The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 26, 6. juli 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Bistand

Energi

Forskning og kultur

Regionalpolitikk

Politi- og Justissamarbeid

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Kommisjonen har presentert rammeverket for Tyrkia-forhandlingene (29.06.05)
Forslaget inneholder retningslinjer og prosedyrer for forhandlingene som starter 3. oktober. Tyrkia har fått klare krav fra EU som må oppfylles før medlemskap kan bli aktuelt.  Les mer her

Større rolle for innbyggerne i debatten om Europas fremtid (30.06.05)
Kommisjonens visepresident, Margot Wallström, ønsker større folkelig engasjement i debatten om EUs fremtid. Dette er et sentralt element i Kommisjonens nye kommunikasjonsplan og skal blant annet synliggjøres gjennom informasjonsnettverket Europe Direct. Les mer her

Storbritannia tar over formannskapet (01.07.05)
Storbritannias prioriteringer for sin formannskapsperiode kan sammenfattes under tre hovedpunkter; økonomiske reformer og sosial rettferdighet, sikkerhet og stabilitet, og Europas rolle i verden. Les mer her

EU i verden

EU-USA: Jordbruksreform i USA vil ha betydning for EU (05.07.05)
I et intervju med ITV1 i forkant av G8-toppmøtet uttalte USAs President George W. Bush at han var villig til å se nærmere på USAs jordbrukssubsidier. Dette er gode nyheter for EU. Les mer her

Barroso foreslår ny Euro-Afrika avtale (04.07.05)
På Den afrikanske unionens (AU) toppmøte i Libya ga Kommisjonen, representert ved Kommisjonens president José Manuel Barroso og kommissær for utvikling og humanitær bistand Louis Michel, sin støtte til den afrikanske integrasjonsprosessen og fremhevet den positive utviklingen kontinentet har opplevd de seneste årene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Kommisjonen foreslår endringer i personbilbeskatningen (05.06.05)
Europakommisjonen har fremsatt et direktivforslag som pålegger medlemslandene å legge om ordningene for  personbilbeskatning.
Forslaget innebærer at eksisterende skattemessige hindringer for overførsel av personbiler fra et medlemsland til en annet blir fjernet. Les mer her

Kommisjonen godkjenner statsstøtte til portugisisk farmasiprosjekt (06.07.05)
Europakommisjonen har godkjent statsstøtten til et portugisisk farmasiprosjekt med en verdi på 45.2 millioner euro. Kommisjonen mener at de positive effektene av støtten oppveier de mulig negative konsekvensene dette kan ha for konkurranse i det indre marked. Les mer her

Enkelt å reise innen EU men manglende kunnskap om rettigheter (01.07.05)
Eurobarometer har i en undersøkelse vurdert EU-borgernes kjennskap til rettighetene de har som passasjerer og deres holdninger til ulike typer transportmidler. Undersøkelsen så også på EU-borgernes holdninger til å reise i et EU uten indre grenser.
Les mer her

2006 - året for arbeidstakeres mobilitet (30.06.05)
Kommisjonen har bestemt at 2006 skal være det europeiske året for arbeidstakeres mobilitet. Formålet er at folk skal få bedre kjennskap til fordelene ved å jobbe i utlandet eller i en ny bransje. Kommisjonen vil også se på hvordan man kan takle juridiske, administrative og språkmessige hindringer som i dag begrenser mobilitet i arbeidsmarkedet. Les mer her
 

EU forbyr farlig stoff i leketøy (05.07.05)
Kommisjonen støtter Europaparlamentets forslag om å totalforby det farlige stoffet phthalates i leketøy. Phthalates blir brukt for å gjøre plastisk materiale mykt. Rådet har allerede sagt seg enig og det forventes en formell godkjenning av direktivet i løpet av høsten. Les mer her

EU forsvarer flyreisendes rettigheter (06.07.05)
Europakommisjonen har akkurat satt i gang undersøkelser mot Østerrike, Belgia, Italia, Luxembourg, Malta og Sverige for brudd på flyreisendes rettigheter. Disse landene har ikke oppfylt sine forpliktelser i reguleringen som trådte i kraft 17. februar 2005.
Les mer her

