The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 


 
EU i verden

EUs fremtid

Indre marked Økonomi Forbruker Justis- og Politisamarbeid
Transport Miljø

Helse

Seminar Utlysninger Gratismateriell


EU i verden

Bevilger 700.000 euro til flodofrene i Surinam
(02.06.06) Europakommisjonen bevilger 700.000 euro i nødhjelp til kriserammede områder i Surinam, der over 20.000 mennesker er berørt av flom. Enorme nedbørsmengder i mai har lagt skoler, klinikker og hjem under vann, og EU vil hjelpe med både sanitære tiltak og forsyning av mat. Les mer her
 


EU-Irak - nytt kapittel i relasjonene

(24.05.06) Den nye sammensettingen av den irakiske regjering åpner for nytt engasjement i EUs forhold til Irak. Kommisjonen har undersøkt hvordan EU kan bli mer aktiv i sin politikk overfor landet, og presenterer nå sine anbefalinger for hvordan en best kan bidra til å konsolidere demokratiet, gjenoppbygge økonomien og samtidig styrke samarbeidet med styret i landet. Les mer her

 

EUs fremtid

2007: Året for like muligheter
(01.06.06) Neste år skal markeres som "det europeiske året for like muligheter for alle". Ifølge EUs lover er det forbudt å diskriminere på grunnlag av kjønn, etnisitet, funksjonshemming alder eller seksualitet. - Målet er å gjøre alle klar over rettighetene sine, sier EU-kommissær Vladimir Spidlai. Les mer her

 

Transport

Ny maritim politikk i EU
(07.06.06) - Europa har lenge hatt glede av sin maritime virksomhet, men våre havner og havområder kan utnyttes bedre, og dermed øke velstanden og velferden for europeiske borgere, uttalte kommisjonens president José Manuel Barroso. Europakommisjonen lanserte i dag sin grønnbok - En fremtidig maritim politikk for EU: En ny europeisk visjon for havene. Grønnboken er ute til høring og legger opp til den mest omfattende høringsprosedyre i EUs historie. Resultatet av høringen vil hjelpe Kommisjonen til å lansere en ny integrert maritim politikk.  Les mer her
                               

GALILEO-programmet underveis
(19.05.06) Kommisjonen vedtok implementeringen av det europeiske satellittnavigasjonssystemet GALILEO. Rapporten som beskriver systemets hovedelementer skal nå videresendes til Europaparlamentet og Rådet for godkjenning. - GALILEO passer perfekt inn i Lisboa-strategien, uttalte kommissær Jacques Barrot. - Dette enorme prosjektet vil både skape jobber, og bidra til innovasjon og forbedring for Europas innbyggere. Les mer her
 

Indre marked

Avtale mot smugling og forfalskning av sigaretter
(06.06.06) 24 medlemsland har nå underskrevet en avtale med tobakksprodusenten Philip Morris Int. Denne avtalen skal bekjempe smugling og forfalskning av sigaretter, og vil styrke den felles innsatsen mot dette internasjonale problemet. Kommissær Siim Kallas uttalte: "Dette samarbeidet er et godt eksempel på hva en kan oppnå når industrien og politiet samarbeider om et felles mål." Les mer her
                                                                                           

Økonomi

Kommisjonen oppretter innsatsstyrke for IKT-sektoren
(06.06.06) - Informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren er en av hovedbidragsyterne til veksten i EU. For å hanskes med konkurransehindre, har EU opprettet en innsatsstyrke som skal gjøre sektoren enda mer konkurransedyktig. Styrken skal samarbeide med både produsenter og brukere for å identifisere de største hindrene i IKT-industrien, og vil foreslå konkrete tiltak for å styrke konkurranseevnen.
Les mer her

 

Forbruker

Hullene i Timesharedirektivet skal tettes
(01.06.06) Europakommisjonen har innkalt til høring om Timesharedirektivet. Forslaget fra Kommisjonen sikrer forbrukere et minimum av rettigheter -  depositumsplikt bortfaller, tilstrekkelig eiendomsopplysning, og angrefrist ved kjøp av timeshare-leilighet. Les mer her       

 
                               

Justis og politisamarbeid

Felles informasjonssystem for visum
(19.05.06) Europakommisjonen foreslår å inkludere biometriske opplysninger i et felles system for informasjon om visum. Forslaget skal også gjøre det lettere for EU-landene å samarbeide om behandlingen av visumsøknader, blant annet for å hindre ulovlig innvandring til EU. Les mer her

                                               

                                           

Miljø

Europeiske land slutter seg til Europeisk kampanje mot klimaendring
(05.06.06) Land i hele Europa har i de siste dager sluttet seg til Kommisjonens miljøkampanje "Du kan bremse klimaendringene!". Kampanjen har som formål å vise mennesker at de ved å gjøre kun små endringer i sine daglige rutiner, kan bidra betraktelig i kampen mot klimaendringene. Som en del av sin klimapolitikk har EU også vært svært aktiv i å påvirke USA til binde seg til avtaler om å kutte ned på sine utslipp av CO2. Miljøkommissær Dimas uttalte at                "Klimaendringer er den største miljøutfordringen for jordens fremtid. Vi kan ikke tape kampen mot klimaendringene!" . Les mer her
 

EUs miljøuke 2006
(02.06.06) Volkswagen og fem andre selskaper fra Finland, Italia, Nederland, Spania og England har vunnet den Europeiske miljøprisen for 2006. De lokale myndighetene i København mottok mobilitetsprisen for 2006, mens skolebarn fra Latvia og Hellas vant miljøukens skolepris. Les mer her

 

Helse

Bedre og flere medisiner for barn
Mer enn halvparten av medisinene som selges i Europa er ikke testet for bruk på barn. Mens utvalget av medisiner for voksne er svært stort, har barn langt færre valgmuligheter. EU har nå vedtatt nye regler, som skal føre til økt forskning og utvikling av medisiner for barn. Les mer her

 

Seminar

"EUs forskningsarbeid". 13. juni kl 09.30, Tiagro Pedrosa, forsker ved EUs felles forskningssenter. Les mer her

"Varemerker og design: EU-systemet forenkler registrering". 21. juni kl 09.30, Solvår Winnie Finnanger, nasjonal ekspert på EUs kontor for harmonisering i det indre marked (varemerker og design) (OHIM). Les mer her
 

Gratismateriell

Hope after disaster: ECHO 2005

Årsrapport om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2005. Inneholder artikler om erfaringene fra humanitært arbeid (med særlig fokus på Tsunami-katastrofen) og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste landprosjekter. 24 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

Consultation with Stakeholders in the shaping of National and Regional Policies affecting small Business

Omfattende rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Kommisjonen for å undersøke vilkårene for små- og mellomstore bedrifters levedyktighet, samt hvilke behov og ønsker de måtte ha. Rapporten understreker viktigheten av at disse bedriftene må bli hørt og sett og at forholdene må legges til rette for et bedre eksistensgrunnlag. 54 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

The Europa Diary 2006/2007

Her får du din egen dagbok, eksamensplanlegger samt gode råd og kunnskap for dine veivalg basert på hva EU kan tilby.
Bestill brosjyren her

 

 

Travelling in Europe 2006

ÅRETS UTGAVE er her - med fakta, reisetips og Europakart!


Engelsk utgave.
Bestill brosjyren her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16