The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
EU i verden EUs fremtid Indre marked Energi Miljø Transport
Fiskeri     Seminar Utlysninger Gratismateriell

EUs fremtid

Konklusjoner fra EUs toppmøte 16-17. juni
(16.06.06) EUs statsledere diskuterte grunnlovens fremtid på toppmøtet etter ett års refleksjonsperiode. I tillegg diskuterte EUs ledere både politi- og justissamarbeid, klimaendring, energi, mer synlig felles utenrikspolitikk og utvidelse. Les mer her


Bulgaria må fortsette reformarbeidet
(21.06.06) -Bulgaria har gjort store fremskritt, men det gjenstår viktige politiske reformer for å kunne bli medlem i 2007, uttalte Danuta Hübner, kommissær for regionalpolitikk under sitt besøk i Sofia. Europakommisjonen lanserte nylig en rapport hvor det ble uttrykt bekymring for Bulgarias mangelfulle reformer av politi- og justisvesen, jordbruk, finansiell kontroll og energi. Les mer her

Indre marked

Offentlig høring om fremtidig patentpolitikk
(19.06.06) Europakommisjonen skal holde et høringsmøte om EUs patentpolitikk 12. juli 2006. Høringen ble påbegynt i januar og skal sørge for at alle berørte parter blir hørt i arbeidet med å forbedre det europeiske patenteringssystemet. Les mer herÅrsrapport for konkurransepolitikk
(20.06.06) En oversikt over Europakommisjonens viktigste forslag og tiltak innenfor konkurranselovgivning i 2005 ble lagt frem i en omfattende rapport. Konkurransekommissær Neelie Kroes uttalte at "EUs konkurransepolitikk er grunnleggende for å opprettholde et konkurransedyktig marked og skape vekst og jobber".
 Les mer her
 

Energi

Kommissær ønsker energisamarbeid i Østersjøregionen
(16.06.06) - Energisamarbeid i Østersjøregionen kan komme hele EU til nytte, uttalte kommissær Andris Piebalgs på en energikonferanse i Riga. Piebalgs understrekte at regionen kan spille en meget viktig rolle for EUs energidialog med Russland og for utviklingen mot et integrert energimarked i Europa.
Les mer her

 

Transport

Kommisjonen oppdaterer sin svarteliste av flyselskaper
(20.06.06) Tre nye selskaper er lagt til Kommisjonens svarteliste, mens enkelte andre har blitt ilagt visse begrensinger for sin virksomhet i Europa. I tillegg til å være en nyttig informasjonskilde for reisende utenfor Europa, har det vist seg at Kommisjonens svarteliste er en effektiv pådriver for å få selskaper til å forbedre sine rutiner. Les mer her

ILO-konvensjon for maritim sysselsetting (ILO)  
(16.06.06) Europakommisjonen anmoder medlemsland om å slutte seg til Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) felles maritime konvensjon. ILO-konvensjonen innebærer felles regler og standarder for maritim sysselsetting. Kommisjonen oppfordrer Rådet til å ratifisere konvensjonen innen 2008 i EUs medlemsland. Arbeidslivets parter vil bli konsultert i forhold til mulig gjennomføring av konvensjonen i EUs lovgivning.
 Les mer her

EU i verden

EU-USA-toppmøte: Bedre samarbeid på høyere utdanning
(20 og 21.06.06) På dagens toppmøte ble EU og USA enige om en ny utdanningsavtale, som skal styrke det gode samarbeidet på høyere utdanning og yrkesopplæring. Den nye avtalen skal forenkle utveksling, gi nye, transatlantiske universitetsgrader og skape generelt tettere bånd mellom utdanningsinstitusjoner på tvers av Atlanteren.
Les mer her

Fiskeri

Bærekraftighet som prinsipp i nytt fiskerifond
(19.06.06) EUs fiskeriministere har formelt godkjent opprettelsen av et europeisk fiskerifond. Dette skal erstatte dagens finansieringsordning, og sørge for en bærekraftig europeisk fiske- og akvakulturindustri. Fondet skal støtte industrien slik at den blir mer konkurransedyktig, og samtidig fremme tiltak som tar vare på miljøet.
 Les mer her

Fiske av Tobis i Nordsjøen gjenåpnes
(19.06.06) Kommisjonen har på nytt fastsatt kvoter for fiske av tobis i Nordsjøen og Skagerrak for 2006. Fangsten opphørte i 2005 på grunn av bekymring for lav bestand. Den nye kvoten  er på 300 000 tonn, og tilsvarer 2003-nivået. Les mer her
 

Miljø

EU-skog skal vernes
(15.06.06) Kommisjonen har lagt frem et handlingsplan for vern av skog. 18 retningslinjer for perioden 2007-2011 skal gjennomføres i EUs medlemsland for å sikre en bærekraftig utnyttelse av skogen. Retningslinjene bygger på fire overordnende prinsipper om konkurransedyktig skogsindustri, beskyttelse av miljøet, livskvalitet, samt koordinering og utveksling av informasjon.

Les mer her

Kampen mot forsøk på dyr
(21.06.06) Som en del av kampen mot dyreforsøk, legger Kommisjonen frem en ny handlingsplan. Her presenteres konkrete tiltak som skal redusere omfanget av dyreforsøk i EU. I tillegg har Kommisjonen lagt frem kriterier for produktmerking med en felles "ikke testet på dyr"-logo. Les mer her
 

Seminar

"Nøkkelen til suksess - nordiske og europeiske støtteordninger
ABM-utvikling" Riksantikvaren og Norsk kulturråd inviterer til et seminar om europeiske tilskuddsordninger i Tromsø 5. og 6. september. Målet for seminaret er: Hvordan utvikle et prosjekt som vil lykkes i konkurransen om finansiering?
Les mer her

Utlysninger

 • Utlysning av støtte til utdanningsprosjekter
  Les mer her
   

 • Utlysning av tilskudd til prosjekter knyttet til yrkesrettet opplæring
  Les mer her
   

 • Utlysning av tilskudd til prosjekter knyttet til utviklingen av et kvalifikasjonssystem for høyere utdanning og yrkesrettet opplæring
  Les mer her

Gratismateriell

The Europa Diary 2006/2007

Her får du din egen dagbok, eksamensplanlegger samt gode råd og kunnskap for dine veivalg basert på hva EU kan tilby. Engelsk utgave.


Bestill brosjyren her

 

 

Travelling in Europe 2006

ÅRETS UTGAVE er her - med fakta, reisetips og Europakart. Engelsk utgave.


Bestill brosjyren her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16