The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 41, 30. november 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Justis- og politisamarbeid

Det indre marked

Utdanning og forskning

Helse

Miljø

Transport

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

p-007039-00-10.jpgNy importtariff for bananer (29.11.05)
EU innfører et nytt importtariff på 176 euro per tonn fra 1. januar 2006. Den nye tariffen gjelder bananer fra land som har beste vilkårsbehandling (Most Favoured Nations). Les mer her


Høring om det europeiske migrasjonsnettverket (29.11.05)
En grønnbok skal sette i gang en debatt om det europeiske migrasjonsnettverket og hvilken rolle og struktur nettverket skal ha i årene fremover. Nettverket som ble opprettet i 2002 gir objektiv informasjon om EUs asyl- og innvandringspolitikk. Les mer her

Kommisjonen vil møte utfordringene med migrasjon (30.11.05)
Kommisjonen vedtok 30. november en meddelelse om satsing på bedre håndtering av migrasjon. Meddelelsen kommer som en oppfølging av det uformelle toppmøtet på Hampton Court tidligere i høst. Les mer her

Naboskapspolitikken er ett år og i fremgang (24.11.05) Siden naboskapspolitikken ble lansert for ett år siden, har naboskapsavtaler blitt fremforhandlet med Israel, Jordan, Moldova, Marokko, de palestinske selvstyremyndighetene, Tunisia og Ukraina. Gjennom avtalene samarbeider EU og nabolandene på en rekke områder. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Mer gjennomsiktlig og effektivt (25.11.05)
Kommisjonen har nylig vedtatt et strategisk rammeverk, "eKommisjonen 2006-2010". Strategien er en del av Kommisjonens innsats for optimal bruk av IKT for å gjøre forvaltningen mer effektiv og gjennomsiktlig. Les mer her

Til toppLink to top of page

Justis- og politisamarbeid

Grønnbok om kritisk infrastruktur: bedre sikring mot terrorisme og naturkatastrofer (24.11.05)
Grønnboken er grunnlaget for en debatt om
hvilke tiltak som kan bidra til å forhindre, beskytte og håndtere angrep og ulykker som rammer EUs samfunnsviktige funksjoner. Slike funksjoner kan være bedrifter, sektorer og myndigheter, spesielt de som er avhengig av informasjonsteknologi. Les mer her
Les Grønnboken her (pdf)

Enda lettere å reise innen Schengenområdet (24.11.05)
Forbedring av Schengen-databasene skal styrke intern sikkerhet i EU og gjøre det enklere å reise innenfor Schengen. En pakke med forslag fra Kommisjonen omhandler informasjonssystemet for Schengen, visumdatabasen og det europeiske fingeravtrykksamarbeidet EURODAC. Les mer her
Ord og uttrykk forklares her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Sukkersubsidiene kuttes (24.11.05)
EUs landbruksministere ble 24. november enige om en vidtrekkende reform av den felles markedsordningen for sukker. Reformen vil blant annet styrke EUs forhandlingsposisjon i WTO, og sikre sukkerprodusentenes konkurransedyktighet også i fremtiden.
Les mer her

Selskapsrett: direktiv om fusjoner på tvers av landegrensene (29.11.05)
Grenseoverskridende fusjoner har hittil vært dyre og kompliserte. Et nytt direktiv skal bøte på dette, og det vil særlig være til nytte for små og mellomstore bedrifter som ønsker å operere i mer enn ett medlemsland. Direktivet er formelt vedtatt og publisert.
Les mer her

Innovative offentlige tjenester: Pris til Polen, Danmark, Nederland og Irland (25.11.05)
Toppene blant e-forvaltning i Europa ble presentert i Manchester 25. november. Revenue-online fra Irland, KSI ZUS fra Polen, Kadaster-online fra Nederland og et system for elektronisk fakturering fra Danmark fikk hver sin prestisjefylte pris for EUs mest innovative offentlige tjenester. Les mer her

Muligheter og utfordringer med økende økonomisk integrasjon (24.11.05)
EUs årlige økonomiske rapport er i år utelukkende viet til den økonomiske globaliseringen og dens effekter. Konklusjonen er at EU må gjennomføre målene for vekst og sysselsetting for å kunne møte konkurransen globaliseringen fører med seg. Les mer her

20 år med trygge produkter i Europa (30.11.05)
I 2005 er det 20 år siden den nye harmoniserings- og standardiseringsstrategien ble lansert. Produsentens garanti for varens sikkerhet gjennom CE-merking var en revolusjon i produktlovgivningen, fordi den muliggjorde en bred harmonisering og standardisering. Kommisjonen vil i løpet av 2006 foreslå en gjennomgang av systemet for å styrke gjennomføringen. Les mer her

