The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 37, 2. november 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Justis- og politisamarbeid

Helse

Seminar og arrangement

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På grunn av ferieavvikling i Brussel er det færre nyheter i ukens EU-nytt, men vi inviterer deg til å følge oss i et dypdykk i de viktigste sakene i EU fra uken som var, og som vil komme på agendaen igjen i ukene fremover!
 

EU i verden

Nye forslag fra Europakommisjonen i Doha-runden (28.10.05)
EU har lagt frem nye forslag i WTO-forhandlingene. Forslagene innen jordbruk er utformet som et kompromiss mellom forslagene fra andre WTO-land, og EU forventer at forhandlingspartene nå kommer i møte på andre viktige områder, så som handel med industrivarer og tjenestesektoren.
Les om forslaget her
Les kommissær Peter Mandelsons tale her
Spørsmål og svar om DOHA-runden finner du her
Siste nytt fra generaldirektoratet for handel finner du her

Enighet om neste fase i forhandlingene med Vest-Afrika (28.10.05)
Neste fase i det økonomiske samarbeidet mellom EU og de Vestafrikanske statene vil starte i januar 2006. Handelskapitlene fra Cotonou-avtalen er unntatt fra WTO-rett, men denne avtalen går ut på dato i 2008. Innen den tid må landene enes om en ny avtale som er i overensstemmelse med WTO. En økonomisk partnerskapsavtale vil på sikt erstatte disse handelskapitlene.
Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Konferanse om alternativ til dyreforsøk (27.10.05)
Over 11 millioner dyr brukes i forsknings-øyemed i Europa hvert år, og selv om dette kun er en tredjedel av tallet fra 1975, er det fremdeles for høyt. Alternative tilnærminger til dyreforsøk er tema for en konferanse som arrangeres den 7 november i Brussel.
Les mer her

Europeisk initiativ for åpenhet: en del av "Plan D" (02.11.05)
For å øke åpenhet om det europeiske "mikrokosmos", sørge for en mer åpen lobbyprosess og for å informere om fordelingen av europeiske økonomiske ytelser, er "Plan D" for Demokrati, Debatt og Dialog satt i verk.
Mer om åpenhetsinitiativet finner du her
Les Siim Kallas sin tale om behovet for et initiativ om åpenhet her (03.03.05)
Kallas' tale om åpenhet og tillit finner du her (20.10.05)

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Den europeiske ombudsmannen: 10 år og 20.000 klager (26.10.05)
Den europeiske ombudsmannen kan i år feire tiårsjubileum, og har nylig behandlet klage nummer 20.000. Ombudsmann P. Nikiforos Diamandouros vil fortsette arbeidet for en mer åpen, ansvarlig og serviceinnstilt EU-administrasjon. Les mer her

Mot et konkurransedyktig energimarked i Europa (02.11.05)
Europakommisjonen arbeider for å skape et enhetlig og konkurransedyktig gass- og elektrisitetsmarked til fordel for Europas forbrukere. Siden juli 2004 har alle kommersielle og industrielle forbrukere fritt kunnet velge strømleverandør. Den 15. november vil Kommisjonen publisere en fremdriftsrapport som innleder en ny fase i energimarkedet i Europa, der også private husholdninger skal få tilgang til fritt valg av strømleverandør fra januar 2007.
Spørsmål og svar om et felles europeisk energimarked finner du her
Følg EUs rapportering på benchmarking innen energisektoren her

"Small businesses are a big deal": en ny policy for små og mellomstore bedrifter
Det er over 23 millioner små og mellomstore bedrifter i Europa i dag, og til sammen står de for mer enn 75 millioner arbeidsplasser. Visepresident Verheugen vil den 10 november presentere en ny strategi for å øke antallet bedrifter av denne typen. Strategien skal også fremme innovasjon og kompetanseheving ved å forenkle markedsadgang, redusere byråkrati og styrke dialogen mellom Kommisjonen og entreprenørene.
Mer om Lisboastrategien
Les mer om Kommisjonens nysatsing på Lisboastrategien her
Rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon finner du her

Til toppLink to top of page

Justis- og politisamarbeid

Et blikk på den europeiske arrestordren (02.11.05)
Den europeiske arrestordren ("European arrest warrant") er en del av justissamarbeidet i EU, og innebærer at en ordre om utlevering av en norsk borger til for eksempel Italia, skal igangsettes på samme måte som når politiet i Kristiansand ber politiet i Trondheim om å arrestere en person mistenkt for kriminelle forhold.
Les rammebestemmelsen for arrestordren her
Spørsmål og svar om arrestordren finner du her
Kommisjonens evalueringsrapport finner du her (pdf), samt bakgrunnsinformasjon i rapportens anneks (pdf)

Til toppLink to top of page

Helse

Vaksine mot fugleinfluensa er under utvikling i EU (27.10.05)
Med støtte fra EUs rammeprogram for forskning har influensaeksperter fra Norge, Storbritannia, Italia og Frankrike gjort gjennombrudd i utviklingen av en vaksine mot H7N1-viruset, en variant av viruset best kjent som fugleinfluensa. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminar og arrangement

College of Europe alumnitreff på Delegasjonen
Er du tidligere College of Europe-student? Ambassadør Percy Westerlund har gleden av å invitere alle norske alumni fra College of Europe til et uformelt treff på Delegasjonen.
Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gt 10, 9 etasje Tid: Onsdag 16. november kl 16.00 - 18.00
Påmelding til invitasjon@cec.eu.int eller 22 83 35 83 innen 11. november.

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Stilling ledig:
The General Secretariat of the Council of the European Union is looking to fill a temporary vacancy for: a category B*, grade 7 (AST 7) post — Council/B/023 and eight category B*, grade 5 (AST 5) posts — Council/B/024. Søknadsfrist 10 november 2005 [tilsetting basert på "concours"]. Hele utlysningen finner du her

Call for Proposals: Promotion of active European Citizenship — Support to town twinning actions citizens' meetings 2006. Søknadsfrister: 15.11.2005, 01.02.2006, 03.04.2006 og 01.06.2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16