The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 7, 22. februar 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Det indre marked

Økonomi

Justissamarbeid

Energipolitikk

Landbruk

Miljø

Transport

Kultur, forskning og utdanning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det indre marked

Norge på fjerdeplass (21.02.06) Medlemslandene er flinkere enn noensinne til å gjennomføre regler for det indre marked. I snitt er 1.6 % av direktivene som angår det indre marked ikke innført på nasjonalt plan før fristen. Norge er fjerde best i klassen.
Les mer her
Rapporten fra EFTAs overvåkningsorgan finner du her
 

Telekom: gode utsikter (17.02.06)  Europakommisjonens siste rapport om europeisk telekom konkluderer med at investeringene og utvikling av nye produkter er økende. Medlemslandene har vært flinke til å gjennomføre EUs Telekom-pakke fra 2002 og har dermed bedret vilkårene for at nye aktører kan etablere seg. Les mer her
 

Logo1 million ledige jobber i ny europeisk database (20.02.06)
I forbindelse med starten på EUs arbeidsmobilitetsår har Europakommisjonen lansert en europeisk jobbdatabase. Jobbdatabasen inneholder rundt 1 million ledige stillinger rundt om i hele Europa, og tilbyr også informasjon og veiledning når det gjelder arbeidsmobilitet.    Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Spår fortsatt økonomisk vekst i EU (21.02.06)
Den økonomiske veksten i 2006 er ventet å nå 2.2 % i EU og 1.9 % i euro-området. Dette er en økning fra henholdsvis 1.5% og 1.3% i 2005.
Les mer her
 

Laks: Kommisjonen skuffet over WTO-sak (21.02.06)Europakommisjonen er overrasket og skuffet over Norges beslutning om å bringe laksesaken inn for WTOs tvistedomstol. Les mer her.
Mer om bakgrunnen for anti-dumpingsaken mot norsk laks. Les mer her

Til toppLink to top of page

Justissamarbeid

Freedom, Security and JusticeStyrker det asylpolitiske samarbeidet (17.02.06)
Kommisjonen presenterte i dag sin visjon for hvordan medlemslandene skal kunne samarbeide bedre om asylpolitikk. Et arbeidsprogram for samarbeid mellom landene skal gi forbedring i effektiviteten og kvaliteten på asylordningen i medlemslandene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Energipolitikk

Energisektoren granskes for mulige brudd på konkurranselovgivning (16.02.06) Kommisjonens undersøkelser viser at energisektoren i EU er preget av markedsforstyrrelser. Europakommisjonen vil fortsette granskingen for å avdekke mulige brudd på EUs konkurranselovgivning. Les mer her

Til toppLink to top of page

Landbruk

Agriculture and foodRadikal reform av EUs sukkersektor (21.02.06)
Reformen som  trer i kraft 1. juli vil endre et system som har stått uendret de siste 40 årene. Den vil sikre en langsiktig og bærekraftig sukkerproduksjon i EU for fremtiden. Kjernen i reformen er et kutt på 36 % av den garanterte minimumsprisen, kompensasjon til sukkerbønder og et restruktureringsfond for å oppfordre lite produktive enheter til å legge om driften. Les mer her

Fugleinfluensa: Vaksinasjon av fjærkre i Frankrike og Nederland(22.02.06)
Komiteen for matvare- og veterinærsaker (SCFCAH) støtter Europakommisjonens forslag om å tillate Frankrike og Nederland å gjennomføre en preventiv vaksinasjon av fjærkre som en foranstaltning mot den smittsomme fugleinfluensaen. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

RainbowMiljøvern og økonomisk vekst hånd i hånd (16.02.06)
EU har gjennom sin årlige miljørapport for 2005 presentert sine prioriteringer for 2006. Tidligere strategier har vist at miljøvern kombinert med økonomisk vekst kan forenes. Kommissær Dimas ønsker å føre denne linjen videre. Andre satsningsområder er å bevare det biologiske mangfoldet samt å sørge for at medlemsstatene iverksetter Miljølover fra EU riktig og til rett tid. Les mer her

 

Europakommisjonen ønsker forbud mot kvikksølv i termometre (21.02.06) Kommisjonen forslo i dag å forby markedsføring av kvikksølvtermometre. Formålet med forbudet er å redusere den industrielle etterspørselen av kvikksølv og samtidig bidra til at det blir utviklet midler som kan brukes isteden for kvikksølv. Dette vil både ha en helseeffekt for EUs innbyggere i tillegg til en ren miljøeffekt. Les mer her

Til toppLink to top of page

Transport

eSafety logoIntelligente biler gir økt bilsikkerhet (21.02.06)
Teknologi som kunne ha forhindret vanlige bilulykker som for eksempel kjedekollisjoner og møteulykker blir ikke prioritert i den europeiske bilindustri. Kommisjonen ønsker nå sterkere støtte i arbeidet med teknologi som kan bidra til økt bilsikkerhet fra bilindustrien og lovgiverne.
Les mer her

Trafikksikkerhet: Mer må gjøres (22.02.06)
Det er gjort store fremskritt innen veisikkerhet siden 2001 viser en rapport fra Kommisjonen. I 2005 var det 8000 færre drepte i trafikken enn i 2001. Kommisjonen ønsker imidlertid en ytterligere forbedring slik at man kommer opp mot målet om en halvering av antall drepte i trafikken innen 2010.
Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

logo EACNytt europeisk institutt for teknologi (22.02.06) Kommisjonen foreslår at det blir opprettet et eget europeisk institutt for teknologi som skal bli det nye flaggskipet for høyere utdannelse, forskning og innovasjon.
Les mer her. Les også FAQ.

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Call for proposals — eTEN 2006/1.  eTEN is the European Community Programme designed to help the deployment of telecommunication networks based services (e-services) with a trans-European dimension. It focuses strongly on public services, particularly in areas where Europe has a competitive advantage. Les mer her.

 Call for proposals — DG EAC 01/06 — Higher education reform (Lisbon strategy and Bologna process) The Commission is inviting proposals for projects on higher education reform. Projects selected under this call will be supported with funds from Action 8 of the Socrates Programme: Accompanying Measures, awareness-raising activities to promote cooperation in the field of education. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 


Erasmus Mundus 2004-1008Fargerik og dekorativ poster med "Erasmus Mundus"-motiv. Bestill plakaten her


 

 

Vi tilbyr restopplag av følgende tidsskrifter og magasiner med årganger fra 2003/04/05:

"EIB INFORMATION" - Periodisk magasin fra Den europeiske investeringsbanken. 2 siste årganger fra 2005. Bestill magasinet her

"ENTERPRISE EUROPE" - Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Næring og Industri. Bestill magasinet her

"ENVIRONMENT FOR EUROPEANS" - Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Miljø. Bestill magasinet her

"FISHERIES AND AQUACULTURE" - Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Fiskeri og Havbruk. Bestill magasinet her

 

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16