The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 8, 1. mars 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Det indre marked

Økonomi

Landbruk

Forbruker

Transport

Kultur, forskning og utdanning

Helse

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

EU gir 120 millioner euro til palestinerne (27.02.06) Kommisjonen vil gi 120 mill. euro som skal bidra til å stabilisere Det palestinske området. Halvparten av midlene vil gå til å sikre grunnleggende sosiale tjenester som skole og helse blant de mest vanskeligstilte i befolkningen. En tredjedel skal gå til å sikre essensielle offentlige tjenester som elektrisitets- og vannforsyning. Les mer her

P-010836-02-9EU og sørafrikanske land diskuterer utviklingsbudsjettet for 2008-2013 (24.02.06)
På en konferanse i Botswana forrige uke startet EUs kommissær for utvikling og bistand, Louis Michel, samtaler med representanter for Det sørlige Afrikas samarbeidsorganisasjon (SADC). Samtalene skal legge grunnlaget for samarbeidet mellom EU og SADC-regionen i perioden 2008-2013. Les mer her

Flag of BelarusHviterussland: EU-støttet tv- og radiokanal på lufta (26.02.06) TV og radiosendingene startet i dag, og er en del av et større prosjekt som skal sikre befolkningen i Hviterussland tilgang til uavhengige nyheter og informasjon. Les mer her

Flag of SwitzerlandEU og Sveits enige om pengestøtte til EU-land (27.02.06) EU og Sveits signerer i dag en avtale som regulerer hvordan sveitsiske midler skal brukes i EUs nye medlemsland. Som en motytelse for tilgang til et utvidet indre marked bidrar Sveits med 645 millioner euro over fem år. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

EU hever sanksjoner mot USA på offentlige innkjøp (01.03.06) EU har hevet sanksjonene mot USA etter at USA har gjort det samme i forhold til EU. USA har hevdet at EUs regler for offentlige innkjøp har utestengt amerikanske tilbydere, spesielt innenfor telekommunikasjonsmarkedet. Dette markedet er nå fullstendig liberalisert og sanksjonene opphevet. Les mer her

Kommisjonen med advarsel til Tyskland (01.03.06) Kommisjonen har i dag anbefalt Rådet å gi Tyskland en advarsel for å få budsjettunderskuddet ned under 3% innen utgangen av 2007. Tysklands budsjettunderskudd var på 3,3 % i 2005. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

A color image of Earth as seen from Apollo 17.Kommisjonen foreslår europeisk globaliseringsfond (01.03.06) Arbeidstakere i EU skal hjelpes tilbake i jobb ved hjelp av et globaliseringsfond på 500 millioner euro pr. år. Fondet skal hjelpe regioner og sektorer som rammes av endringer i verdenshandelen. Les mer her.

 

Enterprise & IndustryEnergi, miljø og konkurranseevne: Ny arbeidsgruppe (24.02.06) Kommisjonen har lansert en ny arbeidsgruppe som skal jobbe med koordinering av rammeverket rundt energi, miljø- og konkurransepolitikken. Gruppen skal analysere koblinger mellom disse sektorene og sikre at initiativ til ny politikk eller lovgiving tatt i en sektor er forenlig med de andre sektorene.
Les mer her
Informasjon om det første møtet finner du her
 

Ny rapport: Kvinner i EU tjener 15 % mindre enn menn (24.02.06) En rapport fra Kommisjonen viser at kvinner tjener mindre enn menn og at balansen mellom hjemmet og arbeidslivet oppleves som vanskelig. Rapporten ber medlemslandene finne virkemidler som gjør at kvinner bedre kan møte presset fra hjem og arbeidsliv. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Landbruk

Ny rapport om GMO og GMO-fritt plantemateriale (24.02.06) Kommisjonens felles forskningssenter har publisert studier som undersøker hvordan bønder kan unngå sammenblanding av genmodifisert (GMO) plantemateriale i GMO-frie avlinger. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

Økte tollfri-kvoter for reisende til EU-land (27.02.06)
Fra 1. januar 2007 økes tollfri-kvoten for reisende til EU-land. Grensen for tillatt kontantbeholdning økes fra 175 til 500 euro for flyreisende, mens kvotene for parfyme, kaffe og te fjernes helt. Les mer her

Til toppLink to top of page

Transport

EU vil sikre godstransport mot terrorisme (28.02.06) Kommisjonen har foreslått et nytt europeisk regelverk som skal sikre godstransport mot terroristangrep. Regelverket har som mål å bedre sikkerheten i landbaserte distribusjons-nettverk. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

30 år med europeisk utdanningssamarbeid (23.02.06) Integrasjonen i EU favner bredere enn økonomi, landbruk og euro. Ministerrådsmøtet med EUs utdanningsministere markerer at det er 30 år siden utdanning ble et europeisk anliggende. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Helse

Fugleinfluensa påvist i Sverige (28.02.06) Det er påvist fugleinfluensa i to døde ender som ble funnet for i nærheten av Oskarshamn. Svenske myndigheter har satt i verk tiltak for å hindre spredning. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

The EESC in ten points - NY UTGAVE
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 


Erasmus Mundus 2004-1008Fargerik og dekorativ poster med "Erasmus Mundus"-motiv. Bestill plakaten her


 

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16