The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 10, 15. mars 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Det indre marked

Økonomi

Landbruk

Fiskeri

Forbruker

Miljø

Kultur, forskning og utdanning

Helse

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

17,5 millioner euro til kampen mot landminer (14.03.06) 9. mars vedtok Kommisjonen sitt årlige arbeidsprogram mot landminer med et budsjett på 17,5 millioner euro. Programmet skal støtte land berørt av landminer og bidra til å skape et miljø for økonomisk og sosial utvikling. Les mer her


EU og Russland: Samtaler mellom Barroso og Putin (09.03.06) Fredag 17. mars møtes José Manuel Barroso og Vladimir Putin for å diskutere et tettere mellom EU og Russland. Et viktig tema blir spørsmålet om energisikkerhet, som er en del av Kommisjonens nye grønnbok om energi. Les mer her


4 millioner euro til beskyttelse av flyktninger (09.03.06) Kommisjonen bidrar med 4 millioner euro for å støtte og videreutvikle FNs programmer for beskyttelse av flyktninger. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Konkurransepolitikk: Microsoft overholder ikke sine forpliktelser  (10.03.06)
Kommisjonen har i et brev til Microsoft gjort det klart at selskapet ikke overholder forpliktelsene i forhold til Kommisjonens beslutning fra mars 2004. Her ble det stadfestet at Microsoft utnytter sin dominerende markeds-posisjon. Kommisjonen ønsker en skriftlig redegjørelse fra Microsoft. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Enklere å skifte eierskap i små og mellomstore bedrifter (14.03.06)
Tusenvis av levedyktige små og mellomstore bedrifter blir hvert år lagt ned på grunn av vanskeligheter med å overføre eierskap. Kommisjonen tar nå initiativ til at medlemslandenes skattesystem skal gjøre det enklere å overføre bedrifter til nye eiere. Les mer her
 

Lavere terskel for subsidier til småbedrifter (09.03.06) Som en del av arbeidet med å forenkle reglene for statsstøtte foreslår Kommisjonen å øke taket for statsstøtte fra 100 000 euro til 150 000 euro. Subsidier under denne summen skal ikke regnes som statsstøtte, og må ikke forhånds-rapporteres til Kommisjonen. Les mer her

Til toppLink to top of page

Landbruk

EU med ny rapport om genmodifisert mat (10.03.06) En ny rapport fra Kommisjonen viser at utviklingen av EUs lovverk på sameksistens av GMO-mat og GMO-fri mat ikke er god nok i dag. Årsaken er at EU har begrenset erfaring med dyrking av GMO-mat, og at prosessen med å sette nasjonale mål og tiltak ikke er ferdig. Les mer her 

Vinavtale mellom USA og EU (10.03.06)
EU og USA har signert en avtale som anses å være gunstig for EUs vinprodusenter. Avtalen innebærer blant annet at amerikanske vinprodusenter ikke lenger kan bruke beskyttede europeiske vinnavn som "Sherry" og "Champagne" på sine produkter. Avtalen legger også opp til videre forhandlinger om et tettere samarbeid. Les mer her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

EU vil hjelpe fiskere på rett kjøl (09.03.06)
På grunn av nedgang i fiskebestandene og økte drivstoffkostnader er den økonomiske situasjonen for EUs fiskeriindustri vanskelig. For å bøte på dette har Kommisjonen gitt grønt lys for økonomisk støtte fra medlemslandene til modernisering og re-strukturering av sine egne fiskeflåter. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

Markos KyprianouÅrets Forbrukerdag: Fra forbrukerbeskyttelse til forbrukermakt (15.03.06)
I forbindelse med Årets Forbrukerdag 15. mars uttaler Markos Kyprianou, kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, at "Kommisjonen spiller en nøkkelrolle i å sikre at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt i hele EU". Kyprianou ønsker å flytte fokus fra forbrukerrettigheter til forbrukermakt. Les mer her.

An EPC RFID tag used for Wal-MartKommisjonen med åpen høring om RFID-brikker (09.03.06) RFID (Radio Frequency Identification Devices) er neste generasjons strekkoder. RFID-brikker kan oppgi hvor de er, hvem de er, og hvor de har vært. Dette utfordrer personvernet og sikkerheten på nye måter, og Kommisjonen ønsker innspill fra berørte parter. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Test av CO2-fangst i dansk kraftstasjon (14.03.06)
I Danmark innvies 15. mars verdens største anlegg for utprøving og demonstrering av ny teknologi for å fange opp CO2 fra konvensjonelle kraftverk. Forskningen som har ledet frem til anlegget er støttet av EUs ramme-program. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Fem prisvinnere i europeisk kulturarv-konkurranse (13.03.06)
Kommisjonen og Europa Nostra presenterte 13. mars de fem vinnerne av den årlige europeiske kulturarvprisen. Prisene gis til aktører som har utmerket seg innenfor bevaring av kulturarv på europeisk nivå. Les mer her


Til toppLink to top of page

Helse

Common Buzzard, Buteo buteoFugleinfluensa påvist i Danmark (15.03.06)
Det er påvist fugleinfluensa i en død musvåk ved Svinø Strand på Sjælland. Danske myndigheter har satt i verk tiltak for å hindre spredning. Les mer her


Til toppLink to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag — GP/D/ReferNet/001/06 — ReferNet — Det Europæiske Reference- og Ekspertisenetværk for Erhvervsrettet Uddannelse. Les mer her

 

Gratismateriell

The EESC in ten points - NY UTGAVE
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16