The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 18, 24. mai 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Indre marked

Økonomi

Fiskeri

Justis- og Politisamarbeid

Energi

Miljø

Kultur, forskning og utdanning

Seminar

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Bevilger 200 millioner euro til Irak
(22.05.06) På lørdag ble det utnevnt en ny regjering i Irak. På bakgrunn av nominasjonen vil Europakommisjonen bevilge ytterligere 200 millioner euro til gjenoppbyggelse av Irak. Dette beløpet er i tilegg til de 518 millioner euro som er gitt til Irak siden 2003. Les mer her
 

Toppmøte mellom EU og Russland 25 mai
(24.05.06) På dette møtet i Sochi (Russland) er det forventet at EU og Russlands ledere skal diskutere et bredt spekter av politikkområder som skal danne grunnlag for en ny samarbeidsavtale mellom Russland og EU. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Kommisjonen inviterer religiøse ledere til diskusjon
(19.05.06) Ledere og representanter fra verdensreligionene er invitert til Brussel for å diskutere grunnleggende rettigheter og gjensidig respekt. Både islamske, jødiske og flere kristne felleskap har takket ja til å møte på konferansen, der søkelyset vil være de felles europeiske verdiene frihet, demokrati og respekt for menneskerettigheter. Les mer her

Til toppLink to top of page

Indre marked

EF-domstolen støtter kommisjonen i gassdirektivet
(19.05.06) Kommisjonen får medhold av EF-domstolen i saken mot Luxembourg, der landet motsatte seg liberaliseringen av gassmarkeder i henhold til gassdirektivet fra 2003. Energikommissær Andris Pielbags er fornøyd med domstolens avgjørelse, og sier at den "bekrefter Kommisjonens innsats i opprettelsen av et virkelig åpent indre marked."
Les mer her

                                                                                            Til toppLink to top of page

Økonomi

Regionene er viktig for vekst
(22.05.06) - Rollen til lokale og regionale aktører er meget viktig for EUs Lisboa-mål om å skape en mer konkurransedyktig økonomi i Europa. Sør-vest regionen i England er et godt eksempel på god bruk av EU midler, sa Danuta Hübner - kommissær for regionalpolitikk under sitt besøk i Cornwall tidligere denne uken.
Les mer her

 

Kommisjonen ønsker mer ambisiøs IKT-satsing
(19.05.06) Kommisjonen kritiserer medlemslandene for ikke å satse nok på informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT). En rapport viser at veksten bare kan opprettholdes hvis medlemslandene forbedrer tilgangen til bredbåndsinternett og tilrettelegger sirkulasjon av digitalt innhold i hele EU. Les mer her 

                                                                                              Til toppLink to top of page

Fiskeri

Økt åpenhet i fiskerikomiteen
(19.05.06) Den vitenskapelige, tekniske og økonomiske komité for fiskerispørsmål (STEFC) har i samråd med Europakommisjonen bestemt seg for å holde åpne møter. Det neste ekspertmøtet i fiskerikomiteen i juni vil dermed være åpent for publikum. Publikum gis anledningen til å høre på diskusjonen og komme med innlegg, hvis komiteen finner det ønskelig. Les mer her
 


Foreslår ny tidsplan for fiskeriministermøte
(24.05.06) Europakommisjonen vil foreslå en rekke endringer for forberedelsesprosedyrene til det kommende fiskeritoppmøtet i desember. Tidligere har blant annet ekspertuttalelser ikke blitt lagt frem før i begynnelsen av desember; nå vil disse bli fremlagt tidligere. Dette vil gi grunnlag for en bedre og mer omfatende dialog mellom Europakommisjonen og dens partnere.
Les mer her

                                                                                              Til toppLink to top of page
 

Justis og politisamarbeid

Kommisjonen positiv til nytt kurs i immigrasjons- og asyllover (19.05.06) Det akademiske nettverket Odyssevs vil opprette et vitnemål i europeiske asyl og immigrasjonslover, og initiativet blir ønsket velkommen av Europakommisjonen. Studieprogrammet varer ett år, og vil kunne bidra til å skape en felles europeisk politikk på områdene, og samtidig dekke det økende behovet for utdannede på disse feltene.
Les mer her