 

Bistand

Støtte til EUs utviklingspolitikk (01.07.05)
En høring viser at det er bred støtte for EUs utviklingspolitikk som har kampen mot fattigdom som hovedmålsetting. Kommisjonen vil legge frem et forslag til EUs nye utviklingspolitikk i slutten av juli . Les mer her

Til toppLink to top of page

Energi

Kommisjonen advarer ni medlemsland om manglende satsing på biologisk brensel (06.07.05)
Kommissær for energi Piebalgs uttaler at dette er uheldig fordi biologisk brensel har en viktig rolle i europeiske transport- og energipolitikk, som en av de få alternativene for å erstatte oljebasert brensel. Les mer her

Forskning og kultur

Støtte til europeisk film: flere søknader fra de nye medlemslandene (01.07.05)
Søknader fra de nye medlemslandene for støtte fra EUs MEDIA-program har økt betydelig de siste årene. Kommissæren for informasjonssamfunnet og media, Viviane Reding, uttalte i den forbindelse at MEDIA-programmet er et viktig instrument for å styrke Europas kulturelle mangfold og konkurranseevnen til europeisk film. Les mer her

Kommissær Potocnik besøker Cadarache (03.07.05)
Cadarache i Frankrike har blitt valgt som vertsted for det internasjonale fusjonsforskningsanlegget (ITER). Under besøket uttalte kommissæren for forskning, Janez Potocnik, at ITER ikke bare er et internasjonalt forskningsprosjekt, men at det har betydning for EU og resten av verden. Les mer her

Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Nye retningslinjer for å fremme utjevning, vekst og nye arbeidsplasser (06.07.05)
De nye retningslinjene fastsetter prioriteringene for den neste perioden til  ujevningsprogrammet og skal hjelpe medlemslandene å sette fokus på hovedområdene vekst og sysselsetning.
Les mer her

Lisboa-strategien: Europas regioner spiller en viktig rolle (01.07.05)
På verdenes investeringskonferanse i  La Baule trakk Kommissær for regionalpolitikk, Danuta Hübner, frem regionenes rolle som spesielt viktig for å få til økt vekst og sysselsetning i EU. Dette er i samsvar med målene i Lisboa-strategien. Les mer her

 

Politi- og Justissamarbeid

Europeisk byrå for grunnleggende rettigheter (30.06.05)
Kommisjonen har lagt frem et forslag om å etablere et europeisk byrå for grunnleggende rettigheter. Dette vil erstatte det nåværende Europeisk senteret for overvåking av rasisme og fremmedhat. Les mer her og her

Nye regler for erstatning til ofre for forbrytelser (01.07.05)
Fra 1. juli har ofre for forbrytelser i et annet EU-land en lovfestet rett til erstatning og de kan levere inn søknaden i sitt eget hjemland. 
Les mer her

Nye skritt i kampen mot tortur og dødsstraff (30.06.05)
Som ledd i kampen mot bruk av tortur og dødsstraff forbyr EU handel med torturinstrumenter. I tillegg innføres det streng kontroll med produkter som kan brukes til tortur. Les mer her

 

Utlysninger


Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2006) — Bekendtgørelse om indkaldelse af forslag INFSO-MEDIA nr. 05/2005 — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Støtte til markedsføring og markedsadgang 30. Les mer her

Media Plus — udvikling, distribution og markedsføring (2001-2006) — Meddelelse om indkaldelse af forslag INFSO-Media /06/2005 — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Støtteforanstaltninger til markedsføring og markedsadgang — Audiovisuelle festivaler. Les mer her

Finansiering av europeiske politiske partier
Indkaldelse av forsalg til finansiering af europæiske politiske partier.
Les mer her

Særprogram for forskning og teknologisk utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om Strukturering af det europæiske forskningsrum. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU
Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytt både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt et hefte om hvordan du går frem for å søke EU midler. 8 sider på norsk PDF-versjon

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16