The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 6, 15. februar 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Landbruk

Miljø

Kultur, forskning og utdanning

Helse og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Report on the Activities of the European UnionEU-rapporten for 2005 er klar (15.02.06)
EUs årlige aktivitetsrapport er nå utgitt. Rapporten for 2005 er omtrent 200 sider lang og er tilgjengelig på alle de 20 offisielle EU-språkene. Rapporten omhandler de viktigste saksfeltene som EU har arbeidet med de siste 12 månedene. Les mer her.
Rapporten finner du her

EUs fremtid

Cover image of the first issue of European Economy NewsEuropa trenger reformer i møtet med en aldrende befolkning (13.02.06)
Regjeringene i EUs medlemsland må øke reformaktiviteten for å kunne møte utfordringene med en aldrende befolkning. En rapport viser at utfordringene fram mot 2050 er enorme. Det vil være kun to personer i arbeidsdyktig alder pr. pensjonist i 2050, noe som vil sette den europeiske økonomien under press.  Les mer her.

EU i verden

Muhammedkarikaturene: Barrosos tale til parlamentet (15.02.06)
Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, holdt torsdag 15. februar en tale til Europaparlamentet vedrørende karikaturtegningene av profeten Muhammed. Les mer her.

mEU og FN med handlingsplan for Kongo (13.02.06) 
På en ministerkonferanse i Brussel 13. februar lanserte kommissæren for utvikling og bistand, Louis Michel, og leder for FNs bistandsprogram, Jan Egeland, en felles humanitær handlingsplan for Kongo. På tross av en viss politisk fremgang er situasjonen for Kongos befolkning fortsatt kritisk. Les mer her.

Nytt EU-fond for infrastruktur i Afrika (09.02.06)
Europakommisjonen og Den europeiske investeringsbanken (EIB) har lansert et forvaltningsfond som skal brukes til finansiering av infrastruktur i Afrika. Fondet er en del av EUs nye Afrikastrategi som ble lansert av Kommisjonen og Det europeiske råd i desember 2005. Kommisjonen bidrar med 60 mill. euro i tilskudd, mens EIB bidrar med inntil 260 mill. euro i lån. Les mer her.

EU og Russland møtes for oppfølging av fjorårets avtale om et "veikart" til samarbeid (14.02.06) Dette kommer i stand nesten ett år etter at avtalen om et "veikart" til samarbeid ble signert. Møtet vil gi ny giv til prosessen med iverksettelsen av selve samarbeidet som omhandler: økonomi, forskning og utdanning, frihet, justis og sikkerhet. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Tjenestedirektivet: Kommissær McGreevys tale til parlamentet (15.02.06)
Kommissær for det indre marked og tjenester, Charlie McCreevy, holdt onsdag 14. februar en tale om tjenestedirektivet til Europaparlamentet. Les mer her.

Finansielle tjenester: Styrking av rammeverk i investeringsfond (14.02.06)
En høringsrunde blant representanter for europeiske fond viser at det er sterk støtte for en styrking og forbedring av det allerede eksisterende rammeverket rundt investeringsfond. Resultatet fra høringsrunden vil bli publisert i Europakommisjonens Hvitbok for investeringsfond høsten 2006. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Landbruk

Flag of SwitzerlandLandbrukshandelen mellom EU og Sveits øker (15.02.06)
En ny bilateral avtale mellom EU og Sveits som trådte i kraft 1. februar 2005 har gitt en merkbar økning i EUs eksport av bearbeidede jordbruksvarer til Sveits. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Miljø

HomepageEU-ombudsmannen gransker spansk havneutbygging (14.02.06)
Den europeiske ombudsmannen har startet en gransking for å avgjøre om Europakommisjonen har handlet innenfor sine lovrammer i forhold til å godkjenne spansk utbygging i naturvernområder. Les mer her.
 

European Commission's humanitarian AidEU gir 6 millioner euro til beredskapsarbeid knyttet til naturkatastrofer i Sør-Asia (14.02.06)
Midlene vil bli gitt gjennom Kommisjonens humanitære organ (ECHO). Formålet er at disse midlene kan hjelpe befolkningen i regionen til å kunne håndtere fremtidige naturkatastrofer raskere. Les mer her.

Kommisjonen med advarsel til Sellafield (15.02.06)
Kommisjonen har gitt British Nuclear Group Sellafield en formell advarsel. Grunnen er at Kommisjonen mener at kontroll- og revisjonsprosedyrene ved anlegget ikke er tilstrekkelige i forhold til regelverket i EURATOM. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Growth & Jobs strategyKommisjonen vil styrke gründerånden ved skoler og universiteter (13.02.06)
Europa trenger økt økonomisk vekst, flere nye bedrifter, innovative entreprenører og små- og mellomstore bedrifter med stort vekstpotensial. Kommisjonen har i den forbindelse kommet med et sett av anbefalinger som skal bedre gründerånden ved skoler og universiteter.
Les mer her.

Helse- og sosialpolitikk

Electron micrograph of avian flu viruses (Source: Dr. Erskine Palmer, CDC).Fugleinfluensa påvist i Østerrike og Tyskland. (15.02.06)
Det er nå påvist fugleinfluensavirus i døde fugler både i Østerrike og Tyskland. Begge landene innfører nå de samme forhåndsregler som i de andre medlemslandene der fugleinfluensa allerede er påvist. Samtidig får Europakommisjonens forslag om å forby import av fjærkre fra tredjeland støtte i Komiteen for matvare- og veterinærsaker (SCFCAH).
Les om utbruddet i Østerrike her.
Les om utbruddet i Tyskland her.
Les om Kommisjonens forslag her.

EU og etniske minoriteter: Ny ekspertgruppe starter arbeidet (13.02.06)
Ekspertgruppen er en del av EUs strategi mot diskriminering og skal se på graden av sosial inkludering og integrasjon av etniske minoriteter i EU. Rita Süssmuth, tidligere president i den tyske nasjonalforsamlingen (Bundestag) leder gruppen. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration: Structuring the European Research Area. Les mer her.

Call for proposals 2006 — Programme of Community action in the field of public health (2003-2008). Les mer her.

Call for proposals — DG EAC No EAC/70/05 for the implementation of Action 1, Action 2 and Action 3 in the academic year 2007/2008 and Action 4 in the year 2006 of ERASMUS MUNDUS — The Community Action programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through co-operation with third countries. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 


Erasmus Mundus 2004-1008Fargerik og dekorativ poster med "Erasmus Mundus"-motiv. Bestill plakaten her


 

 

Vi tilbyr restopplag av følgende tidsskrifter og magasiner med årganger fra 2003/04/05:

"EIB INFORMATION" - Periodisk magasin fra Den europeiske investeringsbanken. 2 siste årganger fra 2005. Bestill magasinet her

"ENTERPRISE EUROPE" - Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Næring og Industri. Bestill magasinet her

"ENVIRONMENT FOR EUROPEANS" - Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Miljø. Bestill magasinet her

"FISHERIES AND AQUACULTURE" - Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Fiskeri og Havbruk. Bestill magasinet her

 

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16