The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 17, 18. mai 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

Indre marked

Transport

Økonomi

Miljø

Kultur, forskning og utdanning

Helse

Seminar

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Bulgaria og Romania kan bli medlemmer i 2007
(16.05.06)
Både Bulgaria og Romania kan bli EU-medlemmer 1. januar 2007, mener Europakommisjonen. Men forutsetningen er at de to landene løser flere utestående problemer, knyttet til reform av rettsvesenet og bekjempelse av korrupsjon. Kommisjonen vil komme med en ny vurdering senest i oktober. Les mer her

Til toppLink to top of page

Indre marked

SOLVIT - fortsatt en suksess (11.05.06)
I sin årsrapport om SOLVIT sier Europakommisjonen at nettverket er en suksess, men at medlemslandene må bruker mer ressurser for å håndtere den økende mengden saker. SOLVIT er et nettverk etablert av Europakommisjonen og medlemslandene i EU for å gi innbyggere og næringsdrivende i EØS effektiv hjelp med det indre marked. Les mer her
 

Offentlig innkjøp: bedre rettigheter for tapende part (11.05.06)
Kommisjonen vil styrke rettighetene til budgivere som har tapt i offentlige innkjøpsrunder. Forslag til nye regler vil forbedre de nasjonale prosedyrene bedrifter kan bruke når de mener en kontrakt ikke er gitt på rettferdig grunnlag. Les mer her
 

Transport

Mindre byråkrati for transport til små øyer (12.05.06)
Europakommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å velge operatører for fergeforbindelser til små øyer. Grensen for bruk av forenklet prosedyre økes fra 100.000 til 300.000 passasjerer årlig. Offentlige kontrakter vil kunne gis for 12 år mot tidligere 6 år. Dette betyr i praksis mindre byråkrati og at nasjonale myndigheter i større grad kan velge selskaper uten å måtte legge ruter ut for anbud. Les mer

 

"Renere offentlig transport" er en suksess (11.05.06)
Prosjektet "Renere offentlig transport" er en stor suksess ifølge Europakommisjonen. Siden oppstarten av prosjektet i 2003 - med forurensingsfri offentlig transport - har 27 hydrogenbusser transportert rundt 4 millioner personer i 9 europeiske byer. Kommisjonen lanserer nå et nytt "hydrogentransport"-prosjekt med rundt 200 nye hydrogendrevet kjøretøy. Les mer her


Europeisk luftfartsreform tar form (12.05.06)
Europakommisjonen har innført klassifikasjonsregler for internasjonalt luftrom som regulerer all flytrafikk over 19500 fot og ankomst til dette flyrommet. Sammen med direktivene om flygeledersertifikat og utvidelsen av ansvarsområdene til Europeisk luftfartstilsyn representerer de nye klassifikasjonsreglene et steg mot en sikrere flytrafikk i Europa. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Slovenia kan innføre euroen i 2007 (16.05.06)
Slovenia tilfredsstiller alle kriteriene for å bli med i eurosonen 1. januar 2007. Litauen må imidlertid belage seg på å vente på grunn av for høy inflasjon, ifølge Europakommisjonen. Den endelige beslutningen vil bli tatt av EUs finansministere i juli.
Mer om Slovenias søknad
Mer om Litauens søknad                                                          
 


Enklere regler for EU-midler (18.05.06)
Europakommisjonen har foreslått å forenkle reglene for å søke om EU-midler samtidig som kontroll og god forvaltning sikres. De nye reglene, som skal gjelde fra 2007, vil gjøre det enklere for blant annet små- og mellomstore bedrifter, skoler og universiteter å søke om midler fra EU. Dalia Grybauskaité, Kommissær for finanser og budsjetter, sier at de nye reglene skal bidra til en mer brukervennlig søknadsprosedyre. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Logo EmasEU med utslippstall for CO2 (15.05.06)
Europakommisjonen la 15. mai frem utslippstall for CO2 i EUs medlemsland, med unntak av Kypros, Luxembourg, Malta og Polen. Det er hovedsaklig utslipp fra energisektoren og tungindustri som er målt. Les mer her

Til toppLink to top of page

 

