The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 40, 23. november 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Kultur

Miljø

Transport

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminar: “Shifts in European security structures – What does this mean for the EU and Norway?”
Et seminar om forsvars- og sikkerhetspolitikk i Europa. Seminaret er  arrangert i fellesskap med den britiske ambassaden og Den norske atlanterhavskomité. Seminaret finner sted fredag 2 desember 2005, 0830-1300 i Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3, Oslo.
Les mer om seminaret her


Ny publikasjon fra Europakommisjonens delegasjon: "Kort om EU som global aktør"
Heftet er utarbeidet av Delegasjonen og fokuserer på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør. 16 sider på norsk
Bestill publikasjonen her


EU i verden

EU sender valgobservatører til Palestina (21.11.05)
Europakommisjonen vil sende valgobservatører til Palestina i forbindelse med valget på ny lovgivende forsamling. Valget holdes 25. januar 2006. Kommisjonen støtter med dette demokratibygging i de palestinske områdene. Les mer her

Indian Ocean Tsunami mapKommisjonen med fremdriftsrapport om tsunamihjelp (18.11.05)
En fremdriftsrapport om EUs humanitære bistand og hjelp til gjenoppbygging etter tsunamien ble offentliggjort 18. november. Rapporten konkluderer med at hjelpen kom raskt og var godt samordnet. Les mer her

Bomull sentralt i EUs møte med Mali (18.11.05)
"I Mali, og i resten av Vest-Afrika er over 15 millioner mennesker avhengige av bomullseksport som levebrød" sa EUs handelskommissær Mandelson før møtet med Malis president Toumani Toure 18 november. EU har i WTO-forhandlingene foreslått å blant annet fjerne handelshindringer for bomull. Les mer her

Vil forhandle med Middelhavslandene (21.11.05)
EU-ministrene har gitt Kommisjonen klarsignal til å åpne forhandlinger med Middelhavslandene om liberalisering av tjenester og investeringer. Klarsignalet kommer noen dager før Middelhavstoppmøtet i Barcelona, der tiårsdagen for partnerskapet mellom EU og Middelhavslandene skal feires. En slik liberalisering vil gi positive økonomiske ringvirkninger i hele regionen. Les mer her

Færre restriksjoner på bistandshjelp (21.11.05)
EU har vedtatt to forordninger som skal gjøre det lettere å få bistand uten at det knyttes til krav om kjøp av varer og tjenester fra giverlandet. Dette setter mottakerlandet i sentrum samtidig som det støtter regional integrasjon, kompetansebygging og utviklingen av de lokale markedene. Les mer her

rough diamondsEU skal lede initiativ mot krigsdiamanter (17.11.05)
EU er valgt til leder for Kimberly-prosessen for 2007. Kimberly-prosessen er det internasjonale initiativet for å stoppe handel med krigsdiamanter. Europakommisjonen vil i denne sammenhengen representere EU. Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Barroso åpner konferansen om felles maritim politikk (17.11.05)
17. november åpnet Kommisjonens president, Barroso, konferansen som skal lede til en felles politikk på områder som maritim transport, kystregioner, offshore energi, fiskeri og maritimt miljø. Fiskerikommissær Joe Borg påpeker at det er behov for et nytt helhetlig styresett som tar opp i seg alle utfordringene i og rundt den maritime sektoren, som for eksempel miljø, energi, industri, sikkerhetsspørsmål og internasjonal rett. Les Barrosos tale her. Fiskerikommissær Joe Borgs tale finner du her

Ny plan for Den nordlige dimensjonen (21.11.05)
Det fjerde ministermøte mellom EU, Norge, Island og Russland om EUs nordlige dimensjon ble holdt i Brussel 21 november. Utenriksministrene ble blant annet enige om nye retningslinjer og et rammeverk som skal erstatte handlingsplanen som utløper i 2006. Den nordlige dimensjon skal i økende grad fokusere på Nordvest-Russland. Les pressemeldingen her

