegger og sikrer utviklingen av innovative produkter og tjenester i europeisk økonomi. Les mer her

Indre Marked

Nye EU-regler for fusjoner og overtakelser (12/9)
Europakommisjonen har fremmet et nytt forslag som vil bedre medlemslandenes kontrollmyndighet ved foretaksfusjoner og overtakelser. De nye reglene gjør det enklere for tilsynsmyndigheter til å være konsekvente i behandlingen av fusjoner og overtakelse mellom selskaper. - Reglene gir ikke rom for politisk innblanding eller proteksjonistiske tiltak. Reglene utformes slik for å få et fullverdig indre marked og å gjøre europeiske selskaper konkurransedyktige globalt, uttalte Kommissæren for det indre marked og tjenester, Charlie McCreevy. Les mer her
 

Bevilgninger til landsbygda (12/9)
Europakommisjonen vedtok 12. september de årlige bevilgningene til utvikling på landsbygda i medlemsstatene for perioden 2007-2013. - Nå som bevilgningene er fastlagt, gleder jeg meg til å se medlemsstatenes programmer for utvikling av landdistriktene, sa kommissær for landbruk, Mariann Fischer Boel. Les mer her
 

Endrede avgiftssatser for alkohol (8/9)
Europakommisjonen har foreslått å øke minstesatsen for avgifter på alkohol fra 1. januar 2008. Endringen foretas i forhold til inflasjonsraten, og skyldes at de nåværende satsene vil miste verdi dersom de ikke justeres. De fleste medlemsstatene vil imidlertid ikke merke endringen. Les mer her
 


Helse og forbruker

Høring om sunt kosthold og fysisk aktivitet (11/9)
Overvekt og fedme er et økende helseproblem i Europa. Med fokus på å forebygge overvekt, fedme og kroniske sykdommer, har Europakommisjonen gjennomført en høring om sunt kosthold og fysisk aktivitet. Resultatene ble presentert i dag, med bidrag fra blant annet myndighetene i EU og EØS-området og andre sentrale aktører. Les mer her


Kultur, forskning og utdanning

Glem ikke det sosiale utbyttet av utdannelse (8/9)
Når medlemsstatene i EU reformerer utdanningssystemene sine er motivet hovedsaklig bedre resultater og mer effektivitet. Europakommisjonen påpeker i en meddelelse at effektivitet er viktig, men at det ikke må komme i veien for at alle får like muligheter til utdannelse. Like muligheter er nødvendig for å kunne skape et utdanningssystem som fremmer vekst, sysselsetting og sosial utjevning. Les mer her


Transport

Det transeuropeiske nettverket viser gode resultater (13/9)
I 2005 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle evaluere prosjekter i det transeuropeiske nettverket. Kommisjonen har nå kommet med en meddelelse om evalueringsarbeidet som viser oppmuntrende resultater. Arbeidsgruppa for det transeuropeiske nettverket har vurdert og formulert anbefalinger for bedre gjennomførelse av høyt prioriterte prosjekter. Les mer her

Gratismateriell
 

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:
 


"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.


 

 
"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.
 

 


"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.
 

 

 

 

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE

CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16