The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 28, 20. juli 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Landbrukspolitikk

Miljø

Politi- og justissamarbeid

Transport

Forskning og kultur

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Ny Eurobarometer-måling viser at innbyggerne stiller strengere krav til EU (18.07.05)
Ifølge visepresident Margot Wallström, er EUs utfordring å knytte EUs innbyggere tettere til den politisk prosessen og å legge større fokus på utfordringer som globalisering, arbeidsløshet og sosiale problemer. Les mer her. Hele undersøkelsen finner du her i pdf-format.

EU i verden

EU-Irak: Kommisjonen støtter arbeidet med ny irakisk grunnlov (18.07.05)
Europakommisjonen har avsatt 20 millioner euro til støtte for Iraks grunnlovsprosess. Midlene vil bli kanalisert via FN som sammen med Irak koordinerer den internasjonale støtten. Les mer her

 

 

EU bevilger 900.000 euro i humanitær bistand til Karibia (20.07.05) Europakommisjonens bistandskontor (ECHO) vil stå for støtten som skal gjennomføres av FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) i Haiti og av "Pan American Disaster Response Unit" (PADRU). 400.000 euro vil bli brukt til flomofrene i Haiti og 500.000 euro vil gå til å styrke kapasiteten til Røde Kors i Karibia. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

EU-initiativ for å styrke bredbåndssatsing i distriktene (14.07.05)
Høyhastighet og sikre bredbåndsnettverk er en viktig del av Kommisjonens "i2010"-strategi for å styrke veksten og jobbmulighetene i den digitale økonomien. Les mer her

Finans: Ønske om å gjøre det enklere å investere i fond (14.07.05) Europakommisjonen har publisert en grønnbok om styrking av EUs rammeverk for fondsinvesteringer. Grønnboken inneholder en rekke forslag som skal øke effektiviteten til det indre marked innen dette området.  Les mer her
Lenke til grønnbok (pdf)

5 EU-land granskes for diskriminerende aksjelovgivning (15.07.05)
Europakommisjonen har besluttet å iverksette tiltak mot Spania, Sverige, Luxembourg, Irland og Hellas på bakgrunn av diskriminerende aksjelovgivning.
Les mer her

Offentlige anbud: Enklere elektroniske anbud (15.07.05) Europakommisjonen har publisert et dokument som forklarer reglene for elektroniske anbud. Hensikten er å gjøre det enklere for medlemslandene og ta i bruk reglene. Les mer her

EU lanserer 8 nøkkelmål for å skape økt vekst og flere jobber (20.07.05)
Europakommisjonen har utarbeidet en omfattende plan for EUs mål om økt vekst og skape flere og bedre jobber. Det vil legges vekt på å fremme kunnskap og innovasjon og gjøre Europa attraktivt for investering og arbeid. Les mer her

Landbrukspolitikk

Landbruksstøtte utbetalt på feil grunnlag kreves tilbakebetalt (15.07.05)
Europakommisjonen krever 244,4 millioner euro tilbakebetalt fra medlemslandene. Årsaken er manglende kontrollprosedyrer eller ikke-samsvar med EUs regler for bruk av landbrukstøtte. Les mer her

EU legger frem strategi for bekjempelse av dyresykdommer (15.07.05)
Europakommisjonen har vedtatt det såkalte "TSE-veikartet", som redegjør for EUs tiltak i bekjempelsen av dyresykdommer. TSE (overførbare spongiforme encefalopatier) omfatter en rekke forskjellige sykdommer hos flere dyrearter, bl.a. kugalskap (BSE) hos storfe og skrapesjuke hos sau/geit. "TSE-veikartet" vurderer allerede eksisterende tiltak, og legger samtidig stor vekt på matsikkerhet og forbrukerbeskyttelse. Les mer her
Mer informasjon her

Til toppLink to top of page

Miljø

Kommisjonen lanserer kampanje for fornybar energi (18.07.05)
"Energiproduksjon og forbruk vil forandre det europeiske energilandskapet for alltid", er budskapet fra Kommisjonen i sin nye kampanje som vil vare til 2008. Formålet med kampanjen er å nå EUs energipolitisk mål. Les mer her

EU ønsker mer miljøvennlige biler (15.07.05)
Europakommisjonen har i sitt forslag som blir lagt fram i slutten av 2005, et ønske om å redusere utslippene fra biler og lette kjøretøy. Kommisjonens forslag vil bidra til en forbedring av luftkvaliteten i Europa. Les mer her

Politi- og justissamarbeid

Schengen: Det skal bli enklere å kontrollere på tvers av grenser (19.07.05)
Europakommisjonen har nå vedtatt et forslag fra Rådet som skal gjøre det enklere å utveksle informasjon mellom de ulike landenes politimyndigheter. Det vil blant annet bli enklere å forfølge mistenkte kriminelle på tvers av landegrenser innen Schengen-området.
Les mer her

Transport

Arbeidet med EUs transportnettverk trappes opp (20.07.05) Europakommisjonen har vedtatt en rekke mål for tettere politisk og teknisk koordinering vedrørende ferdigstilling av det trans-europeiske transportnettverket
(TEN-T). Koordineringen vil lette dialogen mellom de berørte medlemslandene slik at arbeids- og finansieringsplaner blir bedre samkjørt. Les mer her

Forskning og kultur

EU bevilger 86 millioner euro til yrkesopplæring (18.07.05) Europakommisjonen har valgt 295 prosjekter fra 31 land som skal motta støtte fra Leonardo da Vinci-programmet. Programmet har som formål å fremme transnasjonalt samarbeid. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Europakommisjonen lanserer Lorenzo Natalia-prisen 2005. Dette er en skrivekonkurranse der prisbeløpet er på 50.000 euro. Kravene er at artikkelen skal fokusere på menneskerettigheter og/eller demokrati i utviklingsland. Fristen er 31. oktober 2005. Les mer her.

EUs rammeprogram - Kultur 2000: Utlysning av midler for 2006 Europakommisjonen lyste 12. juli ut nye midler til europeiske kulturprosjekter som skal starte i 2006. Kultur 2000 gir støtte til kulturaktører som gjennomfører ettårige eller flerårige prosjekter i partnerskap eller nettverk. Til sammen skal ca. 224 millioner kroner fordeles på ulike prosjekter i 2006. Les mer hos Kulturrådet

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema/område: Globale miljøændringer og økosystemer — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2005-Global-4. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU
Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytt både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt et hefte om hvordan du går frem for å søke EU midler. 8 sider på norsk PDF-versjon

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16