The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 12, 29. mars 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Transport

Forbruker

Det indre marked

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi

Landbruk

Helse- og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport

Felles europeisk førerkort (27.03.06)
EU innfører nå et felles europeisk førerkort. Det nye dokumentet erstatter de over 100 forskjellige standardene som finnes i dag, og vil gjøre det enklere å ferdes på tvers av landegrenser. I tillegg vil det bidra i kampen mot identitetsforfalskning, samt gjøre veiene tryggere gjennom en felles sertifisering av kjøretøy. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

EU til kamp mot høye mobilpriser (28.03.06)
EUs sammenligningsside for mobilpriser viser at bruk av mobil i utlandet er uforholdsmessig dyrt, og at prisene har ligget på samme nivå i lengre tid. Dette til tross for gjentatte advarsler fra Kommisjonen. EU har derfor kommet med et forslag som skal sikre at avgiftene teleoperatørene krever av hverandre er i samsvar med de faktiske kostnadene. I tillegg skal  taksten ved mottak av samtaler i utlandet fjernes. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

24 mill euro i bot til Tomra-gruppen (29.03.06)
EU idømmer Tomra-gruppen en bot på 24 millioner euro, etter at selskapet ble funnet skyldig i å utnytte sin dominante posisjon i pantemaskin-markedet. Grunnen er Tomra-gruppens strategi som har vanskeliggjort andre aktørers adgang til markedet. Dette har skjedd  ved bruk av monopolavtaler og lojalitetsrabatter. Les mer her

EU godkjenner Aker Yards oppkjøp av fransk verft  (27.03.06)
EU har godkjent Aker Yards oppkjøp av franske Chantiers de l'Atlantique. Konklusjonen er at selv om Aker Yards nå blir verdens andre største produsent av cruiseskip, vil de fortsatt ha reell konkurranse i cruiseskipmarkedet.
Les mer her

Siste sjanse for innspill om fri bevegelse av arbeidskraft (28.03.06)
Sentrale aktører i prosessen om restriksjoner på flyt av arbeidskraft møtes i disse dager i Brussel for å diskutere om begrensingene skal vedvare. Møtet vil være siste mulighet til å kunne uttale seg for de berørte parter. Les mer her

Kjærligheten viktigst (28.03.06)
En ny undersøkelse viser at ønsket om å være sammen med sin partner, familie samt muligheten for bedre livskvalitet er de viktigste grunnene som motiverer europeere til å flytte til et annet land. Den samme undersøkelsen viser at kun en av fire av de 2 prosentene europeere som lever utenfor sitt hjemland, oppgir arbeidsmuligheter som hovedmotiv. Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Hva skjedde på EU-toppmøtet 23. - 24. mars 2006? (24.03.06)
EUs fremtidige energipolitikk, strategien for vekst og sysselsetting (Lisboa) og det nye tjenestedirektivet var temaene Det europeiske rådsmøtet 23. - 24. mars fokuserte mest på. En viktig beslutning var den felles fordømmelsen av de hviterussiske myndighetenes behandling av opposisjonen under valget i forrige uke.
Les konklusjonene her

Nytt diskusjonsforum om Europas fremtid (27.03.06)
Europakommisjonen lanserer nå et diskusjonsforum på internett der alle EU-innbyggerne kan diskutere Europas fremtid. Dette er en del av Kommisjonens "Plan D", som skal sikre mer deltagelse og bedre demokrati gjennom åpen debatt og dialog med innbyggerne. Les mer her

Poengtavle for statsstøtte i kandidatland (27.03.06)
EU har offentliggjort en poengtavle som viser hvor mye statsstøtte bedrifter i kandidatlandene får. Det er hovedsaklig Romania og Bulgaria som er i søkelyset, men også situasjonen på Balkan og i Tyrkia blir belyst. Bulgaria ligger godt an i forhold til EU25, mens Romania kommer dårligst ut, hovedsaklig grunnet utfordringer rundt omfattende markedsøkonomiske reformer. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

12 millioner euro til befolkningen i Colombia (28.03.06)
EU bidrar med 12 millioner euro i humanitær hjelp til rammede av den indre konflikten i Colombia. Hjelpen vil kunne være med å dekke grunnleggende behov for over 160 000 mennesker. Flyktinger i nabolandene vil også nyte godt av denne støtten. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Antidumpingtiltak mot Kina og Vietnam (23.03.06)
EU innfører midlertidige antidumpingtiltak mot kinesiske og vietnamesiske sko. Grunnen er at det er blitt avslørt både skjulte subsidier og annen statlig innblanding. Handelskommissæren understreker likevel at EU er positive til samarbeid som kan rette opp de skjevhetene som har oppstått. Les mer her

Oppgang for små bedrifter på Balkan (23.03.06)
På sin vei mot EU-medlemskap viser mange av landene på Balkan stor framgang i å forbedre kårene for små bedrifter. Landene har i tre år deltatt i EUs "Charter for små bedrifter", og gjennom dette gjort oppstart av foretak både enklere og billigere. Charteret oppfordrer til forenkling av regelverk, sikre tilgang til kapital og innføre næringslivsvennlige skattereformer. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Landbruk

Fugleinfluensa: Støtte til egg- og fjærkrenæringen (29.03.06)
Europakommisjonen foreslår nå en egen ekstraordinær økonomisk støtte til egg- og fjærkrenæringen som har blitt hardt rammet som følge av fugleinfluensaen. Forhåpentligvis kan forslaget bli vedtatt mot slutten av april.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

EU advarer mot falske legemidler på internett (27.03.06)
Flere internettsider tilbyr falsk medisin som er etterlikninger av medikamentet Rimonabant. Dette legemidlet brukes i forbindelse med fedme og nikotinavhengighet, og vurderes for bruk på det europeiske markedet. EU advarer om at kopier av denne medisinen utgjør stor helsefare. Les mer her
 

Ny antirøykekampanje fra EU (29.03.06)
Flere EU-kommissærer markerte onsdag starten på neste steg i EUs antirøykekampanje "HJELP - til et liv uten tobakk". Kampanjen vil fra mars til oktober 2006 reise rundt i hele Europa, og det er planlagt over 100 nasjonale arrangement. Les mer her


Til toppLink to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag — eLearning-program — EACEA/01/06
Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om strukturering af det europæiske forskningsrum — Indkaldelsens titel: PRO INNO Europe — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2006-INNOV-10 (Område 2-4)
Les mer her
 

Gratismateriell

NYHET - United in diversity/forenet i mangfoldighet
Brosjyre på alle EU-språk for barn om euro og tegninger
av hvert EU-land. 32 sider.
Bestill brosjyren her
 

 

The EESC in ten points - NY UTGAVE
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16