The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 23, 15. juni 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Bistand

Luftfart og romfart

Helse

Miljø

Regionalpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Det europeiske råd 16. og 17. juni 2005 (14.06.05)
Stats- og regjeringsledere fra EUs medlemsland møtes 16. og 17. juni i Brussel. På agendaen står samtaler om veien videre for forfatningstrakten, og i tillegg vil det bli fokus på langtidsbudsjettet for perioden 2007-2013. Les mer her

EU i verden

Kommisjonens strategi foran FNs 2005-toppmøte (15.06.05)
Kommisjonens vedtok 15. juni en strategi som viser ambisiøse planer foran FN-toppmøtet den 14.-16. september 2005. Strategien representerer bl.a. Kommisjonens holdning til sentrale emner som sikkerhet, utvikling, handel, miljø, menneskerettigheter og demokrati. Det skisseres også hvordan man vil sørge for at dette blir satt i verk og det foreslås også at det opprettes en egen FN-miljøorganisasjon.  Les mer her

Toppmøte mellom EU og USA - Sammen som globale partnere (15.06.05)
EU og USA møtes til diskusjoner den 20. juni i Washington D.C. Det er tegn fra begge sider som tyder på at man ønsker et tettere samarbeid om styrking av demokrati, stabilisering av situasjonen i Irak og nye trusselbilder. Les mer her


Enighet mellom Kina og EU om tekstilhandel
(10.06.05)
EU og Kina har kommet fram til enighet om hvordan Kinas tekstileksport til EU skal ordnes. Begge parter har skrevet under en avtale som varer frem til 2008. Den omfatter 10 produktkategorier, og vil på den ene siden redusere eksporten, men på den andre siden sørge for rettferdige vekstmuligheter for kinesisk eksport.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Kommisjonen gransker gass- og el-sektoren (13.06.05) Europakommisjonen har startet en gransking av konkurranseforholdene i gass- og el-markedet. Fra Kommisjonens side understrekes det at et velfungerende energimarked er viktig for konkurransen i europeisk industri og valgfriheten til forbrukerne.
Les mer her

Konkurranse: Kommisjonen bøtelegger AstraZeneca med 60 millioner euro for misbruk av patentsystemet (15.06.05)
Kommisjonen har gitt det engelsk-svenske selskapet AstraZeneca bøter på 60 millioner euro for misbruk av patentsystemet produsenten for markedsføring av legemiddel for å blokkere eller drøye markedstilgangen for konkurrerende generiske legemidler. Kommisjonen har besluttet at AstraZenecas handlinger utgjør et alvorlig misbruk av selskapets dominerende stilling i markedet, i strid med konkurransereglene i EF-traktaten och EØS-avtalen. Les mer her

EUs jernbanebyrå starter sitt arbeid (15.06.05)
Byråets rolle vil være å trekke opp felles tekniske driftsregler for alle europeiske toglinjer. Dette vil sikre at togtransport blir mer  effektiv og trygg. Les mer her


Kommisjonens med on-line hjelp for utviklingsland (14.06.05)
Den nye tjenesten inneholder detaljert informasjon på spesifikke importkrav til EU og medlemslandene i tillegg til oppdatert informasjon om skatter. Målet med tjenesten er å hjelpe produsenter i utviklingsland til fullt ut å dra nytte av EU-markedet. Les mer her

Bedre lovgivning: Kommisjonen strammer seg opp (15.06.05)
Europakommisjonen ønsker å forbedre lovgivningen ved å oppdatere sine retningslinjer for konsekvensutredning av nye forslag. Nye forslag skal også vurderes opp mot chartret om grunnleggende rettigheter.
Les mer her


 

EUs tilnærming til temaet økonomisk innvandring (14.06.05)
Kommisjonen har avholdt en åpen høring om økonomisk innvandring. Høringen inkluderte en lang rekke aktører fra det sivile samfunn, EU-institusjoner og organer, og interesserte tredjeland. Møtet var en oppfølgning av EUs Grønnbok om kontroll av økonomisk innvandring som ble lagt frem i januar 2005. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

