The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 24, 22. juni 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Bistand

Luftfart og romfart

Helse

Miljø

Forskning

Regionalpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Eurobarometer: "nei" til forfatningstraktaten ikke et "nei" til EU (15.06.05)
To undersøkelser gjennomført av Eurobarometer i Frankrike og Nederland dagene etter folkeavstemningene, viste at det i begge land er stor oppslutning om EU-medlemskap. Misnøye med landets økonomiske og sosiale situasjon samt skepsis til videre utvidelse, er hovedårsaker til at folk stemte "nei". Les mer her

Bedre internkontroll i Kommisjonen (15.06.05)
Kommisjonen hvil sørge for bedre internkontroll ved å  oppdatere sine kontrollmekanismer. Dette vil sikre klarere retningslinjer innen økonomiske områder og konkurranse. Les mer her

EU i verden

Toppmøtet mellom EU og USA: Enighet om økt handel og investeringer (21.06.05)
Et forum om reguleringssamarbeid er satt i gang etter dialog mellom EU og USA under et toppmøte i Washington. En konkret samarbeidsplan for neste år ble godkjent  av EUs og USAs ledere og vil særlig gjelde områder innen bilsikkerhet, hydrogenbrensel og kosmetikk som ikke skal testes på dyr.
Les mer her

Landminer: samarbeid mellom EU og Ukraina (16.06.05)
Europakommisjonen og Ukrainas regjering har kommet til enighet om et fellesprosjekt for ødeleggelse av Ukrainas PFM-1 landminelager. Enighet kom etter at Ukrainas regjering ratifiserte Mineforbuds-avtalen i mai i år. Prosjektet vil starte innen slutten av 2005.
Les mer her

Tettere samarbeid mellom EU og Canada (20.06.05)
Toppmøtet mellom EU og Canada understreket viktigheten av tettere dialog innen reguleringssamarbeid for å fjerne unødvendige handelsbarrierer. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Avtale inngått mellom EU og norske lakseoppdrettere (17.05.06)
Europakommisjonen og norsk lakseindustri har inngått avtale om salg av norsk laks til det europeiske markedet. Nåværende tollsats som brukes i EU på norsk lakseimport skal erstattes med minstepris for å sikre seg mot prisdumping. Les mer her

Kommisjonen ønsker å styrke den elektroniske handelen (16.06.05)
”Flere og  flere bedrifter i alle størrelser jobber internasjonalt, og mer og mer handel gjøres elektronisk. Vårt ønske er å plassere EU i en så gunstig posisjon som mulig”, sa kommissæren for det indre marked, McCreevy. Kommisjonen søker autorisasjon fra Rådet om å forhandle på EUs vegne om FN- konvensjonen om å forenkle internasjonal elektronisk handel. Les mer her


Sukkerreform vil styrke EU-produsenter (22.06.05) Europakommisjonen foreslår å modernisere det eksisterende systemet for sukkerprodusenter. Forslaget innebærer å styrke konkurranse- og markedstilpasningsevnen til produsentene og styrke EUs forhandlingsevne. Det nye forslaget vil fortsatt åpne EU-markedet for sukkerprodusenter fra utviklingsland. Les mer her

Bistand

Europakommisjonen markerer Verdens flyktningedag (20.06.05)
Arbeidet til FNs Høykommissær for flyktninger (UNCHR), støttes sterkt av kommisjonen. "Mot" er årets tema. Louis Michel, EU-kommissær for utvikling og humanitær bistand, uttaler i den forbindelse at man må ha respekt for evnen og viljen flyktninger har til overleve og starte livet på nytt. Les mer her

Kommisjonens hovedkvarter pakket inn i "hvitt bånd" for Afrika (15.06.05)
Hvitt bånd som symboliserer støtte til kampanjen "Globalt krav til aksjon mot fattigdom" ble brukt til å pakke inn kommisjonens hovedbygning. Dette er den første av flere kommende støtteaksjoner med hvitt bånd rundt kjente bygninger i Europa, som for eksempel Italias Colosseum eller den franske Trocadero- bygningen rett ved siden av Eiffeltårnet.  Les mer her

Til toppLink to top of page

Luftfart og romfart

 


 

Verdensromsobservasjon av Alpene gjør regionen sikrere (20.06.05) Europakommisjonen vil med 1,1 millioner euro støtte et nytt prosjekt som forbedrer risikovarsel og hjelpeaksjon etter jord- og snøskredd eller flom i Alperegionen. Prosjektet kan kanskje også utnyttes i andre fjellregioner. Les mer her

Helse

Det europeiske matsikkerhetsdirektoratet (EFSA) innviet (21.06.05)
Med sitt hovedkontor i Parma tilbyr det nyetablerte direktoratet   uavhengige forskningsvurderinger og råd innen matsikkerhet og EUs politikk. Europakommisjonens formann José Manuel Barroso understreket under åpningsseremonien at forbrukerens tillit er viktig i den konkurrerende markedsøkonomien. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Klimaendring: Økt kullforbruk øker EUs utslippsandel (21.06.05)
Det europeiske miljøbyrået viser til at CO2-utslippene og utslippet av andre drivhusgasser økte med 1,5 % i 2003,  sammenlignet med 2002. Etter Kyotoavtalen om klimaendring lovet 15 av EUs medlemsland å kutte utslippene med 8 % i løpet av perioden 2008-2012. Økende bruk av kull for strømutvikling er årsaken til 2003-tallene. Les mer her

EUs kvotehandel for CO2 for perioden 2005-2007 er klar (20.06.05) Europakommisjonen har kommet til enighet med Hellas i forhold til kvotehandel for CO2 for greske selskaper. Dette betyr at den første fasen av 2005-2007 er ferdig. Les mer her

Europa kan spare 20% av sin energi innen 2020 (22.06.05) Europakommisjonen ønsker å sette energisparing på toppen av sin agenda. På grunn av stigende oljepriser og det faktum at 70% av energien må importeres innen 2030, må EU tenke ut hvordan man kan spare energi. EUs grønnbok lister opp en rekke muligheter, blant annet å endre forbrukernes vaner og benytte energibesparende teknologi. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forskning

Enklere adgang til EUs forskningsprogram (16.06.05)
Kommisjonen var medarrangør for et arbeidsseminar med fokus på å redusere byråkrati innen forskning og innovasjon. Dette vil lette små aktørers mulighet til få støtte. Det ble også vurdert forslag med det formål å forenkle adgang til EUs 7. rammeprogram for forskning 2007-2013. Les mer her

Regionalpolitikk

Fremtidens distriktsutvikling: bredere, enklere og i bedre samsvar med borgerens interesser (21.06.05)
En politisk beslutning om støtte til jordbruksregulativet for perioden 2007-2013 ble tatt av Landbruksrådet gjennom Det europeiske fond for distriktsutvikling. "Denne beslutningen moderniserer landbrukspolitikken og er viktig for å skape sysselsetting og vekst på landet, samtidig som den styrker den bærekraftige utviklingen," sa Kommissær, Mariann Fischer-Boel. Les mer her

Utlysninger

Finansiering av europeiske politiske partier
Indkaldelse av forsalg til finansiering af europæiske politiske partier.
Les mer her

Særprogram for forskning og teknologisk utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om Strukturering af det europæiske forskningsrum. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU. Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytt både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt et hefte om hvordan du går fram for å søke EU midler. 8 sider på norsk PDF-versjon

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16