The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
Kultur, forskning og utdanning EUs  fremtid Fiskeri Miljø Helse og forbruker Justissamarbeid
Indre Marked Energi

 

    Gratismateriell

Vi er tilbake med første EU-nytt etter sommeren og vi ønsker våre lesere riktig god lesning!

Energi

Tettere energisamarbeid mellom Norge og EU (30/8)
Norge og Europakommisjonen har blitt enige om å ytterligere styrke energisamarbeidet ved å opprette en felles samarbeidsgruppe. "Denne samarbeidsgruppen bør kunne hjelpe oss til å utnytte bedre det store potensialet i energisamarbeidet mellom EU og Norge," sier EUs energikommissær Piebalgs.
Les mer her
Se også den norske versjonen hos OED

Indre Marked

Sterk vekst i europeisk økonomi (6/9)
Den økonomiske veksten antas i 2006 å øke til 2.7 % i EU og til 2,5 % i euroområdet. Dette er den kraftigste veksten siden 2000, og skyldes i hovedsak økte investeringer og høyt forbruk. Det er også registrert en nedgang i arbeidsledigheten til henholdsvis 8 % i EU og 7.8 % i euroområdet.
Les mer her

 

Statsstøtte: Bedre vilkår for risikokapitalinvesteringer i små og mellomstore bedrifter (19/7)
Kommisjonen har vedtatt nye retningslinjer for når statsstøtte til fremme av risikokapitalinvesteringer i små og mellomstore bedrifter er forenlig med EF-traktatens statsstøtteregler (artikkel 87). De nye retningslinjene vil gi lettere adgang til finansiering i en tidlig fase, særlig når det ikke er andre muligheter til å skaffe kapital i finansmarkedet. Les mer her
 

Vekst og sysselsetting i praksis: Europeisk jobbmesse i september (18/7)
Mer enn 250 europeiske byer skal delta på den første europabaserte jobbmessen 29-30. september. Dette er en del av Det europeiske året for arbeidsmobilitet og vil inkludere en rekke aktiviteter og muligheter for å lære om jobber i andre land. Jobbmessene skal arrangeres i alle EU-land, samt i Island, Norge, Bulgaria, Romania og Sveits. Les mer her
 

EUs fremtid

Logokonkurranse for Roma-traktatens 50-årsdag (6/7)
"Gratulerer med dagen EU" er tittelen for EUs logokonkurranse. Ferdigutdannede og studenter innenfor kunst og design oppfordres til å lage en jubileumslogo for neste års 50-årsfeiring av Roma-traktaten. Konkurransen avsluttes 30. september 2006.
                           Les mer her

 

Helse og forbruker

Offentlig høring om helsetjenester (5/9)
Europakommisjonen lanserer en offentlig høring om et rammeverk for helsetjenester over landegrensene. Hovedtemaene vil være hvordan man skal sikre rettssikkerheten i helsesaker som faller inn under fellesskapsretten, og å støtte samarbeid mellom helsevesenet i medlemsstatene. Les mer her
 

Lettere å få informasjon om kosmetikk (28/8)
Nye retningslinjer fra Kommisjonen skal gjøre det enklere for forbrukere å spørre fabrikanten om innholdet i kosmetikkprodukter. Fabrikantene vil være forpliktet til å svare på henvendelser om eventuelle uønskede bivirkninger. Kommisjonens visepresident Günter Verheugen sier at informasjonsveiledningen vil gjøre livet lettere for både forbrukere og industrien.
Les mer her
 

Høring om barns mobilbruk (25/7)
Europakommisjonen har åpnet en høring om barns bruk av mobiltelefon. To av tre 12- og 13-åringer har i dag egen mobiltelefon, og problemer som SMS-sjikane er økende. Kommisjonen ønsker innspill for å hindre uheldige virkninger av mobilbruk, og ber foreldre, forbrukere, produsenter og myndigheter om råd. Les mer her

 

Kultur, forskning og utdanning

Felles kvalifikasjonssystem i Europa (5/9)
Europakommisjonen har sendt forslag til Europarlamentet og Rådet om et felles kvalifikasjonssystem for livslang læring i Europa. Forslaget kan bidra til at medlemsland, arbeidsgivere og private lettere kan sammenligne kvalifikasjoner mellom forskjellige utdanningssystemer i Europa.
Les mer her

 

i2010-konferanse i Finland (4/8)
Rundt 300 beslutningstakere og eksperter samles i Finland 27. og 28. september til en konferanse om informasjon- og teknologisamfunnets muligheter og utfordringer. Konferansen holdes i forbindelse med Finlands formannskap og EUs i2010-program om informasjonssamfunnet. Les mer her

 

 

Politi- og justissamarbeid

Styrkede rettigheter for siktede personer i EU (29/8)
Kommisjonen har kommet med forslag til en rammeavgjørelse for varetektsfengsling. Det betyr at siktede EU- borgere som venter på rettsaken sin i et annet EU-land kan transporteres hjem under kontroll av hjemlandets myndigheter. Undersøkelser viser at det forekommer oftere varetektsfengsling av utlendinger. Forslaget kan derfor redusere eventuell diskriminering av denne gruppen og bidra til en nedgang i antall innsatte. Les mer her

Oppdatering av data om kriminalitet og strafferett (8/8)
Kommisjonen har opprettet en ekspertgruppe og lansert en femårsplan for å oppdatere statistikk på kriminalitet og strafferett i EU. Målet er å tilgjengeliggjøre pålitelige data som kan brukes til å identifisere satsningsområder og evaluere eksisterende tiltak for å bekjempe kriminalitet. Les mer her
 


                                        Miljø

Miljøstrategi for å beskytte Middelhavet (6/9)
Kommisjonen har foreslått en langsiktig miljøstrategi for å rense opp og beskytte Middelhavet. Hvis det unike økosystemet brytes ned vil det få konsekvenser for helsen til de 143 millionene som bor i området, og for nøkkelindustrier som fiske og turisme.
Les mer her

 

Fiskeri

 
Vil gjenoppbygge torskebestanden i Østersjøen (24/7)
Kommisjonen har vedtatt en plan for å gjenoppbygge torskebestanden i Østersjøen. Bestanden står i fare for å kollapse på grunn av overfiske og underrapportering over mange år.
Les mer om tiltakene her

 

Gratismateriell
 

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:
 


"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.


 

 
"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.
 

 


"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.
 

 

 

 

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE

CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16