The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 29, 7. september 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Det indre marked

Energi

Fiskeri

Helse og forbrukerbeskyttelse

Miljø

Forskning

Innvandrings- og asylpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

9 millioner euro til Afghanistan (05.09.05)
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner sier Kommisjonen ønsker å bidra ytterligere i forbindelse med valget som skal avholdes om under to uker. Les mer her
Mer om dette temaet

EU-CHINA 30th AnniversaryToppmøte mellom EU og Kina (05.09.05)
På toppmøtet mellom EU og Kina 2 september ble det enighet om blant annet romfarts- og forskningssamarbeid, maritimt samarbeid, miljøsamarbeid og et Partnerskap i spørsmålet om klimaendring. Les mer her
Mer om dette temaet


"Europa bryr seg" - kampanje lansert til støtte for FNs tusenårsmål (06.09.05)
Europakommisjonen har lansert en informasjonskampanje om sin støtte til FNs tusenårsmål i forbindelse med FNs toppmøte 14. september. Les mer her

Europakommisjonen støtter Israels tilbaketrekking fra Gaza (25.08.05)
Kommisjonen ser tilbaketrekkingen fra Gaza-stripen og de nordlige delene av Vestbredden som et viktig ledd i gjennomføringen av veikartet for fred. Kommisjonen fortsetter sitt arbeid med å støtte fredsprosessen.
Les mer her

EU, Romania og Norge assisterer USA etter Katrina (06.09.05)
21 EU-stater, samt Romania og Norge har så langt tilbudt nødhjelp til USA etter orkanen Katrina. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Mer konkurranse i frie yrker (05.09.05)
Kommisjonen oppfordrer i en rapport medlemslandene om å arbeide for økt konkurranse i de frie yrker. Prisregulering og forbud mot reklame er noe av det som hemmer konkurransen i flere av medlemslandene. Les mer her
Mer om dette temaet

Kommisjonen støtter utvikling av regionale flyplasser og mobilitet (06.09.05)
Kommisjonen har vedtatt nye regler som forenkler betingelsene for startstøtte til opprettelsen av nye flyforbindelser. Les mer her

Energi

Fempunktsplan om høye oljepriser
Europakommisjonen diskuterte 6. september en fempunktsplan for å reagere på de høye oljeprisene verden nå opplever.
Les mer her 

Bakgrunnsinformasjon 
Hele planen finner du her

Fiskeri

Nye regler for oppdrettsfisk (23.08.05)
Kommisjonen foreslo 23. august ny lovgiving for oppdrettsfisk og skalldyr, og kontroll av enkelte sykdommer i oppdrettsnæringen. Lovgivingen tar sikte på å forenkle og trygge handelen med dyr og produkter fra næringen. Les mer her

Mer om dette temaet

Kommissær Joe Borg på Island (07.09.05)
Fiskerikommissær Joe Borg understreket viktigheten av samarbeid da han 7. september innledet sitt to dagers besøk på Island. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Skjerpet beredskap mot fugleinfluensa (25.08.05)
Europakommisjonen holdt 25. august et møte med veterinæreksperter fra alle medlemsstatene for å diskutere fugleinfluensaen i Asia og Sibir, og hvilke forholdsregler som bør tas for å unngå at sykdommen spres til Europa. Les mer her
Mer om dette temaet

Miljø

Natura 2000 - et Europeisk økologisk nettverk for naturreservater (02.09.05)
Natura 2000 er et nettverk som er etablert for å sikre det biologiske mangfoldet i EU. Nå utvides nettverket også til å omfatte de nye medlemsstatene. Les mer her


Forskning

India og EU enige om satelittnavigasjonssystemet GALILEO (07.09.05)
EU og India ble 7. september enige om vilkårene for Indias deltagelse i GALILEO. Les mer her


Innvandrings- og asylpolitikk

Nye tiltak i innvandrings- og asylpolitikken (01.09.05)
Kommisjonen foreslo 1. september et direktiv for felles standarder for retur av asylsøkere.
Samtidig ble det publisert tre meddelelser om integrasjon, regional beskyttelse og migrasjon og
utvikling. Les mer her
Mer om dette temaet

Bedre kunnskap om migrasjon i og til EU (01.09.05)
Kommisjonen foreslo 1. september ny lovgiving for statistikk på migrasjon og asyl for å øke kunnskapen om folkeforflytning i EU. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Eurochambers: Årets kongress holdes i Stavanger 29-30. september 2005. Tema for kongressen er entreprenørskap og jobber.  Kongressens hjemmeside finner du her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16