Kultur, forskning og utdanning

EUs mangfoldpris til nederlandske journalister
(15.05.06) Førstepremien i EUs journalistkonkurranse "Bruk forskjellene. Stopp diskriminering" ble tildelt to nederlandske journalister fra tidsskriftet Vrij Nederland. Vinnerartikkelen handler om etnisk diskriminering og rasediskriminering i det nederlandske arbeidsmarkedet. Andre- og tredjeprisen gikk til journalister i Polen og Irland. Les mer her

 

Større utdanningsinnsats for å nå Lisboa-mål (16.05.06)
Europakommisjonen mener at medlemslandene ikke har gjort nok for å nå målene for utdanning i Lisboa-strategien. En ny rapport viser en positiv utvikling når det gjelder en økning av studenter som velger matematikk og teknologiske fag. På den andre siden er utviklingen utilfredsstillende når det gjelder etterutdanning og mål om å redusere antallet som dropper ut av skolen. Dårligst går det med å minke antallet som ikke fullfører videregående skole og bedre dårlig lesekunnskaper for 15 åringer. I følge Kommissær Ján Figel’ kan ikke Europas konkurranseevne styrkes hvis medlemslandene ikke jobber for å nå Lisboa målene for bedre utdanning. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

EU og USA utveksler synspunkter på helse og ernæring (11.05.06)
Hvordan kan EU og USA lære av hverandre for å løse den økende fedmeproblematikken? Dette er et av samtaleemnene som var oppe til debatt under helgens helse- og ernæringskonferanse i Brussel. Konferansen samlet parter fra matindustrien, reklamebransjen, frivillige organisasjoner og andre berørte parter innenfor helse, ernæring og fysisk aktivitet.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminar


Innovation Policies and Strategies - European and Norwegian Perspectives. 23 mai 2006.

Keynote speaker: Günter Verheugen, Vice-President of the European Commission and in charge of Enterprise and Industry. Påmelding innen 19. mai til invitasjon@ec.europa.eu
Les mer her

"Vekst og velferd i informasjonsamfunnet: Kommisjonens visjon og strategi"
-
Status og planer ett år inn i den nye Lisboa-strategien og inn i 2010. 24 mai 2006.

Stig Aga Aandstad, Nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for informasjonssamfunnet og media.                 Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

NY FOLDER

"20 years of the New Approach" utgitt av European Committee for Standardization."
New Approach" er et initiativ for harmonisering som har ført til en klar ansvarsfordeling mellom EU, EFTA og de europeiske standardiseringsforbundene. EU-direktiv basert på "New Approach" fastsetter kravene til varer og tjenester som skal ut på Det indre marked.
Engelsk.

Bestill brosjyren her

NYHET - The Convention on Biological Diversity: Implementation in the European Union. Rikt illustrert brosjyre om hvordan EU har forpliktet seg til å følge Konvensjonen om biologisk mangfold.
27 sider engelsk
Bestill brosjyren her

 

NYHET - Den Europæiske Unions Budget - hvad bruges pengene til?"
Brosjyren gir svar på følgende spørsmål: Hvor store er Unionens utgifter? Hvordan blir de fastsatt og finansiert? Og hva brukes de til?
Hvordan er fordelingen og hvordan styres de?
17 sider på dansk.
Bestill brosjyren her

NYHET - EU Budget 2006
Folder om EUs budsjett som presenterer tall og fakta med illustrasjoner og forklarer sammenhenger.
Engelsk.
Bestill brosjyren her

 

NYHET -  EU Development Policy
Utviklingskommissær Louis Michels beskriver med egne ord EUs politikk på området.
13 sidenr på engelsk.
Bestill brosjyren her

 

NYHET -  The European Union confronts HIV/AIDS, malaria and tuberculosis
EUs innsats i folderformat på engelsk og fransk.
Bestill brosjyren her
 

 

Better off in Europe - how the EU's single market benefits you - NY UTGAVE
Kort beskrivelse av fordelene ved Det indre marked; som friheten til å reise, arbeide, gjøre forretninger på like vilkår i flere land. 22 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

Travelling in Europe 2006
ÅRETS UTGAVE er her - med fakta, reisetips og Europakart!
Engelsk utgave.
Bestill brosjyren her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16