The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 32, 28. september 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Det indre marked

Helse

Justissamarbeid

Miljø

Utdanning og forskning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar

"Half in, half out; the EFTA countries as seen from the European Parliament"

Ved Diana Wallis, Medlem av Europaparlamentet (liberaldemokrat).

Britiske Diana Wallis har vært medlem av Europaparlamentet siden 1999 der hun leder Europaparlamentets delegasjon til Sveits, Norge, Island og EØS. Hun har gitt ut boken "The Forgotten Enlargement", som nylig kom ut i revidert utgave. Innledningen vil være på engelsk.

Tid og sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gt 10, 9 etasje Fredag 30. september kl 12.30 - 14.00

Påmelding til invitasjon@cec.eu.int eller 22 83 35 83 innen 29. september.


EU i verden

21 europeiske land sender utstyr til USA (23.09.05)
Vannpumper, førstehjelpskrin, mat, telt og kommunikasjonsutstyr er noe av det landene bidrar med i gjenoppbyggingen etter orkanen Katrina. Les mer her

Forhandlinger om felles luftrom med Ukraina (27.09.05) Kommisjonen foreslo 27. september å åpne forhandlinger om felles luftrom med Ukraina. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Bedre lovgiving: En tredjedel av forslagene trekkes (27.09.05)
Etter en gjennomgang av 183 forslag til EU-lovgiving annonserte Kommisjonen 27.september at den vil trekke 68. Kommisjonens mål er at EUs lovgiving skal bidra til å bedre EUs konkurranseevne og ikke skape unødvendige hindre og byråkrati for næringslivet. Kommisjonen ønsker også å forenkle og forbedre den eksisterende lovgivingen. Les mer her

Rapport om fjorårets budsjett (22.09.05)
Rapporten om fordelingen av 2004-budsjettet viser at alle medlemslandene fikk støtte til regionalpolitikk, landbruk, økt konkurranseevne, arbeid og forskning. De største mottakerlandene var de samme som i 2003. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

p-005501-00-2Restriksjonene på import av britisk kjøtt fjernes? (28.09.05)
Europakommisjonens mat- og veterinærkontor har presentert en rapport om Storbritannias tiltak mot BSE (kugalskap). Kontoret konkluderer med at tiltakene stort sett er tilfredsstillende og at man kan begynne diskusjoner med medlemslandene om å fjerne importrestriksjonene på britisk storfekjøtt. Les mer her

Til toppLink to top of page

Justissamarbeid

p-008295-00-11Strengere krav til flysikkerhet (22.09.05)
Tiltakene mot terror som ble innført etter 11/9 2001 gjennomføres ikke på en tilfredsstillende måte. Kommisjonene foreslår derfor å skjerpe sikkerhetskravene for luftfart. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Miljø

Strategi for å begrense klimagassutslipp fra flytrafikk (27.09.05)
Kommisjonen presenterte 27. september en plan for å redusere  utslippene av klimagasser i forbindelse med flytrafikk. Den beste måten å begrense utslippene på er å innlemme flyselskapene i det EUs kvotehandelssystem for klimagasser. Dette vil motivere flyselskapene til å minimere sine utslipp. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utdanning og forskning

EUs språkdag 26. september (23.09.05)
26. september er EUs språkdag, med fokus på språkopplæring og språklig mangfold.
Les mer her

Kandidater til Descartes-prisen presentert (28.09.05)
Kommisjonen presenterte 28. september årets kandidater til Descartes-prisen for formidling av vitenskap. Blant 63 innsendte forslag er det nominert 23 kandidater fra 10 land. Fem vinnere skal kåres i London 2. desember.
Les mer her

p-001335-00-08Grundtvig - mer penger til voksenopplæring (26.09.05)
Kommisjonen bevilget 26. september 30 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen voksenopplæring. Støtten skal bidra til bedre tilgjengelighet og kvalitet på opplæringstilbud rettet mot voksne. 31 land deltar.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag: GD EAC 46/05 — Fremme af aktivt Medborgerskab i Europa — Støtte til ikke-statslige organisationer og sammenslutninger og foreninger med europæisk sigte Hele utlysningen finner du her

Stilling ledig: Publication of a vacancy for Executive Director of the Community Fisheries Control Agency (Grade A*14)  [for EU-borgere]. Hele utlysningen finner du her

Call for Proposals: Promotion of active European Citizenship — Support to town twinning actions citizens' meetings 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page
 

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16