The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 11, 22. mars 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Transport

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Økonomi

Landbruk

Forbruker

Kultur, forskning og utdanning

Helse- og sosialpolitikk

Seminar

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport

EU svartelister flyselskaper (22.03.06)
Nesten hundre flyselskaper tar ikke sikkerheten alvorlig nok, og blir derfor utestengt fra europeisk luftrom. Det er klart etter at Europakommisjonen la fram sin svarteliste. Les mer her
Se hele listen her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Misnøye med valget i Hviterussland (16.03.06)
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner er ikke fornøyd med måten valget i Hviterussland ble gjennomført. Hun har uttrykt spesiell bekymring over arrestasjoner av opposisjonskandidater. I tillegg reagerer hun på at representanter fra en rekke internasjonale grupper ikke fikk overvåke valget.
Les mer her

 

gha0004

Økt innsats for renere drikkevann (17.03.06)
Europakommisjonen vil bevilge ytterligere 178 millioner euro til arbeidet for renere drikkevann. Rent drikkevann er et fundamentalt behov for alle mennesker, men ikke en selvfølge for alle. Les mer her


The EURO-Mediterranean Partnership - Israel - Palestine VideoEU krever bedre beskyttelse av hjelpearbeidere i palestinske områder (16.03.06)
EU-kommissær Louis Michel oppfordrer alle parter i Midtøsten til å vise respekt for hjelpearbeidet som foregår i de palestinske områdene. En rekke kidnappinger og angrep på internasjonale hjelpearbeidere skaper store vansker i arbeidet med å hjelpe flere hundre tusen palestinske familier. Les mer her

saf0066 - South Africa © EC/Guy StubbsSikkerhet på Afrikas horn (20.03.06)
Europakommisjonen vil bidra til fred og utvikling på Afrikas Horn. Kommissær Louis Michel mener landene i regionen kan ta lærdom av EU, og samarbeide tettere på en rekke områder for å hindre tørke og sultkatastrofer. Landene bør blant annet samarbeide om å sikre matforsyningen, utnytte naturressursene og kontrollere grensene, sier Michel. Les mer her

European Commission's humanitarian AidEU gir økt krisehjelp til sultrammede (20.03.06)
Europakommisjonen øker bistanden til sultrammede i Afrika, og bevilger nå over fem millioner euro i krisehjelp. Pengene skal blant annet gå til skolebarn som er rammet av sult i Kenya. Til sammen er rundt seks millioner mennesker berørt av tørken i deler av Somalia, Etiopia og Kenya.
Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Økt fokus på vekst og sysselsetting (21.03.06)
Europakommisjonens president José Manuel Barroso har et klart budskap til Europas ledere i forkant av toppmøtet 23. og 24. mars: - Gi opp nasjonal proteksjonisme, og fokuser på økonomiske reformer for å skape vekst og sysselsetting. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Engelsk fotball på flere kanaler  (22.03.06)
I fremtiden vil rettighetene til å vise engelske Premier League-kamper bli solgt til mer enn en TV-kanal. Rettighetene til å vise kamper på TV, internett og mobiltelefon vil gjenstand for en auksjon. Dette er resultatet av en beslutning basert på EUs konkurranselovgivning. Hensikten er å gi publikum et bedre tilbud.
Les mer her

Regelforenkling: åpen høring om Byggevaredirektivet (20.03.06)
Dagens regelverk for byggevarer er for tungt og komplisert. Kommisjonen arrangerer derfor en åpen høring om hvordan direktivet kan gjøres enklere å forstå. Høringen varer til 31. mai 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Bredbånd for alle (21.03.06)
Kommisjonen mener alle EUs innbyggere bør ha tilgang til bredbånd. I dag er det store variasjoner i bredbåndstilbudet, og dette vil Kommisjonen gjøre noe med. Kommisjonen legger særlig vekt på en bedre utbygging i EUs mindre utviklede områder. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Landbruk

Øker markedsføringen av landbruksprodukter utenfor EU (21.03.06)
Kommisjonen vil finansiere markedsføring av landbruksprodukter fra EU i tredjeland. Markedsføringen vil blant annet være rettet mot Norge. Produktene man vil fokusere på er blant annet vin, ost og frukt. Les mer her 

                                                                                    

Til toppLink to top of page

Forbruker

i2010Skepsis til elektroniske signaturer (17.03.06)
Selv om elektroniske signaturer er rettslig anerkjent som sertifiseringsverktøy, er bruken av disse fortsatt begrenset. Dette er igjen med på å forsinke veksten i handel av varer og tjenester over internett. Kommisjonen vurderer å endre EUs rammeverk. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Erasmus-programmet vokser (16.03.06)
EUs flaggskip innen utdanning, utvekslingsprogrammet Erasmus fortsetter å vokse. Det totale andelen studenter som benyttet seg av dette programmet var i 2004/2005 på over 6 prosent. Størst har veksten vært i de nye medlemslandene.
Les mer her

 

Ungdom diskuterer Europas fremtid (20.03.06)
For fjerde år på rad arrangeres "Vår i Europa", som skal øke fokuset på europeiske spørsmål blant unge. Aktiviteter vil foregå mellom 21. mars og 9. mai i EU-land, kandidatland og i Norge, Bosnia-Herzegovina og Sveits under slagordet: La oss diskutere fremtiden. Les mer her

Skal forske på antibiotika-resistens  (17.03.06)
Et nytt vitenskapelig nettverk skal gjennom EUs forskningsprogram arbeide med antibiotika-resistente bakterier. Nettverket skal bestå av 17 akademiske grupper fra ni EU-land.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

enEuropeisk allianse for bedrifters samfunnsansvar (22.03.06)
Europakommisjonen støtter en ny europeisk allianse for bedrifters samfunnsansvar
. Det er en åpen allianse og europeiske selskap i alle størrelser inviteres til å gi sin støtte. Alliansen bør føre til nye samarbeidsformer for alle berørte parter.
Les mer her


Til toppLink to top of page

Seminar

"Refleksjoner etter EUs vårtoppmøte". Ambassadør Percy Westerlund vil gi en briefing om resultatene fra toppmøtet sett fra Kommisjonens synspunkt. To av hovedsakene på toppmøtet er EUs politikk for økt økonomisk vekst, og EUs energipolitikk.

Tid: Onsdag 29. mars klokka 0930 (varighet: ca 1 time). Påmelding til seminaret innen tirsdag 28. mars klokka 11 via e-post: invitasjon@cec.eu.int eller på telefon 22 83 35 83.

 

Gratismateriell

NYHET - United in diversity/forenet i mangfoldighet
Brosjyre på alle EU-språk for barn om euro og tegninger
av hvert EU-land. 32 sider.
Bestill brosjyren her
 

 

The EESC in ten points - NY UTGAVE
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16