The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 36, 26. oktober 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Helse

Miljø

Utdanning og forskning

Seminar og arrangement

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EU i verden

Bulgaria og Romania: Reformene må gjennomføres (25.10.05)
Kommisjonen presenterte 25. oktober en rapport om Bulgaria og Romanias forberedelser til EU-medlemskap. Rapporten viser at begge land har vedtatt viktige reformer, og kan nå målet om medlemskap fra 1. januar 2007 dersom de nå bruker alle krefter på å gjennomføre de vedtatte reformene. Les mer her

EU største donor til valget og folkeavstemmingen i Irak (21.10.05)
Kommisjonen vil gi 30 millioner euro til de kommende valgene i Irak. Dermed er det totale beløp for EUs bidrag til Iraks historiske valg i 2005 kommet opp i 80 millioner euro. Les mer her

Landbruksprodukter promoteres utenfor EU (26.10.05)
Kommisjo
nen har godkjent 15 av 25 foreslåtte program som skal gi informasjon om og promotere landbruksprodukter i tredjeland. Programmene fokuserer på markedene i USA, Canada, Japan, Russland, Ukraina, Kina og Sveits. Produktene som omfattes av kampanjene er vin, melkeprodukter, kjøtt, blomster og juice. EU regner med å bruke 13 millioner euro på prosjektet. Les mer her

Forslag om ytterligere 80 millioner euro til Pakistan (24.10.05)
Kommisjonen foreslår å øke bistanden slik at det totale bidraget fra EU til de overlevende etter jordskjelvet i Pakistan kommer opp i 93,6 millioner euro. Les mer her

Kommisjonen støtter tiltak for å stoppe handel med ulovlig tømmer (24.10.05)
EUs medlemsland har gjennom en frivillig avtaleforpliktet seg til å bekjempe hogst av og handel med ulovlig tømmer fra utviklingsland. Ulovlig hogst og salg koster hvert år de berørte utviklingslandene 10-15 milliarder euro i miljøskader og tapt omsetning. Les mer her

Kommisjonen oppfordrer til å opprette stabiliserings- og assosiasjonsavtale med Bosnia og Hercegovina (21.10.05)
Kommisjonen anbefaler Rådet å starte forhandlinger om en stabiliserings- og assosiasjonsavtale med Bosnia og Hercegovina. En slik avtale vil ta sikte på å øke de økonomiske og handelsmessige relasjonene til EU og være et første skritt på veien mot medlemskap. Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Moderniserer Europa for å møte nye utfordringer (21.10.05)
I rapporten "Europeiske verdier i en globalisert verden" viser Kommisjonen til behovet for økonomisk og sosiale reformer for å møte utfordringene i en tid preget av globalisering og en aldrende befolkning. Les mer her

Kommisjonens president presenterer fem forslag for å gjenåpne forhandlingene om EUs budsjett (20.10.05) Forslagene innebærer blant annet økt satsing på vekst og arbeidsplasser, en ny kriseplan for å dempe eksterne økonomiske sjokk og økt demokratisk kontroll av pengebruken. Les mer her. Mer om forslagene finner du her

Kommisjonens arbeidsprogram for 2006 (25.10.05)
Kommisjonen har lagt frem sitt arbeidsprogram med prioriteringer for 2006. Arbeidsprogrammet setter fokus på økonomisk vekst, solidaritet, sikkerhet og Europa som global partner. Les mer her
Les hele arbeidsprogrammet her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Skatt og toll: Tiltak for å bedre Europas konkurranseevne (26.10.05)
Kommisjonen har lagt frem en plan med en rekke tiltak innenfor skatte- og tollpolitikken som skal bidra til økt konkurranseevne i EU. Dette er et ledd i den reviderte Lisboa-strategien. Tiltakene vil ikke endre medlemslandenes skattesystem, men har som mål å forenkle og redusere hindringer i det indre marked og bl.a. fremme forskning og utvikling. Les mer mer

Fetaosten er gresk! (25.10.05)
I en dom fra EF-domstolen av 25. oktober, blir det slått fast at det tradisjonsrike navnet feta fortsatt bare skal brukes om ost fra Hellas, selv om det ikke refererer til en region eller et stedsnavn. Danmark og Tyskland, som begge produserer lignende typer ost, ønsket at domstolen skulle oppheve merkebeskyttelsen. Les mer her

