The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 38, 9. november 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Åpenhet

Miljø

Utdanning og forskning

Transport

Seminar og arrangement

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Offentlige anskaffelser: EU og Kina styrker samarbeidet (07.11.05)
Europakommisjonen har startet en dialog med Kinas finansdepartement om offentlige innkjøp. Hensikten er å skape et forum for samarbeid og diskusjon og hjelpe Kina med å øke sin tekniske ekspertise og kompetanse på området. Les mer her

EU-CHINA 30th Anniversary

EU og Kina med samtaler om Doha, markedsadgang og beskyttelse av åndsverk (04.11.05)
Kinas kraftige økonomiske vekst er en konkurransemessig utfordring for EU, men veksten innebærer også økte eksportmuligheter for EU. Da EUs handelskommissær Mandelson og Kinas handelsminister Bo Xilai møttes 4. november sto blant annet Doha-runden, markedsadgang for europeiske produkter i Kina og åndsverksbeskyttelse på dagsorden. Les mer her

Kommisjonen bekymret over situasjonen i Sudan og Uganda (09.11.05)
Kommissær Louis Michel uttrykker dyp bekymring etter flere angrep på turister og hjelpearbeidere i Sør-Sudan og Nord-Uganda. 1,4 millioner mennesker er på flukt i området, og Michel frykter at det skal gå ut over hjelpearbeidet dersom angrepene fortsetter. Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Romania49 millioner i flomstøtte til Romania (08.11.05)
Kommisjonen har bevilget mer enn 49 millioner euro til gjenoppbygging av jernbanespor og veier etter sommerens flom i Romania. Pengene bevilges gjennom ISPA-programmet (Pre-Accession Instrument for Structural Policies), som er kandidatlandenes hjelpeprogram for infrastruktur. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Avslutning av operasjon "FAKE" mot innførsel av falske mobiltelefoner og solbriller (08.11.05)
60 containere og 500 000 kilo falske varer som bryter med åndsverksloven ble stanset ved EUs grenser i mai i år. 250 europeiske tollstasjoner samarbeidet mot innførsel av etterlikninger og piratkopier av kinesisk opprinnelse. Les mer her

Få sammenslåinger av finansforetak i EU (08.11.05)
Kommisjonen har utgitt en foreløpig rapport om hvorfor det har vært få oppkjøp og sammenslåinger i finanssektoren på tvers av landegrensene. Blant grunnene som nevnes er mangel på et indre marked for detaljmarkedet for finans, ulike nasjonale regler og praksis for tilsyn. Les mer her
Ofte stilte spørsmål om sammenslåinger og oppkjøp i finanssektoren på tvers av grenser finner du her
Resultatene av analysen finner du her

Evaluering av handlingsplanen for finansielle tjenester (07.11.05) Europakommisjonen har lagt frem første del av en grundig evaluering av handlingsplanen for finansielle tjenester. Del en fokuserer på prosessene og gjennomføringen av handlingsplanen og det bes om innspill fra alle involverte parter. I perioden 2006 til 2008 skal det så gjøres en omfattende økonomisk og juridisk analyse av virkningen av handlingsplanen. Les mer her

De nye medlemslandene må trappe opp forberedelsene til innføring av euro (04.11.05)
Kommisjonen har lagt frem en rapport som viser at landene som ønsker å innføre euro fra 2007 må sette opp farten ytterligere. Fire av de nye medlemslandene har allerede gjort store forberedelser, men man må avvente en separat rapport før man vet om konvergenskriteriene fra Maastricht er innen rekkevidde. Les mer mer

EUs låneordning til EFTA-land utvides til 2,5 milliarder euro (03.11.05)
Den europeiske investeringsbanken (EIB) har økt låneordningen til EFTA-landene med 800 millioner euro, og forlenget den til 31 desember 2009. Blant prosjektene som hittil har fått finansiering gjennom ordningen er byggingen av firefelts E18 i Norge. Les mer her

Kommisjonen gir klarsignal for innførsel av genmodifisert mais til bruk i dyrefôr (03.11.05)
Kommisjonen har åpnet for import og foredling av genmodifisert mais til bruk i fôr i de neste ti årene. Hvorvidt maisen skal kunne brukes i matvareindustrien er fremdeles ikke bestemt. Maisen er modifisert med tanke på beskyttelse mot enkelte skadedyr og for bedre å tåle sprøytemidler. Les mer her

Til toppLink to top of page

Åpenhet

Nytt online ekspertgrupperegister (08.11.05)
Ett nytt offentlig register over alle ekspertgrupper som bistår Europakommisjonen med å forberede lovforslag vil bidra til å styrke åpenheten i Kommisjonen. Dette er et viktig ledd i "Better Regulation"-initiativet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Ny metode for å måle luftforurensning: målestasjon på cruiseskip i Middelhavet (03.11.05)
Europakommisjonen har sammen med det italienske rederiet "Costa Crociere" lansert en ny metode for å måle menneskeskapt forurensning i atmosfæren. Et måleapparat skal monteres på et av selskapets skip som jevnlig opererer i Middelhavsområdet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utdanning og forskning

Partnerskap med industrien for å finne alternativ til dyreforsøk   (07.11.05)
Europakommisjonen og industrigrupper innen farmasi, kjemi, kosmetikk og bioteknologi skal jobbe sammen om å komme frem til nye måter å utvikle industrien på. Slike alternative metoder kan for eksempel spare livet til over 200 000 kaniner årlig. Les mer her
Mer om metoden som redder kaniner finner du her

100 millioner euro til forbedring av europeiske skoler (04.11.05)
Mer enn 50 nye europeiske prosjekter og samarbeidsavtaler vil nyte godt av økt investering i blant annet nye læringsmetoder innen matematikk og realfag, samt kompetanseheving for lærere.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Transport

Hvitbok om europeisk transportpolitikk 2010
Kommisjonen har startet en høring om den europeiske transportpolitikken halvveis i hvitbokens periode. Innspill må være Kommisjonen i hende innen 31.12.05 Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminar og arrangement

College of Europe alumnitreff på Delegasjonen
Er du tidligere College of Europe student? Ambassadør Percy Westerlund har gleden av å invitere alle norske alumni fra College of Europe til et uformelt treff på Delegasjonen.
Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gt 10, 9 etasje Tid: Onsdag 16. november kl 16.00 - 18.00
Påmelding til invitasjon@cec.eu.int eller 22 83 35 83 innen 11. november.

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Call for Proposals: — Community action programme to support bodies working in the field of active European citizenship
Annual work programme of a body which pursues an aim of general European interest in the field of active European citizenship or an objective forming part of the European Union's activities in this area.
Søknadsfrist: 30.12.2005. Les mer her (pdf-fil)

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16