 

Til toppLink to top of page
 

Energi

Energikommissæren starter energieffektivt billøp
(19.05.06) Energikommissæren Andris Pielbags skal åpne "Shell Eco-marathon". Dette er en konkurranse for alle typer energieffektive kjøretøy, der vinneren er den som kan kjøre lengst på en gitt mengde drivstoff. Flere enn 3000 studenter fra 250 forskjellige europeiske utdanningsinstitusjoner skal delta i løpet, som går av stabelen på Formel 1-banen i Nogaro i Frankrike.Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page
 

                                 Miljø

Ny EU-plan for å ta vare på det biologiske mangfoldet
(22.05.06) Kommisjonen har lansert en rapport hvor det er fremsatt en handlingsplan for å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldet. Handlingsplanen skisserer ansvarsområdene for EU-institusjonene og medlemslandene, samt konkrete planer for å redusere trusselen mot økosystemet. Den europeiske kommissæren for miljø, Stavros Dimas, uttalte at Europa er nødt til å investere i et biologisk mangfold slik at økosystemet ivaretas for kommende generasjoner. Les mer her

Til toppLink to top of page
 

Kultur, forskning og utdanning

Europeiske utdanningsinstitusjoner er attraktive for studenter (19.05.06) En fersk undersøkelse viser at høyere europeisk utdannelse scorer høyt blant studenter, men at det er nødvendig med bedre informasjon om studiemuligheter i Europa. Undersøkelsen er den første og mest omfattende av sitt slag med hele 20 000 respondenter. Kommissæren for utdanning, Ján Figel, sier Europa er på rett vei med satsingen på høyere utdanning, men at det er rom for forbedring. Les mer her

 

Europadag i Cannes - Talentpris til slovensk regissør
(23.05.06) Presidenten for Cannes filmfestival delte i dag ut prisen for årets nye talent til den slovenske regissøren Blaž Kutin. Under prisutdelingsseremonien, der kulturministere fra hele Europa var representert, uttalte EUs mediekommissær Viviane Reding at Kutin er en ytterst talentfull, følsom empatisk filmskaper, og at Kommisjonen ser det som veldig viktig å støtte talenter som han. Les mer her

Til toppLink to top of page
 

Seminar

"Vekst og velferd i informasjonsamfunnet: Kommisjonens visjon og strategi" - "Status og planer ett år inn i den nye Lisboa-strategien og inn i 2010." 24 mai 2006.
Presentasjonen kan lastes ned her

 

Utlysninger

Europakommisjonen innkaller til høring om maritim forurensing som følge av kollisjoner og ulykker på sjøen. Les mer her

Europakommisjon innkaller til høring om sivile rettigheter.
Les mer her

 

Gratismateriell

Hope after disaster: ECHO 2005

Årsrapport om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2005. Inneholder artikler om erfaringene fra humanitært arbeid (med særlig fokus på Tsunami-katastrofen) og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste landprosjekter. 24 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

Consultation with Stakeholders in the shaping of National and Regional Policies affecting small Business

Omfattende rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Kommisjonen for å undersøke vilkårene for små- og mellomstore bedrifters levedyktighet, samt hvilke behov og ønsker de måtte ha. Rapporten understreker viktigheten av at disse bedriftene må bli hørt og sett og at forholdene må legges til rette for et bedre eksistensgrunnlag. 54 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

The Europa Diary 2006/2007

Her får du din egen dagbok, eksamensplanlegger samt gode råd og kunnskap for dine veivalg basert på hva EU kan tilby.
Bestill brosjyren her

 

 

Travelling in Europe 2006

ÅRETS UTGAVE er her - med fakta, reisetips og Europakart!


Engelsk utgave.
Bestill brosjyren her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16