 

Historisk avtale om energisamarbeid med EUs naboland (25.10.05)
EU har signert en multilateral avtale med ni partnerland i Sør- og Øst-Europa. Avtalen innebærer en utvidelse av det indre markedet for energi, og representerer et første skritt mot et integrert energimarked. Det åpnes også for at Tyrkia på sikt kan delta. Les mer her
Mer om et integrert marked for elektrisitet og gass her

Subsidier: Kommisjonen krever tilbakebetaling av 2,4 millioner euro (24.10.05)
Kommisjonen har bestemt at en overføring på 2,4 millioner euro mellom den finske byen Karkkila og Componenta Corporation strider mot EUs lover om konkurransevridende subsidier. Pengene må derfor tilbakebetales med renter. Les mer her

Kommisjonen foreslår overførbare tjenestepensjonsrettigheter ved jobbskifte (20.10.05)
Med et nytt direktiv på trappene vil Europas befolkning kunne bytte arbeid og flytte fra et EU-land til et annet uten å miste sine rettigheter til tjenestepensjon. Les mer her


Til toppLink to top of page

Helse

Fugleinfluensa: EU forbyr innførsel av ville fugler fra
tredjeland
(26.10.05)
EU har forbudt import av levende fugler, bortsett fra fjærfe
til kommersielle formål. Forbudet kommer som følge av at en fugl
døde i karantene i Storbritannia i forrige uke. Les mer her

Utvidet importforbud fra Russland (21.10.05)
Det blir stans i import av levende fjærkre og ubehandlede fjær fra de fleste deler av Russland for å unngå spredning av fugleinfluensa. Ansamling av fugl på markeder og utstillinger skal unngås med mindre medlemslandene kan bevise at det ikke utgjør noen risiko. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Miljø

Ny plan skal gi renere hav og innsjøer (24.10.05)
Kommisjonen foreslo 24. oktober en ambisiøs strategi for å beskytte Europas innsjøer. Målet er at alle sjø- og havområder skal være i miljømessig god stand innen 2021. Les mer her
Spørsmål og svar om havmiljøplanen finner du her

RainbowNytt europeisk program om klimaendringer er nå igangsatt (21.10.05)
Programmet er det andre i rekken, og skal ha fokus på nye, kostnadseffektive tiltak og teknologi som vil fremme EUs muligheter til å senke utslippene av klimagasser og tilpasse seg de uunngåelige klimaendringene. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Utdanning og forskning

Minerva: 27 prosjekter for bedre utnytting av ny teknologi
(26.10.05)
Minerva,  en del av Sokratesprogrammet, har som mål å fremme bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i undervisning. Kommisjonen annonserte 26. oktober at den har øremerket 6 millioner euro til 27 prosjekter innenfor Minerva. Les mer her

ERASMUS-nettverket omfatter 9 av 10 europeiske universitet (20.10.05)
87 % av universitetene i 31 land er nå tilknyttet ERASMUS-nettverket for integrasjon av høyere studier. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Seminar og arrangement

College of Europe alumnitreff på Delegasjonen
Er du tidligere College of Europe student? Ambassadør Percy Westerlund har gleden av å invitere alle norske alumni fra College of Europe til et uformelt treff på Delegasjonen. Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gt 10, 9 etasje onsdag 16. november kl 16.00 - 18.00
Påmelding til invitasjon@cec.eu.int eller 22 83 35 83 innen 11. november.

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Stilling ledig:
The General Secretariat of the Council of the European Union is looking to fill a temporary vacancy for: a category B*, grade 7 (AST 7) post — Council/B/023 and eight category B*, grade 5 (AST 5) posts — Council/B/024. Søknadsfrist 10 november 2005 [tilsetting basert på "concours"]. Hele utlysningen finner du her

Call for Proposals: Promotion of active European Citizenship — Support to town twinning actions citizens' meetings 2006. Søknadsfrister: 15.11.2005, 01.02.2006, 03.04.2006 og 01.06.2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16