Bekjempelse av fattigdom: EU og Bono i U2 går sammen om felles sak (09.06.05)
På en pressekonferanse om EUs humanitære bistand og Afrika, var budskapet fra Barroso og Bono at Afrika ikke må glemmes. Samtidig  ble det understreket at Europa både kan og må handle raskt for å hjelpe Afrika. De største truslene i Afrika er sult, nød og spredning av AIDS. Les mer her

 

EU støtter Nord-Korea og Myanmar med 4.5 millioner euro (09.06.05) Louis Michel, kommissær for utvikling og humanitær bistand, uttaler i forbindelse med krisen i Asia at "humanitær bistand må komme ditt der det trengs mest, uten hensyn til den politiske situasjonen i landet". Kommisjonen har besluttet å gi 3 millioner euro i støtte til helsesektoren i Nord-Korea, og 1,5 millioner euro til utsatte grupper i Myanmar. Hjelpen vil bli kanalisert gjennom ECHO. Les mer her

Til toppLink to top of page

Luftfart og romfart


SESAME: en ny fase i moderniseringsprogrammet starter (14.06.05)
Europakommisjonen og Eurocontrol uttalte under et flyshow i Paris at SESAME, EUs program for modernisering av infrastrukturen for flytrafikk-kontroll snart vil gå inn i definisjonsfasen, før implementering i 2007. Programmet er et av hovedelementene i utviklingen av "Singel European Sky".
Les mer her

Helse

EU satser på nanoteknologi (13.06.05)
Kommisjonen har lagt frem ideer om hvordan Europa på en ansvarsfull og sikker måte, skal bli en ledende aktør innenfor nanoteknologi. Dette vil medføre forbedringer på ulike områder, som blant annet mer effektiv levering av medisin for behandling av sykdommer, raskere prosessorer i datamaskiner og mer effektive solcellesystemer.
Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Miljø

EU-Kina i miljødialog (13.06.05)
Stavros Dimas, kommissær for miljø, vil møte Kinas miljøminister Xie Zhenhua i Brussel. Partene vil diskutere blant annet tettere samarbeid om miljøendringer, vannkontroll, luftforurensning og biomangfold.
Les mer her

Kvotehandel for CO2: Ny nettundersøkelse (14.06.05)
Kommisjonen har lansert en nettundersøkelse for å få tilbakemelding på EUs kvotehandel for CO2 (EU ETS). Denne undersøkelsen er det første skrittet i en gjennomgang av hvordan EUs system fungerer og vil resultere i en rapport fra Kommisjonen lagt fram i midten av 2006. Den siste gjennomgangen kan lede til endringer av kvotehandel "emission trading"-direktivet, inkludert en utvidelse av systemet til nye sektorer og nye gasser. Les mer her

Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Kim Traavik møtte EUs kommissær for regionalsaker i Brussel (13.06.05)
Danuta Hübner, kommissær for regionalpolitikk, møtte statssekretær Kim Traavik, på et seminar i Brussel. Målet med seminaret var å utveksle informasjon og erfaringer, og legge grunnlag for regionale utviklingsprosjekter. Les mer her

 

Utlysninger

Finansiering av europeiske politiske partier
Indkaldelse av forsalg til finansiering af europæiske politiske partier.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU. Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytt både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt et hefte om hvordan du går fram for å søke EU midler. 8 sider på norsk PDF-versjon

"Den europeiske skoledagboken"  for neste skoleår
Skoledagboken er en del av EUs satsing på  informasjon til ungdom om deres forbrukerrettigheter. Norge deltar i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, som dagboken er en del av. Barne- og familiedepartementet har 2500 eksemplarer av den engelske utgaven for 2005-06. Denne kommer i klassesett á 25 eks med lærerveiledning. Sendes ut kostnadsfritt. Bestill her: oey@bfd.dep.no

 

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.


 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16