Konkurranse: Kommisjonen bøtelegger 16 selskaper for kartellvirksomhet (30.11.05)
Kommisjonen vedtok 290 millioner euro i bøter da den undersøkte produsenter i markedet for plastsekker til industrien. "Karteller er det verste hinderet mot konkurransen. Jeg har til hensikt å straffe de foretak som gjennom slike karteller setter selve grunnlaget for vår markedsøkonomi i fare, og skader forbrukerne. Jeg sender et klart signal til bedriftslederne om at slike handlinger er helt uakseptable”, forklarte Neelie Kroes, kommissær for konkurranse. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utdanning og forskning

eTwinning: 10 000 skoler registrert (25.11.05)
eTwinning ble lansert i januar 2005 og har allerede blitt en viktig ressurs for skolesamarbeidet i Europa. Målet er å oppmuntre til partnerskap mellom skoler over internett, og å gi en europeisk dimensjon til bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

EU med beredskapsplaner for pandemi (29.11.05)
Kommisjonen har vedtatt to planer som skal hjelpe EU og medlemsstatene til å forberede seg på fugleinfluensa og andre grenseoverskridende trusler mot folkehelsen. Les mer her

 

Diseases information sheets:Cancer, Cardivascular, Alzheimer, …Antallet HIV-smittede i Europa øker stadig: Verdens AIDS-dag markeres 1. desember   (25.11.05)
Unge i EU og EUs naboland er blant de som rammes hardest av gjenoppblomstringen av HIV/Aids-epidemien. Særlig i Storbritannia har økningen vært dramatisk, med 69 % flere registrerte nye tilfeller de siste fire årene. EU fortsetter satsingen på forskning på nye medikamenter og vaksiner for å hindre spredningen av viruset. Les mer her
Mer om HIV og Aids finner du her
EUs forskningsprosjekt i kampen mot HIV og Aids

"Mangfold på arbeidsplassen" slår positivt ut for bedriftene (28.11.05)
Mangfold på arbeidsplassen som bedriftsstrategi  gir et større utvalg potensielle medarbeidere, og bedriften blir bedre i stand til å holde lengre på dyktige arbeidere. 87 % av bedriftene som har prøvd en slik strategi mener at strategien også bedrer bedriftens omdømme og innovasjonsevne. Likestilling  og respekt for mangfold er ikke bare et spørsmål om menneskeverd, det er også en nøkkel til suksess i den globale økonomien, sier kommissær Špidla. Les mer her
Hele rapporten om mangfold finner du her (pdf)
Špidla sin tale finner du her
 

Til toppLink to top of page

Miljø


Kvotehandel: Bedrifter ønsker forutsigbarhet (28.11.05)
Europakommisjonen har nylig hatt en høringsrunde om EUs system for handel med utslippskvoter. Et av hovedfunnene er at bedriftene ønsker mer forutsigbarhet på lang sikt. Les mer her

 

Torskefisket i Østersjøen: Bestanden skal gjenoppbygges (24.11.05)
Kommisjonen foreslo 24. november at fiskekvotene for torsk i Østersjøen må gjøres betinget av at den nedfiskede bestanden gjenoppbygges på sikt. Kommisjonen foreslår samtidig å opprettholde eller øke fiskerimulighetene på de øvrige fiskebestandene. Les mer her
Mer om kvotefastsettelser her
Kvoteforslag for 2006 finner du nederst i denne pressemeldingen (eng/spansk)
 

Til toppLink to top of page

Transport

Marco Polo: 30 millioner euro til frakttjenester (24.11.05)
Kommisjonen har for tredje gang åpnet for søknader under Marco Polo-programmet. Målet med programmet er å begrense overbelastningen på europeiske veier, og samtidig bedre miljøkvaliteten i EUs fraktindustri. Norge deltar i Marco Polo gjennom EØS. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

PUBLICATION OF A VACANCY FOR PRESIDENT OF THE COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE (Grade A*14)
The Community Plant Variety Office is seeking to appoint its President. Applicants must be a citizen of one of the Member States of the European Union. (pdf) Les mer her

Vacancy: Recruitment of an internal auditor — Permanent post — A*9 (2005/C 290 A/03) The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) is an Agency of the European Union. It provides information on and analysis of vocational education and training systems, policies, research and practice. The vacancy is open also for Norwegians. Deadline 20.01.2006 Les mer her (pdf-fil)

Call for Proposals: — Community action programme to support bodies working in the field of active Europan citizenship —
Annual work programme of a body which pursues an aim of general European interest in the field of active European citizenship or an objective forming part of the European Union's activities in this area.
Søknadsfrist: 30.12.2005. Les mer her (pdf-fil)

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Kort om EU som global aktør
Heftet er utarbeidet av Delegasjonen og fokuserer på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør. 16 sider på norsk. Bestill heftet her

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16