The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
EU i verden EUs fremtid Økonomi Energi Miljø Kultur, forskning og utdanning
Informasjons-samfunnet Seminar Utlysninger Gratismateriell    

 

Økonomi

EUs stabilitetspakt settes på prøve
(13.06.06) Reformen av stabilitetspakten resulterte blant annet i nye budsjettregler som sikrer større nasjonalt eierskap og tar høyde for økonomiske forskjeller mellom landene. Dette har gitt positive resultater. Men i følge en meddelelse til EU-parlamentet og Rådet gjenstår det en viktig styrkeprøve i forbindelse med underskudd på budsjettet. Les mer her

Energi

Mot en samordnet energipolitikk i EU
(08.06.06) - Ministerrådet har tatt et viktig steg mot en samordnet og helhetlig energipolitikk, sier energikommissær Piebalgs. Beslutningen om en samordnet politikk bygger på Kommisjonens grønnbok for bærekraftig, konkurransedyktig og trygg energipolitikk. Rådet diskuterte tre hovedtemaer - internasjonale relasjoner og energi, det indre marked, og utviklingen av en bærekraftig energipolitikk. Les mer her

EU i verden

EU skal styrke sin rolle som global aktør
(08.06.06) Europakommisjonen har lagt frem et strategidokument om hvordan EU skal styrke sin rolle som global aktør. Forslaget tar for seg konkrete tiltak for å skape en felles interesse for utenrikspolitiske spørsmål og hvordan politiske vilje og handling skal bli fulgt opp på en bedre måte. Strategidokumentet vil bli diskutert på toppmøtet 15-16. juli. Les mer her

Kina må åpne sine markeder
(08.06.06) "Kina må oppfylle sine WTO-forpliktelser og bedre adgangen for europeisk handel og investeringer, ellers risikerer de å møte økt proteksjonisme i Europa", utalte EUs handelskommissær Peter Mandelson i en tale på Renmin Universitetet i Beijing. Mandelson understreket at Europa har åpnet sine markeder for handel med Kina, og et åpnere kinesisk marked vil være av interesse for begge parter. Les mer her

EUs fremtid

President Barroso og regionalkommissær Hübner åpnet innovasjonskonferanse
(12.06.06) Konferansen "Innovasjon gjennom EUs Regionalpolitikk" ble åpnet i Brussel med formål å fremme innovasjon blant EUs mindre velstående regioner. Blant annet skal deltakerne utveksle erfaringer, for å kunne finne frem til den beste vekstpolitikken. Den to dager lange konferansen består også av arbeidsgrupper der politikere, eksperter og lokale myndigheter fra hele EU skal jobbe sammen for å utvikle innovasjonspolitikken. Les mer her

Miljø

De fleste badestrender holder EU-standard
(08.06.06) EUs årlige badevannsrapport viser at de fleste europeiske badestrender tilfredsstilte EUs renslighetsstandarder i 2005. Likevel gikk andelen godkjente steder noe ned. Nedgangen skyldes hovedsaklig manglende innsendelse av prøver. Les mer her

Informasjonssamfunnet

"e-Inclusion" - Internettilgang for alle!
(12.06.06) "e-Inclusion" er et program som skal sørge for at færre blir utelukket fra informasjonssamfunnet fordi de ikke har tilgang til internett. Dette er en felleseuropeisk satsing på informasjons- og kommunikasjonsteknologi som middel for å hjelpe svake samfunnsgrupper. Målet er å halvere antall ekskluderte, sørge for 90% bredbåndsdekning og gjøre alle offentlige nettsider tilgjengelige innen 2010. Les mer her

Kultur, Forskning og Utdanning

Konkrete planer om et europeisk teknologiinstitutt
(08.06.06) - Det europeiske teknologiske institutt skal fremme et bedre samarbeid og forholdet mellom utdannelse, forskning og innovasjon. - Instituttet har som mål å bli et europeisk symbol for en kunnskapsbasert og konkurransedyktig økonomi som skal sikre økt velstand og flere jobber, uttalte Europakommisjonens president Barroso. Les mer her

 

Seminar

"EUs justispolitikk" ved generaldirektør Jonathan Faull. Fredag 16. juni kl. 15.30
Les mer her

"Varemerker og design: EU-systemet forenkler registrering". 21. juni kl. 9.30 ved Solvår Winnie Finnanger, nasjonal ekspert på EUs kontor for harmonisering i det indre marked (varemerker og design) (OHIM)
Les mer her

"SOLVIT - Problemløsning i det indre marked". 21. juni kl. 15.00
Les mer her

"Nøkkelen til suksess - nordiske og europeiske støtteordninger
ABM-utvikling" Riksantikvaren og Norsk kulturråd inviterer til et seminar om europeiske tilskuddsordninger i Tromsø 5. og 6. september. Målet for seminaret er: Hvordan utvikle et prosjekt som vil lykkes i konkurransen om finansiering?
Les mer her

Utlysninger

 • Vil du jobbe som trainee ved Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island? Søknadsfristen for høstens traineeship er 15. juni 2006. Les mer her
   

 • Utlysning av støtte til prosjekter knyttet til Leonardo da Vinci-programmet.
  Les mer her
   

 • Utlysning av ekspertstillinger i det Europeiske Miljøbyrå.
  Les mer her
   

 • Utlysning av miljøkonkurranse for skoler.
  Les mer her

Gratismateriell

The Europa Diary 2006/2007

Her får du din egen dagbok, eksamensplanlegger samt gode råd og kunnskap for dine veivalg basert på hva EU kan tilby. Engelsk utgave.


Bestill brosjyren her

 

 

Travelling in Europe 2006

ÅRETS UTGAVE er her - med fakta, reisetips og Europakart. Engelsk utgave.


Bestill brosjyren her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16