The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 27, 13. juli 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Bistand

Miljø

Energi

Forskning og kultur

Forsvar

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Luxembourg sa JA til forfatningstraktaten (11.07.05)
Et flertall av Luxembourgs innbyggere stemte for EUs forfatningstraktat i folkeavstemningen 10. juli. Luxembourg er det
13. medlemslandet som ratifiserer forfatningstraktaten. Europakommisjonens president José Manuel Barroso uttalte at flertallet av medlemslandene dermed mener at forfatningstraktaten er nødvendig for at EU skal bli mer demokratisk, mer åpent, mer effektiv og styrke sin rolle på den globale arenaen. Les mer her

Rådet støtter Kommisjonens plan for å skape flere jobber (12.07.05) Europakommisjonen har vedtatt en "pakke for integrerende retningslinjer" for perioden 2005 til 2008. Formålet er oppnå økt vekst og flere jobber.  Les mer her

EU i verden

Erklæring fra Barroso etter terrorangrepet i London (07.07.05) Europakommisjonens president José Manuel Barroso uttrykte sin dypeste sympati med familiene som hadde mistet sine kjære i terrorangrepet i London. Les mer her

Barroso i Kina for å styrke samarbeidet (13.07.05)
Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, besøker i perioden 14. til 18. juli en rekke kinesiske byer for å videreutvikle samarbeidet mellom EU og Kina. Han vil i tillegg til å treffe den politiske ledelsen i landet også holde taler i Beijing, Shanghai og Hong Kong. Les mer her

EU og Kina i WTO-samtaler (11.07.05)
Kommissær for handel, Peter Mandelson, og Kommissær for landbruk, Mariann Fischer Boel, har besøkt Kina for å legg til rette for et mini-ministermøte mellom EU og Kina som en del av WTOs Doha-forhandlinger. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Kommisjonen oppfordrer folk til å være bevisste på mobilpriser i utlandet (11.07.05)
Europakommisjonen advarer forbrukere mot de høye prisene ved bruk av mobiltelefon i utlandet. Til tross for mindre endringer i markedet er Kommisjonen ikke overbevist om at forbrukerprisene avspeiler resultatet av en effektiv konkurranse. Les mer her og se ofte stilte spørsmål her

Frankrike bøtelagt for manglende fiskerioppfølging (12.07.05)
For første gang er et medlemsland blitt bøtelagt for mangel på implementering av fellesskapets lovgivning. Europadomstolens kjennelse vil være med på å styrke Europakommisjonens bestrebelser i å sikre en effektiv gjennomføring av fellesskapets lover på alle områder. Les mer her

Nytt forslag om musikkrettigheter på internett (07.07.05) Europakommisjonen har publisert en rapport om musikkrettigheter på internett. Rapporten legger vekt på utfordringer og hva som burde gjøres innen dette feltet. Les mer her eller les hele rapporten her

Statsstøtte: Sverige oppfordres til å innføre finansdirektiv om innsyn (07.07.05)
Sverige har ikke implementert Kommisjonens finansdirektiv om innsyn i forholdet mellom medlemslandene og statlige bedrifter. Europakommisjonen har besluttet å oversende en formell påminnelse til Sverige om landets forpliktelse til å følge kjennelsen fra Europadomstolen. Les mer her

Bistand

Mot enighet om EUs videre bistandspolitikk (13.07.05)
Europakommisjonen har vedtatt et forslag til en ny og ambisiøs plan for bistand og utvikling. Planen går ut på å bekjempe fattigdom slik det er beskrevet i Tusenårsmålet og innebærer at alle EU-landene er enige om et felles rammeverk for bistand. Les mer her

G8-toppmøtet: EU lover 1 milliard euro til handelstøtte (06.07.05)
Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, og det britiske formannskapet representerte EU på G8-toppmøtet i Gleneagles i Skottland. Budskapet fra EU var at multilateral frihandel kan hjelpe mennesker ut av fattigdommen. Til dette arbeidet gav EU løfte om 1 milliard euro i handelstøtte.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Kommisjonen åpner teststasjon for brenselceller (07.07.05)
I forbindelse med åpningen av den nye teststasjonen i Petten, Nederland, fremhevet Kommissær for forskning, Janez Potocnik viktigheten av å finne rene, sikre og kostnadseffektive energikilder, siden etterspørselen stiger og Europa er avhengig av å importere energi. Les mer her

