The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 25, 29. juni 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Bistand

Luftfart og romfart

Helse

Miljø

Forskning

Regionalpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Prioriteringene til det kommende britiske formannskapet for Det europeiske råd lagt frem for Europaparlamentet (23.06.05)
"En grundig debatt om Europas framtid er i gang, med åpen og ærlig utveksling av ideer", sa Tony Blair til Europaparlamentet i en tale om programmet for det britiske formannskapet. Les mer her

 

 

 


Det kommende britiske formannskapet for Det europeiske råd har lansert sine hjemmesider
(27.06.05)
Fra 1. juli til 31. desember 2005 har Storbritannia formannskapet, som rullerer mellom alle EUs medlemsland. Klikk her for å besøke deres nyopprettete hjemmeside.

Videre utvidelse: Dialog med det sivile samfunnet (290605) Kommisjonen har bestemt seg for å lansere en dialog mellom aktører fra det sivile samfunn i EU og i kandidatlandene. Målet er å skape felles forståelse og oppmuntre til en bred utvidelsesdebatt. Les mer her

EU i verden

Barroso besøker Afrika (23.06.05)
Europakommisjonens president José Manuel Barroso dro på en fire dagers tur til Afrika, hvor han besøkte Sør-Afrika, Mosambik, og Den demokratiske republikk Kongo. Formålet med reisen var å innhente informasjon for å overbevise G8-landene på toppmøtet i begynnelsen av juli, om nødvendigheten av å investere mer i Afrika for å forbedre handel, sikkerhet, utdannelse og kultursektoren. Les mer her

 

Kommisjonens handlingsplan om illegal innvandring (29.06.05)
ARGO-programmet 2005 er EUs handlingsplan for administrativt samarbeid mellom medlemslandene om ytre grenser, visum, asyl og innvandring. Det er særlig middelhavsregionen som står overfor en stor utfordring på disse områdene. På bakgrunn av dette har Kommisjonen avsatt 2 millioner euro. Les mer her

Klart for underskriving av revidert avtale mellom EU og ACP-land (afrikanske, karibiske og stillehavsland) (24.06.05)
En revidert Cotonouavtale er undertegnet mellom EU og 76 land fra Afrika, Karibia og Stillehavsregionen. Nye bestemmelser inneholder blant annet styrkning av den politiske dialogen om kamp mot terror, samarbeid innen håndtering av masseødeleggelsesvåpen og internasjonal strafferett. Les mer her

EU enig med Australia og New Zealand om flyavtale (23.06.05)
Avtalen sikrer at flyselskap fra EU kan fly til Australia og New Zealand under eksisterende bilaterale avtaler mellom de to landene og EUs medlemsland. Den fjerner de nasjonale restriksjonene som fantes i tidligere bilaterale avtaler mellom EUs medlemsland og Australia og New Zealand. Les mer her 

 

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Små bedrifter lærer av hverandre (24.06.05)
På en konferanse om det europeiske charter for små bedrifter 15. og 16. juni i Luxembourg, hvor Norge også var representert, ble det diskutert hva som kan gjøres for å bedre forholdene til små bedrifter og hvordan man kan styrke deres økonomiske aktivitet. På konferansen var det rundt 250 deltakere fra 38 land. Les mer her

Ny regulering av sikkerhet og vekst (27.06.05)
To modifiserte reguleringsavtaler innen sikkerhet og vekst er vedtatt av Ministerrådet. Disse fullfører reformen og forsterker budsjettdisiplinen og støtter opp det finansielle regelverket. Les mer her

Forslag om liberalisering av handel med middelhavsregionen (24.06.05)
Kommisjonen har vedtatt et forhandlingsforslag om liberalisering av tjenester og investeringer med EUs middelhavspartnere for å styrke denne regionens handel og økonomi. Les mer her

 

 

Bistand

EU og FN sammen om tsunami-etterarbeid (24.06.05)
Forutsigbarhet og ansvar var hovedpunkter på EU og FNs konferanse om den store bistandsutfordringen etter tsunamikatastrofen. Konferansen  fant sted i Luxembourg et halvt år etter flombølgen. Les mer her

 

Kommisjonen gir 10 millioner euro i bistand til Nord-Korea (27.06.05)
ECHO, (EUs bistandskontor) skal bidra med over 10 millioner euro til helsesektoren i Nord-Korea. ECHO har siden 1996 gitt 92 millioner euro i bistand til Nord-Korea. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

EU setter bekjempelse av fugle- og menneskeinfluensa på agendaen (28.06.05) Influensaeksperter fra EUs 25 medlemsland og andre europeiske land har diskutert faren knyttet til fugle- og menneskeinfluensa. Det var Kommisjonen som hadde innkalt til et seminar i Luxembourg for å drøfte samarbeid mellom ulike nettverk og ulike organer. Les mer her

Ny handlingsplan mot narkotika godkjent (24.06.05)
Ministerrådet har godkjent EUs handlingsplan mot narkotika for de neste fire år. Hovedmålet er å betydelig få ned narkotikamisbruk og redusere helseskader og sosiale problemer som forårsakes av narkotikamisbruk og handel. Les mer her

EUs helsekort en suksess (28.06.05)
Bare ett år etter lansering har mer enn 30 millioner europeere skaffet seg sitt EU helsekort og neste 20 millioner er forventet å få det i løpet av sommeren. Kortet fungerer som forsikringsbevis og forenkler tilgang til medisinske tjenester innenfor EUs område. Norge har også innført kortet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Utslipp fra biler ned med 15% i EU-15 1995-2003  (23.06.05)
Bilindustrien har gjort fremgang i redusering av CO2 utslipp fra nye biler, viste kommisjonens årlig rapport. ”Jeg setter pris på innsatsen til bilprodusenter som leverer biler med lavere CO2-utslipp,” sa miljøkommissær Stavros Dimas. Les mer her

Kommisjonen lanserer debatt om miljømerking av fiskeprodukter (29.06.05) Debatten vil fokusere på hvordan man enklest skal kunne innføre miljømerking av fiskeprodukter. Dette er et resultat av økt interesse fra miljøorganisasjonene og økt folkelig interesse for miljøvennlige matvarer. Les mer her

Kommisjonen støtter grunnvannsavtale (24.06.05)
Miljøkommissær Stavros Dimas  støtter Miljøministerrådets innstilling til grunnvannsdirektivet. Samtidig markerte han misnøye med Rådets innstilling til INSPIRE direktivet som skal gjøre det enklere å utveksle miljørelevant informasjon. Kommissæren mener Rådets posisjon er mindre ambisiøs enn Kommisjonens opprinnelige forslag. Les mer her

Utlysninger

Finansiering av europeiske politiske partier
Indkaldelse av forsalg til finansiering af europæiske politiske partier.
Les mer her

Særprogram for forskning og teknologisk utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om Strukturering af det europæiske forskningsrum. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU. Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytt både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt et hefte om hvordan du går fram for å søke EU midler. 8 sider på norsk PDF-versjon

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16