The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 30, 14. september 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Det indre marked

Energi

Forbrukerrettigheter

Miljø

Forskning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden


TusenårsmåleneBarroso utfordrer land utenfor EU på bistandsmål (12.09.05)
Like før FN-toppmøtet i New York utfordrer Kommisjonens president, José Manuel Barroso, rike land til å bli med på EUs innsats for å nå tusenårsmålene. Les mer her

Fredsbyggende arbeid (12.09.05)
EU støtter fredsbyggende arbeid i hele verden ved hjelp av mange ulike metoder. Her finner du en oversikt som demonstrerer både bredden i tiltak og den geografiske spredningen. Les mer her

Mer støtte til uavhengig TV i Hviterussland (09.09.05)
Kommisjonen forbereder et prosjekt på 2 millioner euro for å øke tilgjengeligheten av uavhengige nyhets- og informasjonskilder i Hviterussland. Les mer her

DarfurEU gir 15 millioner euro til Darfur-ofre (09.09.05)
EU har bevilget 15 millioner euro ekstra i humanitær hjelp til ofrene for krisen i Darfur i Sudan. Les mer her
 

Til toppLink to top of page


Det indre marked

Transeuropeisk transport350 millioner euro til transeuropeisk transport (08.09.05)
Kommisjonen gir støtte til forskning og prosjekter som omhandler jernbanenett og innovative transportsystem. Les mer her

Kommisjonen vedtok regel for fortsatt tekstilimport fra Kina (12.09.05)
Fra 14. september vil medlemsstatene kunne utstede importlisenser for kinesiske tekstiler som har vært utsatt for importrestriksjoner. Les mer her

Ulovlig statsstøtte til gresk flyselskap (14.09.05)
Kommisjonen har slått fast at statsstøtten Hellas ga til Olympic Airlines (nå Olympic Airways) var i strid med konkurranselovgivingen i det indre marked. Les mer her

Integrasjon av kredittmarkedet (13.09.05)
Kommisjonen har offentliggjort en studie som viser fordeler og ulemper ved ytterligere integrasjon i EUs kredittmarked. Studien kommer i kjølvannet av Kommisjonens grønnbok om EUs kredittmarked. Les mer her

Elevbedrifter puster nytt liv i EUs gründerånd (13.09.05)
Kommisjonen støtter elevbedrifter aktivt og mener de er med på å øke kreativiteten og skape flere jobber i EU. Medlemsstatene oppfordres til å legge til rette for at enda flere elevbedrifter kan startes opp. Les mer her
Mer om ulike elevbedrifter kan du lese her

Til toppLink to top of page

Energi

OljekriseOljekrisen (08.09.05)
Kommisjonen inviterte 9. september de nasjonale ekspertene i "Oil Supply Group" til å vurdere
størrelsen på oljelagrene i Europa.  Les mer her

Til toppLink to top of page

 

Forbrukerrettigheter

PassasjererstatningPassasjererstatningssaken (08.09.05)
Generaladvokaten har avvist alle argumenter fra klageparten i saken om erstatning til flypassasjerer som nektes ombordstigning. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Miljø

Styrker demokratiet og effektiviteten i EUs lovgivingsprosess (13.09.05)
I en banebrytende dom 13. september, ga domstolen EU større muligheter til å sanksjonere medlemsstater som ikke følger opp lovgiving. Dommen gjelder miljø og vil skape presedens for fellesskapslovgivingen. Les mer her
Mer om denne saken

Mobilitetsuka 2005"Smart arbeidsreise" tema for Den europeiske mobilitetsuka 2005 (09.09.05)
Mobilitetsuka skal fremme en endring til mer miljøvennlige transportmidler, og oppmuntre til å finne alternativer til privatbilen. Som i tidligere år vil også bilfri dag arrangeres i løpet av denne uka. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forskning

ForskeraftenEuropas stjerner for en kveld (13.09.05)
23. september blir "Europeisk forskerkveld" arrangert i flere byer rundt i Europa. Vitenskapelige tilstelninger og aktiviteter skal bidra til at mennesker på alle alders- og utdannelsestrinn kan lære mer om hvordan forskere jobber og hvem de er. Les mer her

Bilen ringer nødtelefonen (14.09.05)
Kommisjonen oppfordrer til økt fokus på infrastruktur som skal tilrettelegge for at biler automatisk ringer opp et felles nødnummer ved ulykke. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Eurochambers: Årets kongress holdes i Stavanger 29-30. september 2005. Tema for kongressen er entreprenørskap og jobber.  Kongressens hjemmeside finner du her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16