The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 14, 11. april 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Det indre marked

EU i verden

Miljø

Kultur, forskning og utdanning

Helse- og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det indre marked

Minstepris på sigaretter (10.04.06)
Europakommisjonen varsler tiltak mot medlemsland som operer med minimumspriser på sigaretter, og dermed bryter EUs konkurranselover. "Jeg støtter medlemsland som gjennomfører ny helsepolitikk, men de må respektere EUs lover" sier skattekommissær László Kovács.
Les mer her
 

.eu - EUs internettdomene åpent for alle
(07.04.06) Alle med adresse i EU kan nå søke om få registrert sin internettadresse under EUs nye toppdomene ".eu". Registrering vil skje etter "først til mølla"-prinsippet. På Europadagen 9. mai vil EUs institusjoner begynne å bruke ".eu".
Les mer her

 

Lokalisering av innringere  (06.04.06) Kommisjonen varsler tiltak mot land som ikke har oppgradert sine telekom-systemer, slik at lokalisering av innringere til nødtelefoner fremdeles ikke er mulig. "Muligheten til å kunne lokalisere personer som ringer til nødnumre kan redde liv, og jeg oppfordrer alle medlemsland til å foreta de nødvendige endringene fortest mulig" uttalte EUs informasjonskommissær Vivian Reding.
Les mer her

Åpen høring om bilforsikring  (06.04.06)
Europakommisjonen vil gjennomføre en internettbasert høring om bilforsikring. Kommisjonen ønsker å høre fra både privatpersoner og andre interessenter som forsikringsselskaper og advokater. Høringen varer til 5. juni 2006.
Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Mangel på leger i Afrika (07.04.06)
På Verdens helsedag uttrykte Louis Michel, kommissær for utvikling og humanitær bistand, sin bekymring for den økende mangelen på leger og sykepleiere i Afrika. Det voksende problemet skyldes blant annet den økte rekrutteringen innenfor disse yrkene til rikere land.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Sikring av biologisk mangfold (06.04.06) Europakommisjonen vil regulere utplassering av nye arter i oppdrettsnæringen for å bevare utsatte økosystemer og sikre det biologiske mangfoldet. De nye tiltakene skal også sikre en bærekraftig vekst i fiskenæringen.
Les mer her

 

Klimapolitikk: EU-land må oppfylle forpliktelser (06.04.06)
Europakommisjonen varsler tiltak mot medlemsland som ikke har oppfylt sine forpliktelser til internasjonale klimaavtaler.  Dette gjelder både Kyoto-avtalen og EUs eget utslippsregister, som skulle være ferdig innført i løpet av 2004. Landene som nå vil få en advarsel er Østerrike, Kypros, Luxembourg, Malta og Polen.
Les mer her

Badevannskvalitet: Elleve land får advarsel (06.04.06)
11 land som har meldt ut badeområder fra EUs offisielle lister får advarsel fra Europakommisjonen for brudd på EUs lovgivning. Slik utmelding skal kun skje med god begrunnelse og skal ikke brukes for å unngå EUs kvalitetskrav for badevann.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Årets europeiske oppfinner
(07.04.06)
11 land er representert blant de nominerte til Årets europeiske oppfinner. Denne prisen er et nytt samarbeidsprosjekt mellom Europakommisjonen og EPO - Den europeiske patentorganisasjonen. Prisen deles ut i Brussel 3. mai.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Europas kulturhovedsteder 2010
(11.04.06)
Essen, Pécs og Istanbul er valgt til europeiske kulturhovedsteder for året 2010. EUs kulturkommissær Ján Figel er fornøyd med de mange gode søknadene som ble levert, og poengterer den positive konkurranseånden hos kandidatene.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

Felles retningslinjer for brystkreftundersøkelser (07.04.06)
Europakommisjonen har lagt frem nye retningslinjer for brystkreftundersøkelser for å redusere dødeligheten av brystkreft. 18 europeiske land, deriblant Norge, har deltatt i å utarbeide de nye metodene, og Europakommisjonen anbefaler alle medlemsland å etterkomme de nye normene.
Les mer her
 

Raskere godkjenning av medisiner(06.04.06)
Med dagens regelverk tar det opp til ti år fra en medisin blir utviklet til den er ute på markedet. For pasienter som er livstruende syke kan dette være for lenge, og Kommisjonen tillater derfor nå å autorisere visse legemidler raskere.
Les mer her


Til toppLink to top of page

Utlysninger

Ansettelser ved det Europeiske legemiddelbyrået (EMEA) (London)
Les mer her


Gratismateriell

NYHET - United in diversity/forent i mangfold
Brosjyre på alle EU-språk for barn om euro og tegninger
av hvert EU-land. 32 sider.
Bestill brosjyren her
 

 

The EESC in ten points - NY UTGAVE
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16