The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 39, 16. november 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Åpenhet

Miljø

Helse

Utdanning og forskning

Transport

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Kommisjonen foreslår kandidatstatus for FYROM (09.11.05)
Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonias søknad om medlemskap i EU ble besvart med Kommisjonens anbefaling om kandidatstatus. Det er opp til Rådet å vurdere om det skal åpnes for videre forhandlinger så snart landet oppfyller de formelle kravene til medlemskap. Les mer her

Ytterligere 60 millioner euro til valg i Kongo (10.11.05)
Den demokratiske republikken Kongo har gjennom mange år med borgerkrig lidd under en etter hvert nesten total kollaps av statlige styringsorganer og infrastruktur. EUs samlede bevilgninger til Kongos demokratiseringsprosess er nå på 149 millioner euro, det meste som noen gang er gitt til et ikke-medlemsland. Bevilgningene viser EUs engasjement for demokratisering. Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

eDayKonsolidering, kriterier og kommunikasjon: en utvidelsespolitisk strategi (09.11.05)
Kommisjonen har vedtatt en overordnet utvidelsesstrategi for Kroatia og Tyrkia. Denne kan også bli gjeldende for andre søkerland fra det vestlige Balkan. Strategien bygger på prinsippet om konsolidering, kriterier og kommunikasjon. Dette skal fremme den demokratiske og økonomiske omstillingen i landene. Les mer her

WSIS: World Summit on the Information SocietyEU appellerer til ytringsfrihet for å danne bro i den digitale verden (16.11.05)
Det andre verdensomspennende møtet om informasjonssamfunnet handler om hvordan informasjonssamfunnet kan beskytte grunnleggende friheter og samtidig fremme økonomisk utvikling på verdensbasis. Den 16.11 ble en avtale om gradvis internasjonalisering av styresettet avtalt, og et Forum for Internett-styring skal opprettes. Les mer her. Mer om avtalen fra 16.11 finner du her.
Ofte stilte spørsmål finner du svar på her

Digitalt skille i Europa
Det er store ulikheter når det gjelder bruk av internett i Europa. 85% av studentene i benyttet Internett i 2004, men bare 13% av pensjonistene. Les utfyllende statistikk her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

International Competition NetworkMedlemslandene må åpne energimarkedene (15.11.05)
EUs medlemsland har ikke vært flinke nok til å implementere gass- og elektrisitetsdirektivet. Dette kommer frem både i en undersøkelse om det indre marked og i en rapport fra konkurransesektoren. Energikommissær Andris Piebalgs sier at Kommisjonen vil kunne ta i bruk sterkere midler dersom landene ikke snarest implementerer direktivet fullt ut. Les mer her

Kommisjonen foreslår ny "pakke" for små og mellomstore bedrifter (10.11.05)
Europas 23 millioner små- og mellomstore bedrifter (SMB) bidrar til sysselsetting, innovasjon og sosial utjevning. Derfor foreslår Kommisjonen nå forenklet lovgivning og en ny politisk "pakkeløsning" for slike bedrifter. Pakkeløsningen inneholder blant annet et prinsipp om at man skal tenke smått først, både på nasjonalt nivå og i EU. Dette betyr at man alltid skal vurdere hvorvidt nye forslag er SMB-vennlige før de vedtas. Les mer her

Kommisjonen enig i revisjonsrettens rapport for 2004 (14.11.05)
Siim KallasKommisjonens visepresident Siim Kallas mener Revisjonsrettens rapport er både rettferdig og velbalansert. Årsrapporten konkluderer at det for 2004 er er gjort viktige forbedringer på områder som felles jordbrukspolitikk og støtte til kandidatland. Det er fortsatt behov for forbedring når det gjelder bruk og kontroll av midlene, spesielt i medlemslandene. Les mer her
Spørsmål og svar om Riksrevisjonens rapport finner du her

Bedriftsskatt: Kommisjonen foreslår felles dokumentasjonskrav for grenseoverskridende transaksjoner (10.11.05)
Kommisjonen har foreslått felles retningslinjer for dokumentasjonen som bedrifter forelegger skattemyndighetene i forbindelse med pengeoverføringer over landegrensene. Dette reduserer faren for dobbelt beskatning og bøter, som multinasjonale bedrifter møter som følge av ulike krav til dokumentasjon. Les mer her
Ofte stilte spørsmål om dokumentasjon for grenseoverskridende transaksjoner finner du her

EU åpner for fiskeri og jordbruksforhandlinger med Middelhavslandene (15.11.05)
En avtale om ferske og foredlede jordbruks- og fiskeriprodukter er første skritt mot en vidtgående handelsliberalisering mellom EU og Middelhavslandene. En gradvis åpning frem mot 2010 vil være til fordel for alle parter fordi det vil føre til økt vekst, skape arbeidsplasser og øke investeringsmulighetene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Åpenhet