Nye EU-regler for å bekjempe forurensing fra skip (11.07.05)
De nye EU-reglene vil sørge for å få på plass et system med effektive sanksjonsmuligheter som skal gjelde for hele Europa. Les mer her

7 land får pålegg om å åpne miljødatabaser for offentlig innsyn (11.07.05)
Formålet er å sikre at EUs borgere får mulighet til å påvirke miljøpolitikken. Direktivet skulle ha vært implementert i det nasjonale lovverket innen 14. februar 2005. Hvis de berørte medlemslandene ikke følger dette opp, kan Kommisjonen trekke saken inn for Europadomstolen. Les mer her

Europakommisjonen skjerper kampen mot støy (11.07.05)
11 medlemsland har fått en formell påminnelse om å innføre en EU-lov som skal etablere et felles grunnlag for å takle støyproblemene rundt om i EU. Hvis medlemslandene ikke følger opp kan Kommisjonen ta saken inn for EU-domstolen. Les mer her

Elektronisk og elektrisk avfall: Kommisjonen til sak mot 8 medlemsland (11.07.05)
Europakommisjonen har sendt en formell påminnelse til 8 medlemsland om å innføre tre EU-direktiver som har til hensikt å bekjempe problemer forårsaket av elektronisk og elektrisk søppel. Dette skulle ha bli gjort innen 13. august 2004. Medlemsland som ikke følger opp kravet fra Kommisjonen kan bli trukket inn for EU-domstolen. Les mer her

Energi

Norge og EU vil styrke energidialogen (07.07.05)
På møtet i Oslo mellom Kommissær Andris Piebalgs og Norges olje- og energiminister Thorhild Widvey var det enighet om å videreutvikle energisamarbeidet mellom Norge og EU. Les mer her

Forskning og kultur

Leonardo da Vinci: Nesten 70.000 vil fullføre takket være EU (08.07.05)
Leonardo da Vinci-programmet gjør det mulig for Europas innbyggere å få støtte til å gjennomføre et traineeship i et annet europeisk land. Programmet dekker både grunnleggende yrkesopplæring, studenter på leting etter traineeship, nyutdannede og unge. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Forsvar

Et indre marked for EUs forsvarsindustri (11.07.05)
Dette er en viktig sektor for vekst og innovasjon for andre industrier, innen alt fra høyteknologi til mer tradisjonelle industrier. Mangel på et fungerende indre marked er et betydelig hinder for konsolidering, konkurranseevne og effektivitet innen denne sektoren. Les mer her

Utlysninger

EUs rammeprogram Kultur 2000: Utlysning av midler for 2006 Europakommisjonen lyste 12. juli ut nye midler til europeiske kulturprosjekter som skal starte i 2006. Kultur 2000 gir støtte til kulturaktører som gjennomfører ettårige eller flerårige prosjekter i partnerskap eller nettverk. Til sammen skal ca. 224 millioner kroner fordeles på ulike prosjekter i 2006. Les mer hos Kulturrådet

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 24/05 — Fremme af aktivt medborgerskab i Europa — Støtte til venskabsbyforanstaltninger temakonferencer, uddannelsesseminarer og informationskampagner 2006. Les mer her (pdf.)

Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste — Indkaldelsernes referencenumre: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6 og FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7 Les mer her

Indkaldelse(Indkaldelser) af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgte forskningstemaer: Luftfart og rumfart, Bæredygtige energisystemer og Bæredygtig overfladetransport — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2005-TREN-4-Aero/FP6-2005-TREN-4
Les mer her

Indkaldelse af forslag — EAC nr. 22/2005 — Tempus III: Vejledning for ansøgere 2005/2006 Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU
Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytt både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt et hefte om hvordan du går frem for å søke EU midler. 8 sider på norsk PDF-versjon

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16