The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
EU i verden EUs fremtid Fiskeri Miljø Forbruker Justissamarbeid
   

 

    Gratismateriell

Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer, neste EU-nytt vil komme i september!

EUs fremtid

Finland tok over formannskapet i EU 1. juli  (1/7)
Finlands formannskapsprogram prioriterer spørsmål om EUs fremtid, konkurranseevnen, EUs ytre forbindelser, rettsvern og åpenhet i EU-systemet.
Les mer her

(5/7) Europakommisjonens president José Manuel Barroso talte i dag til Europaparlamentet om Finlands overtakelse av formannskapet i EU. Les mer her

Politi- og justissamarbeid

Biometriske pass i EU (29/6)
Europakommisjonen har vedtatt de tekniske spesifikasjoner som er nødvendig for å fullføre andre fase i innføringen av biometriske pass. - Overgangen er et viktig skritt mot å gi europeere et sikrere og mer pålitelig pass, uttalte Kommisjonens visepresident Franco Frattini. Les mer her

 

Norge og Island har signert avtale med EU om arrestordre (28/6)
Justisminister Karin Gastinger i det østerrikske EU-formannskapet har signert en arrestordreavtale med Norges justisminister Knut Storberget og Islands ambassadør Sveinn Björnnson. Dette er en parallellavtale til det europeiske arrestordre samarbeidet (EAW), og skal sørge for en mer effektiv straffeforfølgelse ved grenseoverskridende kriminalitet. Les mer herEU og barns rettigheter (4/7)
Kommisjonen har kommet med en ny rapport om barns rettigheter, "Towards and EU strategy on the rights of the child".
- Da jeg tok over som Kommisjonens president lanserte jeg  engasjementet for å styrke arbeidet med fundamentale rettigheter, og jeg håper at den nye strategien for barnsrettigheter svarer til forventningene, utalte President Barroso ved lanseringen. Les mer her
 

EU i verden

Humanitærhjelp til Sri Lanka (4/7)
Kommisjonen har bevilget 7 millioner euro i for å hjelpe ofrene for konflikten på Sri Lanka.
-  Siden tsunamien rammet kysten av Sri Lanka har den internasjonale hjelpen vært rettet mot flodbølgeofrene. Vi må ikke glemme de nordlige og østlige delene av Sri Lanka, der nesten 350 000 mennesker er på flukt, sier kommissær Louis Michel. Les mer her
 


Ny samarbeidsavtale mellom EU og Russland (3/7)
Europakommisjonen har kommet med et utkast til en ny partnerskapsavtale med Russland. Utkastet fra Kommisjonen fremstår som mer ambisiøst enn den tidligere avtalen, med et økt fokus på handel og energisamarbeid. Les mer her

 

Forbruker

Åpen høring om radiofrekvens-identifikasjon (RFID) (3/7)
Europakommisjonen har startet en åpen høring om radiofrekvens-identifikasjon på nettsiden Your Voice in Europe. Høringen skal bidra til at den økte bruken av teknologien kan styrke Europas konkurranseevne. Mange nordmenn kjenner RFID-teknologien gjennom bomveisystemer. Norske Q-free har vært en pioner på slik teknologi. Les mer her

Miljø

Offentlig høring om elektronisk avfall (5/7)
Europakommisjonen har åpnet en høring om direktivet for såkalt EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter). Mange tredjeland har fulgt utviklingen på dette området tett, siden det har stor betydning for nasjonal industri. Alle involverte parter oppfordres til å komme med innspill. Les mer her

 

Ulovlig fuglejakt (29/6)
Europakommisjonen har reist sak mot Finland, Italia og Spania for ulovlig fuglejakt. Landene er bedt om å forandre sin lovgivning i tråd med EU-direktivet om villfugl. Direktivet tillater ikke fuglejakt under utklekking og i trekkperioder. Regulering av jakt er et viktig område i EUs arbeid med å sikre et biologisk mangfold.
Les mer her
 

Fiskeri

 Rapport om EUs fiskeripolitikk (5/7)
- En bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene vil være sentralt i utformingen av EUs fiskeripolitikk for å sikre fiskebestanden og konkurranseevnen til Europas fiskere, utalte Joe Borg Kommissæren for Fiskeri og sjøfart, på lanseringen av Kommisjonens rapporten.  Les mer her

 

Gratismateriell
 

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:
 


"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.


 

 
"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.
 

 


"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.
 

 

 

 

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE

CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16