Hvor går Europas grenser? (17.11.05)
Utvidelseskommissær Olli Rehn besøkte den svenske riksdagen 17. november. Han holdt blant annet en tale om EUs fortsatte utvidelse. Les hele Olli Rehns tale her
 

"EU bør innføre de demokratiske reformene i forfatningstraktaten nå" (17.11.05)
ConstitutionRegionkomiteens president, Peter Straub, mener at EU umiddelbart må innføre de demokratiske reformene som finnes i forfatningstraktaten. Særlig er han opptatt av reformene som gjelder nærhets- og proporsjonalitetsprinsippet. Straub mener disse prinsippene bør vedtas uavhengig av hva som skjer med forfatningstraktaten fremover. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

sugarKommissær Fischer-Boel oppfordrer til sukkerreform (18.11.05)
Før forhandlingene om en sukkerreform mellom EUs landbruksministere i Rådet, sa Landbrukskommissær Mariann Fischer-Boel at en modig og ansvarlig reform i sukkersektoren er helt  nødvendig for å videreføre sukkerproduksjon i EU. En slik reform skal gi produsentene både i EU og i utviklingslandene trygghet på lang sikt. Forslaget som skal diskuteres innebærer blant annet at sukkerprisen settes ned over to år og at reglene for produksjonskvoter endres. Les mer her

EU vil ha klarere anbudsregler (17.11.05)
Kommisjonen ønsker å klargjøre hvordan EUs anbudsregler skal fungere. En meddelelse fra Kommisjonen med forslag til ny
politikk for samarbeidet mellom det offentlige og det private ble publisert 17. november Les mer her
Ofte stilte spørsmål om anbud finner du her

Forventer økt vekst (17.11.05)
Den økonomiske aktiviteten i EU forventes å stige med 1,5 % i 2005, og kan i følge Kommisjonens tall stige til 2,4 % i 2007. Tallene for euroområdet er noe lavere. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur

"Hver gang du lærer et nytt språk blir du et nytt menneske" (22.11.05)
Med dette mottoet ønsker Kommisjonen å fremme flerspråklighet i Europa. Kommisjonen har vedtatt sin første meddelelse om emnet, der de blant annet oppfordrer medlemslandene til aktivt å  fremme språkundervisning.  For å markerer viktigheten av språk har Kommisjonen lansert en Web-portal med informasjon og nyheter om språkene i EU. Les mer her
Prøv ut den nye Web-portalen om språk her

Til toppLink to top of page

Miljø


EU gir 440 millioner euro til forskning på fornybare energi (21.11.05) Europakommisjonen satser på fornybar energi, og investerer 440 millioner euro i forskning på dette området i perioden 2002 til 2006. En konferanse i Brussel denne uken skal fremme samarbeid om forskning på denne delen av energisektoren. Les mer her
Mer om dagens forskning på fornybar energi finner du her

 

Til toppLink to top of page

Transport

Strenge krav for transportsikkerhet ombord (23.11.05)
Like etter Prestige og Erika-ulykkene vedtok Kommisjonen en mekanisme som skal beskytte Europa mot slike ulykker og risikoen for forurensning. Med utgivelsen av en tredje ”Maritim sikkerhetspakke” legges det opp til en aktiv politikk på områdene for å forhindre ulykker og forurensning samt håndteringen av saken når ulykken først er ute. Les mer her
Spørsmål og svar om sikkerhetspakken finner du her (fransk)
Hele tredje maritime sikkerhetspakke finner du her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Vacancy: Recruitment of an internal auditor — Permanent post — A*9 (2005/C 290 A/03) The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) is an Agency of the European Union. It provides information on and analysis of vocational education and training systems, policies, research and practice. The vacancy is open also for Norwegians. Deadline 20.01.2006 Les mer her (pdf-fil)

Call for Proposals: — Community action programme to support bodies working in the field of active Europan citizenship —
Annual work programme of a body which pursues an aim of general European interest in the field of active European citizenship or an objective forming part of the European Union's activities in this area.
Søknadsfrist: 30.12.2005. Les mer her (pdf-fil)

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16