The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 31, 21. september 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Det indre marked

Helse

Justis- og politisamarbeid

Forbrukerrettigheter

Miljø

Forskning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar

"Half in, half out; the EFTA countries as seen from the European Parliament"

Ved Diana Wallis, Medlem av Europaparlamentet (liberaldemokrat).

Britiske Diana Wallis har vært medlem av Europaparlamentet siden 1999 der hun leder Europaparlamentets delegasjon til Sveits, Norge, Island og EØS. Hun har gitt ut boken "The Forgotten Enlargement", som nylig kom ut i revidert utgave. Innledningen vil være på engelsk.

Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gt 10, 9 etasje Fredag 30. september kl 12.30 - 14.00

Påmelding til europakommisjonen@cec.eu.int eller 22 83 35 83 innen 29. september kl 1300.


EU i verden

EU signerer den første felles politiske erklæringen med Irak (20.09.05)
"Dette vil bli en milepæl for samarbeidet mellom EU og Irak", sier utenrikskommissær Ferrero-Waldner. Les mer her

Mer penger enn tidligere beregnet til Palestinske myndigheter (19.09.05)
Europakommisjonen gir mer støtte til de Palestinske myndigheter for å håndtere situasjonen etter Israels tilbaketrekning fra Gaza. Les mer her

Kommisjonen vil forhandle med Ukraina om korttidsvisum (15.09.05)
Med en slik avtale vil det bli enklere for Ukrainere å få visum til Schengenlandene for opptil tre måneder. Les mer her

Lettere å få transittvisum (15.09.05)
Kommisjonen foreslår å forenkle reglene for transittvisum og kontroll langs de ytre grensene av
Schengenområdet. Les mer her

Studentutveksling mellom EU og Australia får nytt løft (14.09.05)
EU og Australia øker innsatsen for å fremme samarbeid mellom universiteter og yrkesskoler. Både EU og Australia har nå økt bevilgningene til 1 million euro for å stimulere studentutvekslingsprogram. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

p-008295-00-4Transportsamarbeid med EUs naboland (20.09.05)
EUs naboland skal knyttes nærmere til transportnettverkene i EU. Dette vil være med på å gjøre handel mellom EU og nabolandene lettere og tryggere. Transportkommissær Jacques Barrot har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal identifisere prioriteringene. Les mer her

Vinavtale mellom EU og USA (15.09.05)
Avtalen sikrer EU fortsatt tilgang til sitt viktigste marked og beskyttelsen av merkenavn som Burgund, Champagne, Chablis, Madeira og Sherry. Les mer her

 

Konsultasjon om flyplasskapasitet (15.09.05)
Prognoser tilsier at mange flyplasser i Europa ikke vil ha kapasitet til å møte den forventede trafikkøkningen i kommende år. I denne forbindelse har Kommisjonen kommet med en rapport om
"Flyplasskapasitet, -effektivitet og -sikkerhet". Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

Syk i utlandet? (12.09.05)
Den staten som utsteder E111 og E112-skjema skal betale omkostningene ved behandling av sykdom og skade i utlandet, sier Europadomstolen. Dette gjelder selv om legen i landet man blir syk i sender pasienten til et tredje land for behandling. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Justis-og politisamarbeid

Antiterrorpakke lanseres
Kommisjonen presenterte 21. september en firepunktsplan for å bekjempe terrorisme. Planen innebærer blant annet lovgivning og finansiell støtte. Les mer her
Mer om enkelttiltakene finner du på denne lenken

Direktiv for data- og teleovervåking foreslått
Kommisjonen foreslo 21. september et direktiv om oppbevaring av kommunikasjonsdata. Kommisjonens visepresident, Franco Frattini, sier at forslaget er en del av kampen mot terror og organisert kriminalitet, men at det tar hensyn til sivile rettigheter.
Les mer her


Forbrukerrettigheter

Bedre IKT-tilgjengelighet (15.09.05)
Informasjons- og kommunikasjonsverktøy skal gjøres mer tilgjengelige for alle, og spesielt for eldre og funksjonshemmede. Les mer her
Mer om denne saken her

Til toppLink to top of page

Miljø

p-006395-00-3"Ren luft"- strategi for å beskytte helse og miljø (21.09.05)
Kommisjonen foreslo 21. september en ambisiøs strategi for å oppnå ytterligere bedring i luftkvaliteten i Europa. Målet er at man innen 2020 skal ha senket antall dødsfall forårsaket av forurensningsrelaterte sykdommer med nærmere 40 % i forhold til 2000-nivået. Les mer her

Europakommisjonen støtter flere miljøprosjekt, både innad i EU og i tredjeland (19.09.05)
71 millioner euro til innovasjonsprosjekt for miljø under LIFE-environment 2005-programmet Les mer her
69 millioner euro til Natura 2000. Les mer her
6 millioner euro til prosjekt i tredjeland. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forskning

p-001321-00-24Planene for det kommende forskningsprogrammet presentert (21.09.05)
Kommisjonen presenterte 21. september sitt forslag til nytt rammeprogram for forskning og utvikling for perioden 2007-2013. Det 7. rammeprogrammet har fire satsingsområder: samarbeid, ideer, mennesker og kapasitet. Les mer her

Høring om offentlig støtte til innovasjon (21.09.05)
Kommisjonen åpnet i dag en offentlig høring om bedring av EUs statsstøtteregler til innovasjon. Dette er for å få inn synspunkter fra berørte parter før endelige tiltak utformes. Les mer her

Høring om opprettelsen av et europeisk teknologisk institutt
Kommisjonen åpnet 16. september en høring om hvorvidt man bør opprette et europeisk teknologisk institutt. Målet er å finne ut hvordan et slikt institutt kan bidra til å styrke forskning, utdanning og markedsinnovasjon i Europa. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Stilling ledig: Publication of a vacancy for Executive Director of the Community Fisheries Control Agency (Grade A*14)  [for EU-borgere]. Hele utlysningen finner du her

Call for Proposals: Promotion of active European Citizenship — Support to town twinning actions citizens' meetings 2006. Les mer her

Eurochambers: Årets kongress holdes i Stavanger 29-30. september 2005. Tema for kongressen er entreprenørskap og jobber.  Kongressens hjemmeside finner du her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi på grensene
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16