European Transparency InitiativeEt åpnere Brussel! (09.11.05)
Hvem får støtte fra EU? Hva slags påvirkningskraft har lobbyistene? Hva slags retningslinjer gjelder for institusjonene? Kommisjonen ønsker å ta opp alle spørsmål om "Brussel", og inviterer til å delta debatten om åpenhet i institusjonene som vil følge publikasjonen av en Grønnbok om Åpenhet i begynnelsen av 2006. Les mer her
Mer om initiativet til økt åpenhet finner du her

Postvesenets fremtid: Kommisjonen ønsker svar fra brukerne (08.11.05)
Et webbasert spørreskjema om posttjenester er lansert for å hjelpe Kommisjonen til å forstå privatpersoners og bedrifters behov for posttjenester. I tillegg skal høringen kartlegge økonomiske og sosiale konsekvenser av reformer, og hvordan posttjenestene best kan sikres etter hvert som sektoren blir fullstendig konkurranseutsatt. Skjemaet må besvares innen 27. januar 2006. Les mer her
Ofte stilte spørsmål om postsektoren og EUs postpolitikk finner du her

Til toppLink to top of page

Miljø

Nytt overvåkingssystem for naturkatastrofer (14.11.05)
Europakommisjonen har lansert et nytt prosjekt for global miljø- og sikkerhetsovervåking (GMES). Dette blir EUs andre romteknologiske flaggskip. Hensikten er å samle relevante data om forurensning, flom, skogbrann og jordskjelv til støtte for ansvarlige myndigheter. GMES skal bidra til bedre krisehåndtering. Les mer her

En felles maritim politikk i EU? (16.11.05)
En konferanse om utfordringene og mulighetene ved en felles maritim politikk arrangeres i Brussel 17. november. Dette er det første av flere store arrangement som organiseres før en grønnbok utgis til våren. Grønnboken er tenkt å skape debatt om hvordan man best kan realisere havets økonomiske og energimessige muligheter uten at det går utover miljøet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

Nye regler for genbehandling (16.11.05)
Kommisjonen foreslo 16. november nye EU-regler for gen- og cellebasert behandling og hudbehandling. Slike avanserte behandlingsformer muliggjør behandling av flere sykdommer og skader, deriblant Parkinsons sykdom og hudskader hos brannskadde. Les mer her

Til toppLink to top of page

 

Utdanning og forskning

Kommissær Hübner i Göteborg: "Satsing på kunnskap gir flere arbeidsplasser" (14.11.05)
Danuta Hübner deltok 14. november på en konferanse om kunnskapssamfunnet i Göteborg. Hun understreket hvor viktig kunnskap og forskning er for vekst og arbeidsplasser. Hübner viste også til betydningen av EUs strukturfond for å finansiere overgangen fra kunnskap og idé til næringsvirksomhet. Les mer her

Livslang læring avgjørende for vekst og sosial utjevning (10.11.05)
EUs medlemsstater må modernisere sine utdanningssystem for å unngå at store deler av neste generasjon bli utestengt fra deler av samfunnslivet. Viktige grep er gjort, men fremskrittene har vært små. Dette kan få alvorlige konsekvenser for alle EUs innbyggere, og for økonomien som helhet fordi det hemmer EUs konkurranseevne.
Les mer her
Mer om modernisering av utdanning finner du her
Ofte stilte spørsmål om livslang læring finner du her

Europeisk entreprenørkonkurranse lansert (14.11.05)
Kommisjonen og det britiske presidentskapet lanserte 14. november en entreprenørskaps-konkurranse som skal belønne lokale og regionale myndigheter som aktivt støtter nyvinning. Konkurransen er også åpen for norske deltakere. Frist: 31 mai 2006. Les mer her
Lenke til konkurransen finner du her
 

Til toppLink to top of page

Transport

Hurtig avgjørelse om svartelisting av flyselskaper (16.11.05)
Kommisjonen, Parlamentet og Rådet kom raskt til enighet om forslaget til en forordning som skal legge til rette for svartelisting av flyselskap som ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav. Les mer her

Nye oppgaver for Det europeiske flysikkerhetsbyrået (15.11.05)
Kommisjonen foreslår å gi Det europeiske flysikkerhetsbyrået flere oppgaver i forbindelse med blant annet pilotlisenser og oppsyn med flyselskap fra tredjeland som opererer i EU. Endringene kommer i etterkant av sommerens mange flyulykker. I følge Kommisjonens visepresident med ansvar for transport, Jacques Barrot, vil endringene sikre at alle fly som letter og lander i Europa oppfyller strenge krav til sikkerhet. Les mer her

Luftfartkontrollen moderniseres (16.11.05)
EUs nye system for luftfartkontroll, SESAR, lanseres 17. november. Med dette systemet introduseres ny teknologi for kommunikasjon mellom flygeledere, bakkekontroll og mannskap. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Call for Proposals: — Community action programme to support bodies working in the field of active European citizenship
Annual work programme of a body which pursues an aim of general European interest in the field of active European citizenship or an objective forming part of the European Union's activities in this area.
Søknadsfrist: 30.12.2005. Les mer her (pdf-fil)

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16