The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 15, 3. mai 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Schumandagen

EUs fremtid

Økonomi

Landbruk

Miljø

Forbruker

Kultur, forskning og utdanning

Politi- og justissamarbeid

Seminar

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schumandagen

Schumandagen 2006 (03.05.06)
9. mai er Europadagen. Dagen markerer den franske utenriksministeren Robert Schumans tale i 1950, der han lanserte en politisk plan for Europa. Dette blir sett på som starten på den europeiske integrasjon. I år markeres dette med foredrag av stortingspresident Thorbjørn Jagland. Han vil reflektere omkring EUs utvikling og Norges forhold til EU. Seminaret er gratis og åpent for alle. Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

European Transparency InitiativeØkt legitimitet med større åpenhet (03.05.06) En ny grønnbok fra Europakommisjonen fastslår at offentligheten har rett på innsyn i EUs arbeid. Håpet er at denne grønnboken er med på å starte en offentlig debatt om behovet for mer innsyn i EUs beslutningsprosesser.
Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Økonomi

Pilene peker oppover (28.04.06)
Både indikatoren for økonomisk vekst i Euroområdet og for hele EU viser en stigende kurve gjennom hele april. Dette stemmer godt overens med den generelle økende optimismen i europeiske økonomi. Troen på økonomisk vekst er størst innen industri- og servicenæringen. 
Les mer her

Til toppLink to top of page

Landbruk

Trekker tilbake 128 millioner euro i støtte (28.04.06)
På grunn av urettmessig bruk av midler har Europakommisjonen vedtatt å trekke tilbake 128 millioner euro av tidligere gitt jordbruksstøtte. Grunnen til dette er at landene ikke har overholdt EUs lover og prosedyrer for hvordan midlene skal brukes. Jordbrukskommissær Mariann Fischer Boel sier at slike sanksjoner er helt nødvendige for å sikre at jordbruksstøtten blir brukt riktig. Les mer her

100 mill euro til kampen mot fugleinfluensa (28.04.06) De 100 millioner euro EU forpliktet seg til å gi til bekjempelse av fugleinfluensaen på Beijing-konferansen i 2005 er nå samlet inn. Midlene skal brukes til å hjelpe fattige land med å takle spredningen av sykdommen blant dyr, samt til å forberede beredskapen i tilfelle menneskelig smitte. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Logo EmasMiljøarbeid lønner seg (03.05.06)
Europakommisjonen har lenge jobbet for å bli mer miljøvennlig. Miljøsatsningen har gitt resultater, og beregninger viser at Kommisjonen sparer 500.000 euro bare på printertoner og papir hvert år. Nå har fire generaldirektorat blitt belønnet en miljøsertifisering for arbeidet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

Ønsker globalt internettsamarbeid (27.04.06)
Europakommisjonen følger opp det internasjonale IT-samarbeidet som ble påbegynt i Tunis i november. EU vil være i front i arbeidet med å sikre et åpent, tilgjengelig og enhetlig internett for hele verden.
Les mer her
 

 

EU til kamp mot åndsverkpirater (26.04.06)
Kommisjonen har vedtatt et forslag til direktiv som vil innskjerpe lovgivningen om piratkopiering. Kommisjonen mener ulovlig kopiering er et økende problem, og loven tar sikte på å begrense omfanget av dette. Med den ny loven vil piratkopiering kunne straffes som organisert kriminalitet med fengsel fra minimum 4 år og mellom 100 000 og 300 000 euro i bot. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Høyhastighetsnettverk mellom EU og Kina (28.04.06)
Kommunikasjon og samarbeid mellom 45 millioner studenter og forskere i Kina og EU skal forenkles betraktelig ved hjelp av et nytt høyhastighetsnettverk. Prosjektet, som er finansiert gjennom EUs 6. rammeprogram for forskning skal brukes på alle felles forskningsområder, og vil sørge for at informasjonsflyten blir effektivisert. Les mer her

Til toppLink to top of page

Justis- og politisamarbeid

"Uskyldig til det motsatte er bevist"
- Grønnbok fra Kommisjonen (28.04.06) Prinsippet om at en tiltalt er uskyldig til det motsatte er bevist er et helt fundamentalt prinsipp. Men tolker alle dette prinsippet likt? For å finne ut av dette har EU-kommisjonen laget enn Grønnbok, som skal være det første leddet i en vid rådspørring om temaet.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminar

"Addressing the opportunities and challenges of globalisation, what role for the euro?"
Hervé Carré, vise-generaldirektør, Europakommisjonens Generaldirektorat for økonomi og finans/Generaldirektør Eurostat
Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Innkallelse av forslag 2006 — Spesifikke prosjekter innenfor området forbrukerspørsmål
Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

NYHET   - Increasing the impact of the EU's international S & T Cooperation for the transition towards sustainable development.
En drøftelse av hvordan samfunnet påvirker internasjonalt forskningssamarbeid for å fremme bærekraftig utvikling. 24 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her

NYHET - The Convention on Biological Diversity: Implementation in the European Union. Rikt illustrert brosjyre om hvordan EU har forpliktet seg til å følge Konvensjonen om biologisk mangfold.
27 sider engelsk
Bestill brosjyren her

 

NYHET - Den Europæiske Unions Budget - hvad bruges pengene til?"
Brosjyren gir svar på følgende spørsmål: Hvor store er Unionens utgifter? Hvordan blir de fastsatt og finansiert? Og hva brukes de til?
Hvordan er fordelingen og hvordan styres de?
17 sider på dansk.
Bestill brosjyren her

NYHET - EU Budget 2006
Folder om EUs budsjett som presenterer tall og fakta med illustrasjoner og forklarer sammenhenger.
Engelsk.
Bestill brosjyren her

 

NYHET -  EU Development Policy
Utviklingskommissær Louis Michels beskriver med egne ord EUs politikk på området.
13 sidenr på engelsk.
Bestill brosjyren her

 

NYHET -  The European Union confronts HIV/AIDS, malaria and tuberculosis
EUs innsats i folderformat på engelsk og fransk.
Bestill brosjyren her
 

 

Better off in Europe - how the EU's single market benefits you - NY UTGAVE
Kort beskrivelse av fordelene ved Det indre marked; som friheten til å reise, arbeide, gjøre forretninger på like vilkår i flere land. 22 sider på engelsk.
Bestill brosjyren her
 

Travelling in Europe 2006
ÅRETS UTGAVE er her - med fakta, reisetips og Europakart!
Engelsk utgave.
Bestill brosjyren her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16