The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 19, 31. mai 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Indre marked

EU i verden

Informasjonssamfunnet

Økonomi

Helse

Miljø

Energi

Kultur, forskning og utdanning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indre marked

Enighet om EUs tjenestedirektiv (29.05.06)
EUs ministerråd er kommet til enighet om utformingen av det såkalte tjenestedirektivet. Dette skal styrke veksten og sysselsettingen i EU ved å fjerne juridiske og administrative hindringer for tjenestesektoren. Forslaget er sendt til EU-parlamentet for endelig godkjennelse i løpet av høsten. Les Rådets pressemelding her

EU i verden

Hjelp til jordskjelvofre i Indonesia (29.05.06)
Europakommisjonen har bevilget 3 millioner euro til jordskjelvofrene på Java i Indonesia. "Det er viktig at den humanitære hjelpen kommer raskest mulig frem til de jordskjelvrammede, slik at konsekvensene av naturkatastrofen blir minst mulig", sa Louis Michel, kommissær for utvikling og humanitærhjelp. Les mer her

Til toppLink to top of page

Informasjonssamfunnet

Forbedring av nettverks- og informasjonssikkerhet i Europa
(31.05.06)
Veldig mange undervurderer risikoen ved dårlig datasikkerhet. Både bedrifter og statlige institusjoner bruker altfor lite ressurser på å sikre seg mot innbrudd. Kommisjonen vil nå fremme pålitelig datasikkerhet, og starter en åpen dialog for en felles europeisk strategi innen IT-sikkerhet. Les mer her

Ofte stilte spørsmål om nettverks- og informasjonssikkerhet finner du her                                     

 Til toppLink to top of page

Økonomi

Felles strategi mot skattesvindel
(31.05.06) Kommisjonen vil starte en dialog på hvordan EU-landene sammen kan bekjempe skattesvindel. Skattesvindel er et økende problem i EU, og medlemmene må handle sammen for at det skal være effektivt. Ideen er å etablere en felles praksis for skattelegging og for samarbeid med utenforstående land. Les mer her

 

Nye utjevningstiltak skal styrke vekst og sysselsetting (30.05.06) Kommisjonens president José Manuel Barroso, kommissær for regionalpolitikk Danuta Hübner,  presidenten for den europeiske investeringsbanken Philippe Maystadt, og andre ledere fra internasjonale finansinstitusjoner signerte en avtale om tre nye utjevningstiltak som skal styrke investeringer innen infrastruktur, og fremme byutvikling i regionene.
Les mer her

                                                                                    Til toppLink to top of page

Helse

Færre røyker i EU (30.05.06)
En undersøkelse fra Europakommisjonen viser at antall røykere i EU har sunket fra 33% i 2002 til 27% høsten 2005. 80% av europeerne ønsker forbud mot røyking på offentlige steder. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

                                 Miljø

"Du kan bremse klimaendringene!" - Ny miljøkampanje fra kommisjonen (29.05.06)
"Du kan bremse klimaendringene", er tittelen på en ny miljøkampanje som EU lanserte i Brussel tidligere denne uken. Målet med kampanjen er å vise hvordan vi som privatpersoner kan bidra til å bekjempe klimaendringene, siden 16% av EUs samlede utslipp av klimagasser stammer fra husholdningene. Les mer her

Denne uken er også EUs miljøuke, der temaet er biologisk mangfold. Les mer om den "grønne uken" her.

Til toppLink to top of page

Energi

Mer forskning på solcelleenergi (30.05.06)
Energikommissær Andris Piebalgs, vil støtte et nytt forskningsinitiativ innen solcelleenergi. Selv om EU er ledende innen denne typen energi, har europeiske bedrifter kun 10% av markedsandelen på verdensbasis. Piebalgs uttalte at: "Forskning på solcelleenergi er et meget viktig skritt for å skape en bærekraftig energiutvikling i Europa." Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Europeisk film best i Cannes
(29.05.06)
"Jeg er stolt av prestasjonene til europeiske filmskapere", sa Viviane Reding, den europeiske kommissæren for informasjonssamfunnet og media da filmfestivalen i Cannes ble avsluttet på søndag. Flere europeiske filmskapere var blant vinnerne under årets filmfestival.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Europakommisjonen innkaller til høring om maritim forurensing Les mer her

Europakommisjonen annonserer støtte til europeiske filmfestivaler og audiovisuelle produksjoner. Les mer her:

- Støtte til filmfestivaler

- Støtte til audiovisuelle produksjoner
 

Gratismateriell

Hope after disaster: ECHO 2005

Årsrapport om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2005. Inneholder artikler om erfaringene fra humanitært arbeid (med særlig fokus på Tsunami-katastrofen) og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste landprosjekter. 24 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

Consultation with Stakeholders in the shaping of National and Regional Policies affecting small Business

Omfattende rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Kommisjonen for å undersøke vilkårene for små- og mellomstore bedrifters levedyktighet, samt hvilke behov og ønsker de måtte ha. Rapporten understreker viktigheten av at disse bedriftene må bli hørt og sett og at forholdene må legges til rette for et bedre eksistensgrunnlag. 54 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

The Europa Diary 2006/2007

Her får du din egen dagbok, eksamensplanlegger samt gode råd og kunnskap for dine veivalg basert på hva EU kan tilby. Bestill brosjyren her

 

 

Travelling in Europe 2006

ÅRETS UTGAVE er her - med fakta, reisetips og Europakart!

Engelsk utgave.
Bestill brosjyren her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16