The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 2, 18. januar 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Økonomi

Transport

Miljø

Helse og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Østerrike tok over EU-formannskapet 1. januar 2006

Nettprat med Margot Wallström (18.01.06)
Torsdag 19. januar kl.18:00 stiller visepresident i Kommisjonen, Margot Wallström, opp til nettprat for å markere ettårsjubileet for lanseringen av sin egen blogg. Les mer her
Bloggen finner du her

EU i verden

Kommisjonen med rapport om visumplikt (14.01.06)
En rapport fra Europakommisjonen om gjensidig unntak fra visumplikten med tredjeland viser at den nye mekanismen fungerer bra. Det forekommer tilfeller hvor et tredjeland, hvis statsborger er unntatt visumplikt, opprettholder eller innfører visumplikt for et eller flere EU medlemsland. Rapporten viser at slike tilfeller nå er betraktelig redusert. Les mer her. Mer om den nye mekanismen her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Barroso kommenterer det østerrikske presidentskapets program (18.01.06)
José Manuel Barroso ønsker velkommen presidentskapets planer om økt innsats for å nå Lisboa-målene, blant annet gjennom å fullføre det pågående arbeidet med Tjenestedirektivet.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Industrial propertyÅpen høring om patentlovgivning (16.01.06)
Kommisjonen ber om innspill til arbeidet med et europeisk system for patentbeskyttelse. Selv om et eget EU-patent er hovedmålet, vil også andre tiltak som kan forbedre dagens situasjon bli vurdert. Alle interessenter, fra industri til enkeltpersoner, bes om å komme med innspill innen 31 mars 2006. Mer om høringen her.
Lenke til spørreskjemaet (pdf)

Til toppLink to top of page

Økonomi


Ny innovasjonsstatistikk viser store forskjeller (12.01.06)
Den femte utgaven av "European Innovation Scoreboard", en indeks for å måle lands innovative virksomhet, viser at Sverige, Finland, Sveits, Tyskland og Danmark er innovasjonslederne i Europa. Norge befinner seg på nedre del av skalaen, mens Estland, Spania, Bulgaria, Polen, Slovakia, Romania og Tyrkia er enda lengre ned. Les mer her

Til toppLink to top of page

Transport

Ambisiøse planer for kanaltransport (17.01.06)
Transport via innenlands vannveier (kanaler) kan være med på å løse problemer som flaskehalser på motorveien, forsinkelser og andre miljøproblemer. Vannveiene kan også integreres i dør-til-dør transport-logistikken. Kommisjonens tiltaksplan fokuserer blant annet på å opparbeide en fullgod innenlands kanalinfrastruktur. Les mer her
Mer om innenlands vannveistransport finner du her

Til toppLink to top of page

Miljø

EU gjør OL i Torino grønnere (12.01.06)
De forestående olympiske leker i Torino blir det første store sportsarrangementet i Europa som virkelig kan kalle seg "grønt". Dette skyldes blant annet bruken av det frivillige miljøverktøyet EMAS - EUs system for økoforvaltning og revisjon - og Det europeiske økomerket. Les mer her

Nye tiltak mot flom (18.01.06)
Kommisjonen har vedtatt et direktiv som skal styrke medlemslandenes evne til å forebygge flom. Direktivet sikrer at områder hvor flom kan oppstå identifiseres. Det skal deretter utarbeides kart og planer over områdene hvor risikoen for flom blir definert. Planene skal fokusere på forebygging, vern og beredskap. Les mer her

Bedre miljø i byer (13.01.06)
Fire av fem europeere bor nå i byer, og deres livskvalitet blir direkte påvirket av miljøkvaliteten. Kommisjonen foreslår en strategi for å bedre miljøet i byene ved å lette gjennomføringen av EUs miljø-lovgivning gjennom økt bruk av erfaringsutveksling og "best practice" på lokalt plan. Blant tiltakene som foreslås er en ny internettportal for lokale myndigheter for utveksling av nyheter og informasjon om miljø. Les mer her
Spørsmål og svar om strategien for urbant miljø finner du her

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

Uformelt ministermøte om sysselsetting og den sosiale dimensjon (18.01.06)
19. - 21. januar samles EU-landenes arbeids- og sosialministre i Østerrike for å diskutere Lisboastrategien i lys av "Flexicurity": økt sysselsettingsfleksibilitet og sosial sikkerhet på arbeidsmarkedet, samt den sosiale dimensjonen.
Les mer her

EU lover 80 millioner euro til tredjeland i kampen mot fugleinfluensa (13.01.06)
På den internasjonale konferansen om fugleinfluensa og pandemi i Beijing denne uken, vil Kommisjonen forplikte seg til å gi 80 millioner euro i kampen mot fugleinfluensaen. Midlene skal primært gå til utviklingsland i Asia. Konferansens mål er å mobilisere og koordinere finansiell støtte og samfunnsmessige tiltak i kampen mot fugleinfluensa. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration: "Structuring the European Research Area"
(2006/C 12/09). Les mer her

Call for proposals DG INFSO — MEDIA 10/2005: MEDIA PLUS
- Support for television broadcasting of European audiovisual works; (2005/C 329/09). Deadlines: 17 February 2006, 16 June 2006 and 3 November 2006. Les mer her

- Support for the transnational distribution of European films and the networking of distributors- the ‘selective’ scheme (2005/C 329/10). Deadlines: 1 April 2006, 7 July 2006 and 1 December 2006. Les mer her


- Support for the transnational distribution of European films- the ‘automatic’ scheme (2005/C 329/11). Deadline: 30 April 2006. Les mer her

- Support for the transnational distribution of European films and audiovisual works on video (VHS and DVD) (2005/C 329/12). Deadline: 15 April 2006. Les mer her

2005 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to the European Union on 1 May 2004. Call for Proposals for specific projects to be co-funded in 2005 (2005/C 329/13) Deadline: 15 February 2006. Informasjon fra Official Journal of the EU
Les mer om søknadsprosedyren her
Les hele utlysningen her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Equality between women and men in the European Union"
Hvilke virkemidler brukes i Europa for å fremme likestilling mellom kvinner og menn? En drøfting av likestillingsdimensjonen og veien videre for europeisk likestillingspolitikk. Engelsk. Bestill heftet her

 

"The European Union and the African - Caribbean - Pacific (ACP) States"
Kart i A4-utbrettsformat som med ulike farger viser det globale omfanget av Cotonou-avtalen. Engelsk og fransk tekst. Bestill kartet her

 

"Would you leave it to chance?"
Flott folder som gir en kort presentasjon av EUs bistandspolitikk.
NYHET! Nå også med postkort i samme serie! Engelsk. Bestill postkort og folder her

 

 

Let's explore Europe"Let's explore Europe!"
Lettlest hefte for barn mellom 9 - 12 år som i fortellerformat gjengir høydepunkter i europeisk historie, beskriver klima, geografi og kultur - samt gir en innføring i hva EU står for. Egnet for undervisning. 44 sider. Engelsk. Bestill heftet her

 

Kort om EU som global aktør
Heftet er utarbeidet av Delegasjonen og fokuserer på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør. 16 sider på norsk. Bestill heftet her

 

 

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16